Naturvejleder: I nye naturnationalparker har naturen entydigt førsteprioritet

Slukkede motorsave giver bedre levesteder for dyr og planter, siger naturvejleder om parker med vild natur.

Det er på høje tid, at der bliver skabt rigtige nationalparker på naturens præmisser.

Sådan lyder det fra museumsinspektør og naturvejleder Morten D.D. Hansen, Naturhistorisk Museum i Aarhus.

- Vi har fem nationalparker i Danmark. Men der er butikker, intensivt skov- og landbrug i de områder.

- Det er dybest set bare streger på et kort, der ikke har nogen betydning for naturen, siger han.

Men nu er to naturnationalparker på vej ved henholdsvis Fussingø ved Randers og Gribskov i Nordsjælland.

Og det kommer ifølge Morten D.D. Hansen til at gøre en forskel.

- I naturnationalparkerne er det naturen, der entydigt er førsteprioritet. Man slukker for motorsavene og lader naturen være på dens egne præmisser.

- Det er jo også det, vi forbinder med rigtige nationalparker, og det man i udlandet forstår ved begrebet: At en nationalpark er vild natur og ikke kultiveret natur, siger han.

Naturnationalpark ved Gribskov i Nordsjælland

Parken skal rumme et stort afvekslende løvskovs-domineret skovlandskab med små og store lysåbne og våde naturområder.

 

Der skal etableres hegn til græssende dyr i parken, som kan bidrage til at holde naturen lysåben. Samtidig skal der skabes overgangszoner, der giver gode betingelser for en række sjældne dyr og planter.

 

Parken bliver på omkring 1.100 hektar. 


Der afsættes 10 millioner kroner til etableringen. Desuden findes der yderligere 7 millioner kroner til parken gennem EU-midler og puljen til urørt skov.

 

Midlerne bruges til at forberede etableringen af naturnationalparken.

 

 

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Store dyr skal græsse i naturnationalparken

Planen er, at vilde dyr og planter skal kunne brede sig på et område på i alt cirka 1900 hektar.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet, at områderne skal afgræsses af "store dyr".

Det er uvist, om det skal være kvæg, vilde heste, elge, bisonokser eller noget helt femte.

I Mols Bjerge, hvor Morten D.D. Hansen huserer, satte man for snart fire år siden vilde heste ud på arealerne.

- Det har givet en ekstrem variation. Der er masser af lorte, masser af insekter, masser af blomster. Det har givet et helt anderledes udtryk, og det er blevet meget sjovere at færdes i, siger museumsinspektøren.

15 naturnationalparker på vej

Naturnationalparkerne vil først for alvor batte noget, når der kommer flere af dem, vurderer Morten D.D. Hansen.

- To naturnationalparker gør det ikke alene. Men på sigt er det planen at etablere 15 af dem, og så begynder det at ligne noget.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver enestående fede områder at færdes i, siger han.

Socialdemokratiet gik til valg på at etablere 15 naturnationalparker.

/ritzau/


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik