Voldsom lægemangel: Region H. opretter klinikker til 10.000 borgere

Manglen på praktiserende læger i Region Hovedstaden er nu så akut, at regionen arbejder på at oprette midlertidige lægeklinikker. Men beslutningen falder ikke i god jord hos de praktiserende læger.

Lægemanglen i hovedstadsområdet når nye højder, og hvis du lige er flyttet til København, kan du nærmest glemme alt om at blive knyttet til en praktiserende læge.

quote Hvis vi skal sikre alle muligheden for at gå til læge, så er det nødvendigt, at regionen opretter to midlertidige tilbud. 

Qasam Nazir Ahmad, formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, Alternativet

Lige nu har 98 procent af de praktiserende læger i Københavns Kommune lukket for tilgang af patienter, og på Frederiksberg er alle klinikker lukket for nye patienter. Det har fået Region Hovedstaden til at handle: 

- Situationen er, at tre praktiserende læger i København lukker deres praksis, og der flytter i øjeblikket mange studerende til hovedstaden, fortæller Qasam Nazir Ahmad, som er formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng for Alternativet. 

- Hvis vi skal sikre alle muligheden for at gå til læge, så er det nødvendigt, at regionen opretter to midlertidige tilbud, siger han.

De to midlertidige tilbud betyder helt konkret, at Amager Hospital og Bispebjerg/Frederiksberg snarest vil åbne klinikker, hvor borgere uden en praktiserende læge kan henvende sig. Og det glæder sundhedsborgmester i København, Sisse Marie Welling (SF). 

- Jeg er glad for, at regionen har valgt den her midlertidige løsning. Det viser, at de også tager problemet seriøst. Men det er naturligvis ikke holdbart i længden, siger Sisse Marie Welling. 

Hun erkender dog - ligesom PLO - at det reelle problem skal løses. 

- Problemet er at de mange tusinde mennesker, som flytter til byen hvert år, kan risikere at stå uden læge, fordi der ikke er nok unge læger, som nedsætter sig i praksis i København. Og det problem skal vi have løst, siger sundhedsborgmester i København, siger hun. 

Lægeforening raser: De skyder helt forbi

Hos de Praktiserende Lægers Organisation er de frustrerede over, at Region Hovedstaden vælger at oprette ´nødklinikker´, som de kalder det midlertidige tilbud.

quote Jeg tænker, det er en rigtig trist udvikling. Det er en beslutning, som er taget uden, at vi har været involveret.

Karen Zimmer, formand for PLO, Region Hovedstaden

For ifølge organisation er beslutningen om at oprette de midlertidige klinikker blot et symptom på et større problem med de umulige forhold, som de praktiserende læger opererer med i Region Hovedstaden - at det stort set er umuligt for de unge læger at få fat i lokaler til klinikker i hovedstaden grundet dyre huslejer og manglende faciliteter. 

- Jeg tænker, det er en rigtig trist udvikling. Det er en beslutning, som er taget uden, at vi har været involveret, siger Karen Zimmer, formand for PLO i region Hovedstaden. 

Formanden for PLO på landsplan anerkender, at der er behov for at finde en løsning på den akutte lægemangel, men også han peger på, at man i Region Hovedstaden med løsningen ikke håndterer problemet med at finde lokaler til de unge praktiserende læger: 

- Vi ved, at der er unge almene medicinere (praktiserende læger, red), der står på spring for at få lov til at arbejde. Men de kan ikke finde lokaler, fordi det er for dyrt, og der mangler også lokaler, som lever op til kravene, fortæller Christain Freitag, formand for PLO. 

Men hos Region Hovedstaden peger de på, at Region Hovedstaden i løbet af 2017 og 2018 har øget antallet af praktiserende læger med 20 kapaciteter. Heraf er ni tilført københavnsområdet.

Det har dog ikke været muligt at få læger til dem alle, hvorfor borgerne i de to kommuner nu står i en situation med akut lægemangel, oplyser Region Hovedstaden.

PLO føler sig overset

Beslutningen om at oprette midlertidige klinikker blev taget onsdag, og når tilbuddene åbner, vil borgere i København og Frederiksberg Kommune kunne tilmelde sig de midlertidige lægeklinikker via borger.dk. 

Men ifølge de Praktiserendes Lægers Organisation blev de ikke informeret om beslutningen, der blev vedtaget i går. Nyheden var de nødt til at læse på et tweet onsdag aften. 

Og hele forløbet skuffer formanden i PLO-Hovedstaden: 

- Jeg er dybt skuffet. Man har ikke ønsket vores indblanding i processen. Det er et dårligt træk fra Region Hovedstaden, siger Karen Zimmer. 

Men kan du ikke forstå, at Region Hovedstaden står med et akut problem og i sidste ende varetager patientens interesse? 

Jo, de har ansvaret. Men det er bare ikke en varig løsning, de kommer med, siger hun. 

quote Jeg er dybt skuffet. Man har ikke ønsket vores indblanding i processen. Det er et dårligt træk fra Region Hovedstaden. 

Karen Zimmer, formand for PLO, Region Hovedstaden

Region Hovedstaden udtaler, at man fortsat har et ønske om samarbejde med PLO-Hovedstaden og de involverede kommuner: 

- I Region Hovedstaden ønsker vi fortsat sammen med PLO-Hovedstaden og Københavns og Frederiksberg kommuner at finde varige løsninger, som kan sikre lægedækningen i hovedstadsområdet, siger Qasam Nazir Ahmad, formand for Region Hovedstadens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng for Alternativet.

Han tilføjer: 

- Men lige her og nu er vi nødt til at finde en løsning på den akutte mangel på læger.

Fakta

  • Region Hovedstaden har 1.048 lægekapaciteter fordelt på 645 praksis.
  • Hver kapacitet betjener i gennemsnit 1.748 patienter
  • Borgertilvæksten i Region Hovedstaden har de seneste år været ca. 20.000
  • Der skal ca. 10 nye kapaciteter til at betjene det antal nye borgere.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik