Borgmester vil spænde ben for brændeovne i København

Et forbud mod at bruge brændeovn i visse områder af byen og om natten er til debat torsdag aften i Borgerrepræsentationen.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Debatten om brug af brændeovne i København blusser igen op torsdag aften. Det sker når den københavnske borgerrepræsentation skal drøfte et forslag fra sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF).

Hun ønsker strammere regler for, hvor og hvor meget københavnerne må fyre. Egentlig så hun helst, at brændeovne blev helt bandlyst i hovedstaden, men sådan en beslutning kan kun træffes af Folketinget.

I stedet foreslår borgmesteren, at Københavns Kommune strammer sin fortolkning af lovgivningen så meget, som det er muligt. Det kunne være med et forbud mod at bruge brændeovn om natten og begrænsninger eller helt forbud mod at fyre i nærheden af daginstitutioner eller i tætbefolkede områder, fremgår det af forslaget.

quote 460 københavnere dør hvert år før tid af luftforurening. De to store kilder til luftforurening lokalt i København er bilerne og brændeovne.

Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester, København (SF)

- Vi ved, at 460 københavnere hvert år dør før tid af luftforurening. De to store kilder til luftforurening lokalt i København er bilerne og brændeovne. De fleste brændeovnsejere i København har fjernvarme, så de fyrer for hyggens skyld. Det kan jeg godt forstå, men desværre giver det også bare rigtig meget forurening, som vi kan komme til livs, hvis vi begrænser brugen af brændeovne, siger Sisse Marie Welling til TV 2 Lorry.

Tallene har hun fra en rapport udarbejdet tidligere i år af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet. Størstedelen af de for tidlige dødsfald skyldes ganske vist luftforurening, der kommer til København udefra.

Men ikke desto mindre opgøres de sundhedsmæssige omkostninger for samfundet ved de godt 15.000 brændeovne i København til at være på 265 millioner kroner om året i form af sygedage og dødsfald. Stort set lige så meget som de 335 millioner kroner, som den samlede københavnske biltrafik medfører af omkostninger.

Nogle kunne tænke, at når man nu bor i en storby med masser af biltrafik i forvejen, må man så ikke leve med noget brændeovnsrøg?

- Biltrafikken er også et problem i forhold til den lokale forurening, og den gør vi også alt for at gøre noget ved. Men i SF synes vi, at vi skal sætte ind alle steder, hvor partikelforureningen kommer, så vi kan få en sundere og renere luft til københavnerne, siger Sisse Marie Welling.

Kalder det en skræmmekampagne

Forslaget fra sundheds- og omsorgsborgmesteren mødes med stor skepsis fra Henrik B. Jensen, der er den ene af to skorstensfejermestre i København og formand for Skorstensfejerlaugets Miljøudvalg.

- Jeg synes, man skal få proportionerne og nuancerne ind i debatten. Luften i Københavns Kommune er blevet renere og renere gennem årene, og de københavnske brændeovne er blevet renere og renere i deres forbrænding. Derfor tænker jeg, det er et meget lille problem, man prøver at gøre op med, siger han.

quote Brændeovnsejerne skal ikke have dårlig samvittighed. De skal ikke føle skam. Det er simpelthen ikke rimeligt.

Henrik B. Jensen, skorstensfejermester

Skorstensfejermesteren mener ikke, at en sammenligning af forureningen fra brændeovne og biltrafik er retvisende, da bilerne foruden partikler også udleder forskellige skadelige gasser.

- Brændeovnsejerne skal ikke have dårlig samvittighed. De skal ikke føle skam. Det er simpelthen ikke rimeligt. Jeg kalder det en skræmmekampagne, det der kører fra Sisse Marie Welling i øjeblikket, forklarer Henrik B. Jensen.

Men gevinsten ved at begrænse brændeovnsrøg er ifølge Rådet for Grøn Omstilling så stor, at der er god grund til at gøre det.

- Brændeovnene her i København udleder dobbelt så mange fine partikler i løbet af fyringssæsonen, som al vejtrafikken udleder på et helt år. Så ved at fjerne brændeovnene kan vi altså reducere partikeludledningen med over dobbelt så meget, som hvis vi forbød hver eneste bil, bus og lastbil, siger seniorrådgiver i luftforurening for Rådet for Grøn Omstilling, Kåre Press-Kristensen.

Der er imidlertid ikke udsigt til et totalforbud fra Christiansborg, som Rådet for Grøn Omstilling helst så det. Men strammere regler i København, ligesom Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Greve, Hillerød, Hvidovre, Lejre og Stevns Kommuner allerede har indført, er et godt første skridt på vejen, mener Kåre Press-Kristensen.

- En gennemsnitlig brændeovn i Københavns Kommune forårsager helbredsomkostninger for cirka 16.000 kroner om året. Det er altså omkostninger, som man tørrer af på naboerne og resten af samfundet. Det går selvfølgelig ikke i en moderne storby, hvor vi har miljørigtig fjernvarme. Vi kunne fjerne alle brændeovnene, og ingen ville lide nød. Vi kunne ikke fjerne alle bilerne – for så ville byen gå i stå, forklarer han.

Skorstensfejermester opfordrer til dialog

Skorstensfejermester Henrik B. Jensen opfordrer i stedet for forbud til, at man indgår en dialog med skorstensfejerne om, hvordan man minimerer problemerne med brændeovnsrøg mest muligt.

Blandt andet holder han selv oplæg hos private borgere, hvor han underviser i den mest miljørigtige fyring, ligesom skorstensfejermesteren mener, at københavnske brændeovnsejere allerede har gjort meget for at bidrage til bedre luftkvalitet.

- I Danmark har vi den strengeste brændeovnsbekendtgørelse i Europa for, hvor mange partikler der må ryge op gennem brændeovnen.

- Jeg mener, de københavnske brændeovnsejere de seneste år har bidraget til en bedre luftkvalitet, fordi mange har udnyttet skrotningsordningen til at købe en ny og mere miljøvenlig brændeovn.

quote Selv en helt ny miljømærket brændeovn kan forurene over 100.000 kubikmeter helt ren luft.

Kåre Press-Kristensen, seniorrådgiver i luftforurening, Rådet for Grøn Omstilling

Kåre Press-Kristensen fra Rådet for Grøn Omstilling mener dog ikke, at nye brændeovne er tilstrækkeligt miljøvenlige til at løse problemet.

- Ikke rigtigt. For vi ved, at selv en helt ny miljømærket brændeovn, under optimale fyringsforhold, kan forurene over 100.000 kubikmeter helt ren luft til over Verdenssundhedsorganisationens grænseværdi for fine partikler. Så nye brændeovne løser altså ikke problemet, siger han.

Med sit forslag ønsker sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling, at Teknik- og Miljøforvaltningen sammen med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen undersøger alle muligheder for, hvor Københavns Kommune inden for Folketingets lovgivning kan stramme mest muligt.

Hvordan skal det her håndhæves? Skal der et kommunepoliti ud at sikre, at folk eksempelvis ikke fyrer om natten?

- Jeg tror, der er rigtig mange københavnere, der faktisk ikke ved, hvor farligt det er at bruge deres brændeovn. Jeg håber, at vi kan komme langt med dialog og med oplysning. At hvis vi indskrænker reglerne for, hvornår man må bruge brændeovnene, at så vil ejerne også lytte og rette sig efter det. Men det er klart, at hvis folk ikke kan finde ud af det, må vi kigge på, hvordan vi løser det, siger borgmesteren.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen til forslaget.

Men fra Venstre er der ikke opbakning til delvise forbud mod brændeovne.

- Vi er imod forslaget, da vi mener, at det fortsat skal være muligt at have en brændeovn i København. I stedet bør man se på skrotningsordninger og øget tilsyn fra skorstensfejerne, således at de mest forurenende ovne bliver sløjfet eller erstattet med nye, skriver Venstres ordfører på sagen, Jens-Kristian Lütken.

Hvis sundheds- og omsorgsborgmesteren får sit forslag igennem på torsdagens møde, er planen, at kommunens ansvarlige forvaltninger skal have et bud på mulige stramninger klar senest i andet kvartal af 2021, så de kan drøftes politisk.

Artiklen er opdateret klokken 10.20 med kommentar fra Venstre.

Hvis sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Willing får opbakning til sit forslag, håber hun, at nye stramninger kan vedtages i andet kvartal 2021.
Hvis sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Willing får opbakning til sit forslag, håber hun, at nye stramninger kan vedtages i andet kvartal 2021.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Lorry

Du har læst en artikel fra TV 2 KosmopolSpørg Os - Afstemning

_


Vis mere
20220719-131404-L-1920x1279we

Nye SAS-ejere kan føre nye flyruter og selskaber til København

Dan Jensen

Dan er afhængig af hjemmehjælp – men nu skal han selv gøre rent efter asbestfund

Vis mere