Ny aftale sikrer 15 nye nationalnaturparker og bedre havmiljø i Øresund

Der skal etableres yderligere 13 naturnationalparker i Danmark. Derudover skal Øresunds havmiljø forbedres.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Det grønne Danmarks kort skal de kommende år laves væsentlig om.

Sammen med Enhedslisten, SF, de radikale og Alternativet har regeringen besluttet at afsætte 888 millioner kroner til at forbedre biodiversiteten i Danmark de kommende tre år. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet.

Ifølge aftalen skal pengene bruges på at oprette 13 nye naturnationalparker udover de to i Fussingø vest for Randers og i Gribskov i Nordsjælland, man allerede har vedtaget. Parkerne skal sikre, at der fremover etableres i alt 75.000 hektar urørt skov.

Parkerne skal sikre, at der fremover etableres i alt 75.000 hektar urørt skov, men hvor de skal ligge har man endnu ikke taget stilling til.

Naturnationalpark ved Gribskov i Nordsjælland

Parken skal rumme et stort afvekslende løvskovs-domineret skovlandskab med små og store lysåbne og våde naturområder.

Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben. Samtidig skal der skabes overgangszoner, der giver gode betingelser for en række sjældne dyr og planter. 

Parken bliver på omkring 1.100 hektar.

Der afsættes 10 millioner kroner til etableringen. Desuden findes der yderligere 7 millioner kroner til parken gennem EU-midler og puljen til urørt skov.

Midlerne bruges til at forberede etableringen af naturnationalparken. Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Millioner til opsamling af tabte fiskenet i Øresund

Derudover vil man bruge 10 millioner kroner til forbedring af havmiljøet - særligt i Øresund, hvor forskellige indsatser skal blandt andet skal sørge for en genetablering af stenrev og opsamling af tabte fiskeredskaber.

Finansminister Nicolai Wammen (S), Miljøminister Lea Wermelin (S) og repræsentanter fra forligspartierne præsenterer Naturaftale om biodiversitet i Bibliotekshaven på Christiansborg.
Finansminister Nicolai Wammen (S), Miljøminister Lea Wermelin (S) og repræsentanter fra forligspartierne præsenterer Naturaftale om biodiversitet i Bibliotekshaven på Christiansborg.
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

- Det har længe været et ønske for regeringen – og ikke mindst for mange danskere – at naturen skulle have en hjælpende hånd, siger finansminister Nicolai Wammen (S) i en pressemeddelelse.

quote Nu er det haren, viben, sanglærken og sommerfuglenes tur.

Pia Olsen Dyhr, partileder for SF

- Derfor er jeg glad for, at vi som en del af forhandlingerne om en grøn genstart er blevet enige om nye danske nationalparker og store områder med urørt skov. Det er et vigtig skridt for at bringe vores natur på fode igen.

- Noahs ark for truede dyr og planter

Partierne bag aftalen selv sagt begejstrede for den nye aftale.

De radikales miljøordfører Zenia Stampe mener således, at man nu "bygger Noahs ark for Danmarks truede dyr og planter".

SF's Pia Olsen Dyhr fortsætter i samme spor ved at drage parallel til en tidligere aftale om tidligere tilbagetrækning for den nedslidte og efterhånden så landskendte Arne:

- Nu er det haren, viben, sanglærken og sommerfuglenes tur, siger hun.

Biodiversitetsråd skal være naturens vagthund

Udover etableringen af de nye nationalparker er aftaleparterne også blevet enige om at oprette et såkaldt biodiversitetsråd, der på samme måde som på klimaområdet, hvor man også har et klimaråd, skal fungere som rådgiver for regeringen. Til det afsætter man årligt fire millioner kroner frem mod 2024, og særligt den del glæder Enhedslistens miljøordfører Mai Villadsen sig over:

- Rådet skal være naturens vagthund, og sikre at naturen bliver prioriteret på Christiansborg i fremtiden. Det er jeg uendeligt stolt over endelig er lykkedes, siger hun.

Naturaftalen er en del af finansloven for 2021. Ifølge TV 2s oplysninger forventer regeringen af lukke den øvrige del af finanslovsaftalen i løbet af weekenden.


Du har læst en artikel fra TV 2 KosmopolSpørg Os - Afstemning

_


Vis mere
Tørke

Tørkealarm i Greve: Vil have kommunal handlingsplan

Flåt smitte TBE-virus sygdom infektion

Jens smittet med frygtet TBE-virus efter flåtbid: Mit hoved var ved at eksplodere

Vis mere