EU-lov spænder ben for København: Derfor kan legalisering af cannabis være umuligt

I årevis har et flertal i Københavns borgerrepræsentation talt for en legalisering af cannabis, men nu viser det sig at EU ikke vil tillade det.

Imens et bredt flertal i Københavns Borgerrepræsentation har et ønske om at legalisere cannabis - i første omgang som en forsøgsordning i København - så har regeringen "ingen planer om at legalisere hash".

På denne måde har fri hash længe været et stridspunkt mellem København og Christiansborg, men nu har vores naboland Tyskland demonstreret, at selvom der måtte opstå et flertal for en legalisering på Christiansborg, så vil EU faktisk forhindre, at det bliver gennemført.

Det ændrer debatten, mener professor i strafferet.

- Jeg må jo nok også sige, at jeg blev overrasket, da jeg begyndte at læse ind i det stof her, fordi jeg havde ikke set, at det skulle være et problem, lyder det fra Thomas Elholm, professor i strafferet ved København Universitet.

Problemerne kender de alt for godt til i Tyskland. Her overså man en række regulativer på EU-niveau.

Tyskland forsøgte og fejlede

I 2021 fik Tyskland en ny regering der i deres aftalegrundlag var enige om at cannabis skulle legaliseres. De tyske regeringspartier mente, at landets forbudspolitik havde slået fejl.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Andelen af unge mellem 15-34 år der har indtaget cannabis i løbet af det seneste år lå i Danmark på 12 procent i 2021. I Tyskland 17,2 procent.
Andelen af unge mellem 15-34 år der har indtaget cannabis i løbet af det seneste år lå i Danmark på 12 procent i 2021. I Tyskland 17,2 procent.

Tal fra Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug viser, at blandt unge i alderen 15-34 år, der har indtaget cannabis i løbet af det seneste år, er cannabisforbrug endnu mere udbredt i Tyskland end i Danmark.

Alligevel ønskede de tyske regeringspartier at lempe på den tyske forbudspolitik med tanke på at knægte de kriminelle organisationerns muligheder for at tjene penge på cannabis og samtidigt give de mange forbrugere et kvalitetskontrolleret og mere sikkert alternativ.

quote Der er nok et problem her.

Thomas Elholm, professor i strafferet, Københavns Universitet.

Spørg Os - Formular

_

Helt konkret ønskede Tyskland at gennemføre en legalisering som den Canada rullede ud i 2018, hvor hele forsyningskæden - fra producent til forbruger - er blevet gjort lovlig.

Den her form for legalisering af cannabis ville skille sig meget ud i EU, hvor cannabis generelt er ulovligt - også i Holland, selvom mange har indtrykket af det modsatte. 

Den her omfattende legalisering af cannabis bliver dog ikke en realitet i Tyskland lige foreløbigt.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Det var en legalisering som denne i Canada, som Tyskland gik efter. I Canada er det lovligt at producere cannabis i industriel skala, det er lovligt at sælge det gennem fortovsbutikker, og det er lovligt at købe og indtage.
Billeder af: Lars Hagberg AFP/Ritzau Scanpix, GoToVan/Wikimedia Commons.
Det var en legalisering som denne i Canada, som Tyskland gik efter. I Canada er det lovligt at producere cannabis i industriel skala, det er lovligt at sælge det gennem fortovsbutikker, og det er lovligt at købe og indtage. Billeder af: Lars Hagberg AFP/Ritzau Scanpix, GoToVan/Wikimedia Commons.


- Da Tyskland udviklede den her fuld skala legaliseringsmodel, de kalder den "den totale legalisering af cannabis", så overså de faktisk en række regulativer på EU-niveau, siger kriminolog Robin Hoffman fra Maastricht University i Holland.

De EU-regulativer som Robin Hoffmann, der er uddannet jurist, henviser til, er en såkaldt rammeafgørelse fra 2004 og Schengen-reglerne.

Rammeafgørelsen fra 2004 er en EU lov, som i det her tilfælde er vedtaget af alle EU landene og den gælder samtidigt i alle EU landene.

- Det, de er blevet enige om, er, hvilke handlinger, der skal være strafbare. Vi forpligter os til, som medlemsstat, at gøre det strafbart at besidde, producere og sælge hash, fortæller Thomas Elholm, professor i strafferet og forsker i EU-strafferet ved Københavns Universitet.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Forskellen på afkriminalisering og legalisering

  • Afkriminalisering: Besiddelse af stoffer til eget brug fører ikke til straf. Stoffer må dog fortsat ikke sælges. Modellen kender man fra bl.a. Portugal, hvor brugere, der tages med mindre mængder stof på sig, i stedet for strafferetslige sanktioner, henvises til landets sundhedssystem.

  • Legalisering: Stoffer gøres fuldt lovlige. Modellen er kendt fra Canada og visse amerikanske stater, hvor myndighederne f.eks. regulerer salget, på samme måde som han herhjemme regulerer handel med cigaretter, alkohol og receptpligtig medicin.

En EU-lov som rammeafgørelsen er blevet vedtaget i EU, fordi medlemslandene vil samarbejde om at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, som for eksempel narkotikakriminalitet eller menneskehandel, hvor kriminaliteten kan krydse fra et land til et andet.

Den her slags kriminalitet bliver svær at bekæmpe, hvis alle medlemslandene har helt forskellige love uden enighed om, hvad der skal være ulovligt og lovligt. 

Med rammeafgørelsen har man truffet en fælles beslutning om, hvad der som minimum skal være strafbart.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Artikel 2 i rammeafgørelse 2004/757/RIA slår fast hvilke handlinger medlemslandene forpligter sig til at gøre strafbare. "Narkotika" er stoffer der er omfattet af FN-konventionerne 1961, ændret ved protokollen fra 1972, dvs. også cannabis.
Artikel 2 i rammeafgørelse 2004/757/RIA slår fast hvilke handlinger medlemslandene forpligter sig til at gøre strafbare. "Narkotika" er stoffer der er omfattet af FN-konventionerne 1961, ændret ved protokollen fra 1972, dvs. også cannabis.

I forlængelse af det her er Schengen-reglerne også særligt interessante, da der her står at medlemslandene forpligter sig til at forebygge og bekæmpe ulovlig handel med narkotika, blandt andet når den går på tværs af grænserne. 

Man skal også bekæmpe besiddelse af narkotika med henblik på videresalg og efterspørgslen efter narkotika.

- Det er også interessant, at man specifikt nævner cannabis her. "Narkotika og psykotrope stoffer herunder også cannabis", for at understrege, at det er en del af reguleringen, siger Thomas Elholm.

Realiteterne har ramt Tyskland, der i den her omgang "nøjes" med at afkriminalisere det personlige forbrug af cannabis, samtidigt med, at de gør det lovligt for tyskerne at dyrke en vis mængde cannabis i en særlig klub-struktur. 

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

I Tyskland bliver det nu til at man afkriminaliserer det personlige forbrug, men storskala produktion af cannabis bliver ikke lovligt, og der kommer ikke en masse fortovsbutikker, der sælger cannabis.
I Tyskland bliver det nu til at man afkriminaliserer det personlige forbrug, men storskala produktion af cannabis bliver ikke lovligt, og der kommer ikke en masse fortovsbutikker, der sælger cannabis.

Betydning for Danmark

På trods af Danmarks retsforbehold i EU-samarbejdet, så er Danmark på samme måde som Tyskland forpligtet til at overholde rammeafgørelsen fra 2004, fortæller Thomas Elholm. Og schengensamarbejdet deltager Danmark også fuldt ud i.

Tyskland har ifølge Robin Hoffman forsøgt at få en legalisering igennem, selvom det strider med de her EU-regler, men uden held tilsyneladende.

- De sendte faktisk en delegation afsted i starten af i år, som tog til Bruxelles - til EU-komissionen - for at prøve at overbevise dem. De vil ikke rigtig afsløre, hvad de talte om, men det var tydeligt, at EU-kommissionen var meget tydelig i forhold til at sige "nej, det I har gang i er utænkeligt, og vi vil ikke være en del af det", fortæller Robin Hoffman.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Artikel 71 i Schengen-reglerne beskriver, hvordan der skal indtræffes foranstaltninger nødvendige for at forebygge og bekæmpe ulovlig handel med narkotika - herunder cannabis.
Artikel 71 i Schengen-reglerne beskriver, hvordan der skal indtræffes foranstaltninger nødvendige for at forebygge og bekæmpe ulovlig handel med narkotika - herunder cannabis.

At EU har sat en stopper for Tysklands planer om at legalisere cannabis er tilsyneladende kommet bag på dem, og det er også kommet bag på Thomas Elholm, professor i strafferet ved København Universitet.

-  Jeg har kendt den her rammeafgørelse i mange år. Der står, at vi forpligter os til at bekæmpe ulovlig handel og produktion af narkotika, og i det øjeblik man legaliserer det, så er det ikke ulovligt længere. Så jeg tænkte faktisk, at her er der ikke noget problem. Det var min umiddelbare tanke, siger han.

Og er det stadigvæk det?

- Nej, nu tror jeg nok, at jeg har ændret holdning. Der er nok et problem her. Problemet er nok ikke, hvis alle lande vil legalisere det, problemet er, hvis ét land eller nogle få lande vil gøre det. Fordi det er et samarbejde mellem en masse lande, så kan et land ikke læse rammeafgørelsen på den måde. Så falder hele systemet sammen, siger Thomas Elholm.

Thomas Elholm er professor i strafferet og forsker i EU-strafferet. På min opfordring har han kigget nærmere på udviklingen i Tyskland og genbesøgt den europæiske rammeafgørelse for at vurdere, hvad det betyder for Danmark.
Thomas Elholm er professor i strafferet og forsker i EU-strafferet. På min opfordring har han kigget nærmere på udviklingen i Tyskland og genbesøgt den europæiske rammeafgørelse for at vurdere, hvad det betyder for Danmark.

Hvad nu?

Men ændrer det her så ikke også cannabis-diskussionen i Danmark markant?

- Jo, det tror jeg nok, at jeg synes det gør. I hvert fald så længe man ikke kan få løst det EU-retlige problem. Det man kunne overveje, det var jo om man skulle afløse den her rammeafgørelse med en ny EU-retsakt, som gav lidt bedre muligheder måske for at legalisere det. Eller at legalisere det på en bestemt måde. Så det vil være måden at gå frem på. Ikke at sige, vi skider på reglerne eller vi melder os ud af dem - hvis man overhovedet kan det. Men kunne vi prøve at se på at ændre dem, siger Thomas Elholm.

Hvad for en slags proces er det?

- Ja, det er en lang proces. Og det vil jo typisk også kræve, at man bliver enige om det med de andre lande. Og man kunne forestille sig lige præcis på det område her, der kan det blive rigtig svært at blive enige, siger han.

Dit cookie-tilsagn gør, at indholdet her ikke kan vises. Du kan ændre dit tilsagn ved at klikke på boksen her.

Hvis et land som Tyskland valgte at ignorere EU-lovgivningen og gennemføre en legalisering alligevel kan EU-kommissionen anlægge sag mod Tyskland for manglende overholdelse af rammeafgørelsen.

I Danmarks tilfælde betyder retsforbeholdet imidlertid, at den europæiske unions domstol ikke kan lægge sag an mod Danmark, hvis vi herhjemme skulle gennemføre en legalisering i strid med gældende lov, men de andre EU medlemsstater kan derimod godt lægge sag an mod Danmark ved EU domstolen.

Der er dog en åbning i EU lovgivningen, der tillader en midlertidig legalisering, hvis det tjener et videnskabeligt formål. Så når man i København taler om en prøveordning, så kan det godt lade sig gøre, men, hvad så derefter?

- Ethvert eksperiment har en udløbsdato, så hvad venter ved afslutningen af eksperimentet? Vi kan allesammen have de her eksperimenter, og de kan alle blive evalueret meget positivt. Men efter 10 år er der måske ikke en mulighed for at udrulle den - eller at normalisere den legalisering på et landsdækkende niveau, siger Robin Hoffman.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik