Fake news og misinformation: Enhedslisten spreder urigtige oplysninger om Lynetteholm

En plakat fra Enhedslisten, der er blevet trykt i tusindvis af eksemplarer og omdelt på Vesterbro, har bragt sindene i kog i Københavns borgerrepræsentation.

- Jeg kalder det fake news, men man kan også bare kalde det løgn. Uanset hvad man kalder det, så er det både forkasteligt og rigtig farligt, siger Astrid Aller fra SF.

- Det ødelægger den demokratiske proces, når man på den måde fordrejer fakta og bruger forkerte informationer, siger politisk ordfører for Socialdemokraterne Jonas Bjørn Jensen.

Det er en plakat fra Enhedslisten, der har bragt sindene i kog i Københavns borgerrepræsentation. Plakaten, der er hængt op i tusindvis af eksemplarer på Vesterbro, bruger nemlig forkerte informationer til at overbevise borgerne om, at det store Lynetteholmsprojekt skal forkastes.

- Nej til 720 lastbiler dagligt gennem Vesterbro i 15 år. Nej til langt mere biltrafik på Vesterbro, står der med store bogstaver i toppen af plakaten, der opfordrer Vesterbros borgere til at indsende høringssvar mod opførelsen af den kunstige halvø Lynetteholm.

Problemet er bare, at udsagnene, der skal overbevise borgerne om skaderne ved Lynetteholm, ikke er sandfærdige. Af den miljøkonsekvensrapport borgerne opfordres til at indsende høringssvar om, fremgår det, at lastbiltrafikken vil blive mindre på Vesterbro, end den er i dag.

- De to sætninger er simpelthen forkerte. Det er et sted imellem fejlinformation og misinformation, siger Astrid Aller fra SF.

- Jeg bliver faktisk ked af det, når jeg ser, at debatten falder til det her niveau. Men der er også en lille del af mig, der tænker, at hvis man har rigtig gode argumenter, så har man ikke behov for at lyve om dem. Så jeg synes jo også, at det afslører dem i kun at have ekstremt dårlige argumenter mod Lynetteholm, siger Jonas Bjørn Jensen fra Socialdemokratiet.

Det antal lastbiler Enhedslisten påstår skal køre igennem bydelen Vesterbro, svarer nogenlunde til det antal jordtransporter, der skal køre igennem hele København.

quote Jeg synes det er både forkasteligt og rigtig farligt, Lynetteholm er et kæmpestort projekt, og det er vigtig, at vi har en god politisk diskussion om det

Astrid Aller, SF

Miljøkonsekvensrapporten fastslår, at omkring 350 lastede lastbiler dagligt vil køre overskudsjord til Lynetteholm fra byggepladser rundt omkring i Københavnsområdet - for så at køre tomme tilbage. Dermed vil antallet at lastbilkørsler alle hverdage være i omegnen af 700.

- Vi lever jo i et land, hvor vi går ud fra, at vi kan stole på hinanden, så vi går ud fra, at det er rigtigt, det der står på plakaten. Så jeg tror, at folk der har læst den her plakat, de tænker, at der kommer meget mere trafik på Vesterbro, hvis det her bliver stemt igennem, og at der kommer kæmpe lastbiler med jordtransporter dag ud og dag ind, siger Astrid Aller, der sidder i borgerrepræsentationen for SF.

TV 2 Lorry har været i kontakt med flere personer på Vesterbro, der netop med henvisning til plakaterne, har været af den overbevisning, at lastbiltrafikken i bydelen vil vokse.

Antallet af lastbiler falder på Vesterbro

Kun et fåtal af lastbilerne vil dog skulle køre igennem Vesterbro, der ifølge miljøkonsekvensrapporten vil opleve et fald i antallet af jordkørsler. Derfor er By og Havn, der står for Lynetteholmsprojektet, fortørnede over Enhedslistens plakater.

- Vi er virkelig kede af og overrasket over, at der på den måde er forkerte tal, der meget offensivt bliver bragt ind i debatten, siger administrerende direktør i By og Havn Anne Skovbro.

quote Der bliver færre lastbiler på de fleste strækninger på Vesterbro

Anne Skovbro, adm. direktør i By og Havn

- Det er ikke det, rapporten viser overhovedet. Der bliver faktisk færre lastbiler på de fleste strækninger på Vesterbro, både på Istedgade, på Dybbølsbro og på Kalvebod Brygge. På Vesterbrogade kan der måske komme lidt mere lastbiltrafik, men i de fleste gader på Vesterbro er der en væsentlig aflastning i forhold til i dag, siger Anne Skovbro.

Hidtil er overskudsjord fra byggepladser i Københavnsområdet blevet kørt til Nordhavn, der er blevet udvidet. Nu er Nordhavn tæt på at være fyldt op, og derfor vil jorden i fremtiden skulle køres over det nordøstlige Amager til Lynetteholm, hvis altså projektet bliver endelig vedtaget.

Derfor vil den samlede trafikmængde med lastbiler ikke stige, ifølge miljøkonsekvensrapporten. Ruterne vil blot blive omlagt, og dermed vil flere bydele opleve mindre trafik, mens især det nordøstlige Amager vil få mere trafik.

- Især Østerbro vil have en væsentlig aflastning af trafikken. Indre by vil få en væsentlig aflastning, også i de historiske gamle bydele over Kongens Nytorv og over Nørreport, som også er belastet i dag af lastbiltrafik. På Vesterbro vil der ske en aflastning, men på Amager vil der komme en højere belastning, end der er i dag, siger Anne Skovbro.

Jordtransporter per døgnJordtransporter i dagJordtransporter hvis Lynetteholm skal anlæggesUdvikling
Jagtvej760-76
Sjællandsbroen1020-102
Bredgade23084-146
Store Kongensgade23084-146
Kalkbrænderihavnsgade484126-358
Nordsøvej7000-700
Torvegade154184+30
Langebro14314+300
Vermlandsgade0546+546
Uplandsgade122558+436
Dybbølsbro236166-70
Kalvebod Brygge234152-82
Vesterbrogade012+12
Istedgade84-4

Enhedslistens lokalafdeling står bag plakaterne

Det er Enhedslisten Vesterbro, der har lavet og opsat de mange plakater, der primært er opsat på dørene til lejlighedsopgange på Vesterbro. Lokalafdelingen anerkender, at tallene er forkerte, men mener ikke, at de har opført sig værre end andre partier i debatten om Lynetteholm.

- Det kan sagtens være dumt at bruge forkerte tal. Men faktisk er der jo masser af misinformation i den her debat. For eksempel er der jo vores fungerende overborgmester, ham vikaren, han siger, at der kommer billige boliger ude på Lynetteholmen, men det er jo også misinformation, siger Jens Aare Jensen, der er kontaktperson for Enhedslisten Vesterbro.

Socialdemokratiet har anført, at de har til hensigt at lave krav om, at en del af de fremtidige boliger på Lynetteholm skal være almene boliger. Det er dog endnu ikke endelig besluttet, ligesom selve halvøens opførelse altså ikke er besluttet.

Enhedslisten Vesterbro vurderer, at de har opsat et par tusinde plakater rundt omkring i bydelen.

- Vi skulle gøre folk opmærksomme på sagen og have en hurtig stillingtagen, for høringsfristen for Lynetteholmen er utrolig kort, det er jo kun to måneder, midt i en corononedlukning og midt i jul og nytår, så det skulle gå stærkt, så vi valgte den personlige agitation på folks gadedør for at få deres opmærksomhed, siger Jens Aare Jensen, der er kontaktperson for Enhedslisten Vesterbro.

Dine politiske modstandere kalder det her for bevidst løgn, for misinformation og for fake news. Hvad kalder du det her?

- Jamen, jeg kalder det da aktivering. Nu skal vi i gang. Ville vi selv bryde os om at få 720 lastbiler igennem Vesterbro dagligt?

Men det kommer der jo heller ikke?

- Ville vi selv bryde os om det, for hvis vi accepterer Lynetteholmen, så udsætter vi jo folk i Vermlandsgade (vej på det nordøstlige Amager, red.) for den, siger Jens Aare Jensen.

Men så skal I da skrive Amager og ikke Vesterbro. Når det der står på plakaten, er faktuelt forkert, hvorfor skriver I det så?

- Jamen vi vil simpelthen aktivere folk, for man skal jo sætte sig i deres sted over på Amagersiden, når der kommer en stigning, og det er jo altså en stigning, der svarer til tallene i den i forvejen kraftigt belastede Vermlandsgade for eksempel.

quote Det hjælper åbenbart så meget, så jeg nu kommer i Lorry og får lov til at sige mine synspunkter

ens Aare Jensen, Enhedslisten Vesterbro

Vermlandsgade på Amager vil ifølge beregninger fra miljøkonsekvensrapporten få 546 daglige lastbilkørsler, hvis Lynetteholm skal anlægges.

Synes du, at det hjælper den demokratiske debat at bringe falske tal ind i debatten?

- Det hjælper åbenbart så meget, så jeg nu kommer i Lorry og får lov til at sige mine synspunkter, siger Jens Aare Jensen, der er kontaktperson for Enhedslisten Vesterbro.

Latterliggørelse og falske informationer

Astrid Aller fra SF har forsøgt at bringe plakaterne til diskussion i borgerrepræsentationen, men da hun til et møde problematiserede dem, var der ifølge hende ingen respons fra Enhedslistens medlemmer.

- Der var ingen, der sagde, at de var uenige i lokalafdelingens fremgangsmåde, og det skuffer mig rigtig meget, for vi må, som folkevalgte i borgerrepræsentationen kunne se rundt på hinanden og sige, at vi godt ved, at samfundet ikke har nogen interesse i politiske diskussioner, der er baseret på løgne, siger Astrid Aller.

quote Egentlig synes jeg meget, at det vi har sagt farvel til i USA med Donald Trump, det får vi nu her i København. Altså latterliggørelse af modstandere, forkerte fakta, man slår på frygten, alle de her ting

Jonas Bjørn Jensen, Socialdemokratiet

Socialdemokratiets politiske ordfører Jonas Bjørn Jensen er enig, og mener, at Enhedslisten generelt set, når det kommer til Lynetteholm, har bragt det politiske debatniveau ned på et hidtil uset lavt niveau.

Han fremhæver især tre Youtube-videoer, som Enhedslistens Københavnerafdeling står bag.

- I de videoer har de jo taget den tidligere overborgmester Frank Jensen og den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen og puttet dem i sådan nogle klovnekostumer for rigtigt at latterliggøre dem, siger Jonas Bjørn Jensen, der forklarer, at de to politikere er valgt, fordi det var dem, der i første omgang fremlagde visionerne om Lynetteholm.

Tidligere overborgmester og tidligere statminister bliver portrætteret som klovne i en Youtube-video. Det mener Socialdemokratiet er med til at fordumme debatten.
Tidligere overborgmester og tidligere statminister bliver portrætteret som klovne i en Youtube-video. Det mener Socialdemokratiet er med til at fordumme debatten.
Foto: Screenshot fra Youtube

- Egentlig synes jeg meget, at det vi har sagt farvel til i USA med Donald Trump, det får vi nu her i København. Altså latterliggørelse af modstandere, forkerte fakta, man slår på frygten, alle de her ting, i stedet for at gøre, som vi plejer her i Danmark og tage en faglig og saglig debat om tingene, siger Jonas Bjørn Jensen.

Et af de folkevalgte Enhedslistenmedlemmer, der er mest aktive i debatten om Lynetteholm, er borgerrepræsentationsmedlem Gorm Anker Gunnarsen.

Hvad synes du om de opsatte plakater på Vesterbro?

- Jeg synes det er godt, at der er nogle behjertede mennesker, der sætter gang i en debat. En debat der virkelig har haft trænge vilkår, her under Corona og med meget korte høringsfrister, siger Gorm Anker Gunnarsen.

Han anerkender, at tallene om lastbilkørsler på plakaten er forkerte, men mener ikke, at der er grund til for alvor at være bekymret af den grund.

- Det er upræcist angivet, siger han

Det er vel direkte forkert?

- Ja det er ikke præcist i hvert fald, men jeg kan ikke se, at der er nogen grund til sådan at synes, at det er bekymrende. Men det er bekymrende for byen som helhed med de transporter over Langebro, det synes jeg er vildt, siger Gorm Anker Gunnarsen.

Han mener ligesom Jens Aare Jensen fra Enhedslisten Vesterbro, at debatten om Lynetteholm har været fyldt med misinformation fra begge sider af debatten, men han tror dog ikke, at det har været bevidst, at Enhedslisten Vesterbro opsatte plakater med opskruede trafiktal for bydelen.

- Jeg tror ikke, der er nogen, der med overlæg har lavet forfalskninger, der er bare nogen, der har haft for travlt, siger Gorm Anker Gunnarsen.

Spørg Os - Afstemning

_