Ny hjemløselov vedtaget i Folketinget - men i hovedstaden spøger særligt problem stadig

Et enigt Folketing vedtog torsdag en ny hjemløsereform. Men manglen på billige boliger i hovedstadsområdet kan give udfordringer.

Alle skal have et hjem, så langvarig hjemløshed bliver bekæmpet.

Det er et af målene med den såkaldte Housing First-tilgang, hvor man - som navnet antyder - prioriterer boliger først for folk i hjemløshed.

Tilgangen blev udviklet i USA i 1990'erne og har siden bredt til andre dele af verden.

Det gælder også i Danmark, hvor tilgangen ifølge Social- og Boligstyrelsen har været anvendt siden 2009. 

Og i fremtiden skal tilgangen spille en endnu større i bekæmpelsen af hjemløshed i hele landet. 

Torsdag har et enigt flertal i Folketinget vedtaget en lov for omlægning af indsatsen mod hjemløshed.

Lars Benjaminsen er seniorforsker ved Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) og har i sin forskning blandt andet fokus på udsatte grupper, hjemløshed og social eksklusion.

Han forklarer, at vedtagelsen betyder, at de danske kommuner får et større incitament til, at til at finde en permanent bolig til hjemløse.

Indtil nu har kommunerne nemlig fået et tilskud til at dække udgifterne til herbergsophold og forsorgshjem, men med vedtagelsen kan kommunerne ikke længere få tilskud til ophold, der strækker sig over længere end tre måneder. I stedet vil kommunerne få refusion til at give borgeren specialiseret støtte i egen bolig.

- Dermed er lovændringen med til at styrke incitamentet til, at kommunerne øger brugen at Housing First-indsatsen, vurderer han.

Som TV 2 Kosmopol tidligere har fortalt, har man blandt andet gjort brug af Housing First-strategien på Frederiksberg.

Her lykkedes det næsten at halvere antallet af hjemløse fra 2019 til 2022. Det skyldtes blandt andet, at man fokuserede på at skræddersy hjælp til den enkelte hjemløse - både i den sociale støtte og i søgningen efter en fast bolig, forklarede Kira West, der er direktør i Hjem til Alle-alliancen, dengang til TV 2 Kosmopol.

- I mange år har det alene været den sociale støtte, man har haft fokus på. Men man kan ikke nedbringe hjemløshed uden også at have betalbare boliger, udtalte Kira West til TV 2 Kosmopol og fastslog:

- Vi kan se, at i nogle af de kommuner, der har haft et særligt fokus på Housing First, er tallene helt markante.

Mangel på billige boliger giver problemer

Og flere studier og forsøg fra udlandet herunder USA og Canada viser da også, at tiltaget virker.

- Vi ved fra både forskning og erfaringer fra hjemløseområdet, at Housing First virker rigtig godt for langt de fleste af dem, der får denne indsats, forklarer Lars Benjaminsen og fortsætter:

- Det giver folk en langvarig boligløsning og den sociale støtte, de har behov for at komme ud af hjemløsheden.

Men selvom Lars Benjaminsen kalder vedtagelsen af den nye lov for positiv, så understreger han, at det ikke kan gøre op med antallet af hjemløse.

Særligt i hovedstadsområdet er der nemlig et problem, som man bør være opmærksom på, understreger han.

- Man skal være opmærksom på, at vi har en stor udfordring generelt med mangel på billige boliger i hovedstadsområdet.

- Så det er vigtigt, at man også har et strukturelt fokus på at få øget det generelle udbud af billige boliger til udsatte borgere, hvis vi skal nedbringe hjemløsheden - særligt i hovedstaden, fastslår Lars Benjaminsen. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik