”Situationen er kritisk”: Syge børn med RS-virus deler afdeling med for tidligt fødte

I øjeblikket bliver mange børn smittet med luftvejsinfektionen RS-virus. Det påvirker også afdelinger på hospitalerne i hovedstadsområdet.

RS-virus er et alvorligt problem i øjeblikket på børneafdelingerne på de danske hospitaler. 

Som TV 2 kunne fortælle forleden, spreder luftvejsinfektionen nemlig i øjeblikket blandt små børn landet over.

Det gælder også på afdelingen for børn og unge på Herlev og Gentofte Hospital. Her kalder afdelingens cheflæge, Marianne Sjølin Frederiksen, nemlig situationen for ”kritisk”

- Det er altid med bævrende hånd, når jeg kalder en situation for kritisk, fordi det ikke må afholde nogen fra at komme. Vi behandler alle, der kommer ind. Men vi er nødt til at behandle dem, der har mest brug for det først, men hvis 1813 eller egen praktiserende læge vurderer det er nødvendigt, kan man trygt køre til Herlev og Gentofte Hospital, siger hun til TV 2 Lorry.

quote Vi står i en situation, hvor en stor del af vores patienter har brug for tæt sygepleje, og så skal vi prioritere vores ressourcer.

Marianne Sjølin Frederiksen, cheflæge, afdelingen for børn og unge på Herlev og Gentofte Hospital

Ifølge Marianne Sjølin Frederiksen får generelt mange børn RS-virus, men det er de allermindste børn, under tre til seks måneder, der har størst risiko for at blive så syge, at der er behov for indlæggelse.

Det skyldes, at de har et svagere immunforsvar.

- Ved RS-virus dannes der meget sekret, som sætter sig i lungerne, så de får svært ved at trække vejret. Som følge af det, bruger de alt deres energi på at trække vejret, og har ikke rigtig energi til at spise. Det betyder, at de mindste børn både får påvirket vejrtrækning og evne til at indtage føde.

- Indimellem er der også større børn, der bliver så syge, at de bliver indlagt, og omvendt klarer de fleste mindre børn sig uden behov for indlæggelse. Men jo mindre man er, jo mere bliver man påvirket.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.) 

Hvad er RS-virus?

  • RS-virus er den hyppigste årsag til indlæggelseskrævende luftvejsinfektion hos små børn.

  • Symptomerne er de samme som ved en almindelig forkølelse med hoste. Specielt børn under tre til seks måneder kan udvikle besværet vejrtrækning. Det kan resultere i udmattelse, hosten, og at barnet enten ikke kan spise og drikke eller ikke har kræfterne til det. 

  • Ved 2-årsalderen har næsten alle børn haft RS-virus en gang, og halvdelen har haft det to gange.

  • Virussen forekommer hvert år ved vintertid, og i Danmark strækker sæsonen sig normalt fra november til udgangen af april.

  • I Danmark er det yderst sjældent, at børn dør af RS-virusinfektion. Men specielt hos helt små børn, for tidlig fødte børn og børn med hjerte- eller lungelidelser kan forløbet være langvarigt og kræve hjælp til vejrtrækning.

    Kilde: Marianne Sjølin Frederiksen, Sundhed.dk

Tal fra Statens Serum Institut (SSI) viser, at der den seneste uge, uge 46, var 244 nye bekræftede tilfælde af RS-virus i Region Hovedstaden, mens der var 74 nyindlæggelser.

Til sammenligning var der sidste år flest bekræftede smittetilfælde i uge 36, hvor der var 546 nysmittede. Antallet af nyindlagte toppede en uge senere med 101 indlagte i regionen. 

En af hovedårsagerne til situationens alvor på afdelingen for børn og unge på Herlev og Gentofte Hospital er manglen på sygeplejersker.

- Vi er udfordret på sygeplejesiden. Når de (børnene, red.) er allersygest, kræver de tæt observation fra sygeplejersker. Så når der er en håndfuld indlagte børn med RS-virus, så lægger de beslag på en stor del af de sygeplejersker, der er vagtsat. På den måde er situationen værre i år end for eksempelvis for tre år siden, hvor vi ikke havde ledige sygeplejerskestillinger, uddyber Marianne Sjølin Frederiksen og tilføjer:

- Vores afdeling modtager også alle børn i Region Hovedstaden med nyopdaget sukkersyge. De kræver også tæt sygepleje. Så står vi i en situation, hvor en stor del af vores patienter har brug for tæt sygepleje, og så skal vi prioritere vores ressourcer.

Flere afdelinger kan komme i brug 

I sidste uge fortalte TV 2 også om et lignende billede på børneafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hillerød, hvor sengeafsnittet på afdelingen var fyldt helt op.

TV 2 Lorry har henvendt sig til Region Hovedstaden for at høre, hvordan situationen med RS-virus er på hospitalerne i regionen. Af faktaboksen nedenfor kan du se, hvad status er på en række hospitaler i Region Hovedstaden.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Status på RS-virus i Region Hovedstaden

  • Amager og Hvidovre Hospital: Ved seneste opdatering af Sundhedsplatformen var der indlagt tre børn med RS-virus. Det er ikke oplevelsen i Børne- og Ungeafdelingen, at situationen nærmer sig det kritiske. Afdelingen har oplyst, at man ser mange børn - formentlig også et stigende antal - men størstedelen går hjem efter undersøgelse i Børnemodtagelsen. Antallet af børn, som indlægges, oplever de ikke som stigende.

  • Nordsjælland Hospital: 7 ud af 18 børn indlagt med RS på Børne- og Ungeafdelingens infektionsafsnit. To af dem var i CPAP-behandling, som kræver semiintensiv overvågning. Det er afdelingens oplevelse, at epidemien topper/netop har toppet i disse dage, men det kræver en mere stabil trend over flere dage, før det kan siges endeligt. Der er fortsat mange RS-patienter, der ses i afdelingen. Afdelingen kan håndtere patientindtaget, men særligt børn med behov for CPAP-behandling kan belaste kapaciteten, hvilket er uhensigtsmæssigt. Der har været og er stadig perioder med overbelægning på grund af det øgede patientindtag

  • Rigshospitalets Afdeling for Børn og Unge: Her oplever man ikke en stor stigning i antallet af indlagte børn med RS-virus. Man oplever i øjeblikket to-tre børn indlagt med RS-virus. Mange af dem er kun indlagt kortvarigt. Man mener ikke, der er grund til at tro, at man nærmer sig et kritisk niveau.

Kilde: Region Hovedstaden

Herlev og Gentofte hospital har et samarbejde med de andre børne og ungeafdelinger i regionen, om at aflaste de hospitaler, der har brug for det, og internt på Marianne Sjølin Frederiksens eget hospital arbejder man da også hele tiden på at gøre, hvad man kan for at finde plads.

Blandt andet er man begyndt at flytte nogle af de mindste RS-virus-ramte børn over på afdelingen for syge nyfødte og for tidligt fødte børn. I øjeblikket har man nemlig færre for tidligt fødte børn end sædvanligt og derfor er der bedre plads. 


Men der sker ikke uden konsekvenser. 

- Det sker velvidende, at vi skal gøre os særligt umage for ikke at smitte nyfødte med RS-virus. Det gør også, at noget af sygeplejerskernes opmærksomhed går fra de sårbare forældre, der er blevet forældre til for tidligt fødte. Så det er en konstant afvejning af, hvordan vi bruger vores ressourcer, siger Marianne Sjølin Frederiksen.

Spørg Os - Afstemning

_