Anne-Grete undrer sig: Hvorfor er timeprisen for el højere i hovedstadsområdet end på resten af Sjælland?

Vi har længe vidst, at strømmen er billigere i Vestdanmark end i Østdanmark. Nu viser det sig, at der også er forskel på prisen i og udenfor hovedstadsområdet.

Svaret kort

 • Prisen for den rå strøm er ens for alle på Sjælland

 • Prisen for at transportere strøm er dyrest i hovedstadsområdet

 • Den vigtigste faktor for timeprisen er dine egne valg

En krone sparet er en krone tjent, siger det gamle ordsprog, og mange gør sig derfor umage med at følge med i de hele tiden svingende priser på el.

Noget kan man styre nogenlunde selv. Man kan prøve at bruge strømmen, når den er billigst og vælge et abonnement hos en el-udbyder, der virker rimelig.

Noget andet er givet for de fleste, nemlig hvor i landet, man bor. Prisen på strøm er som hovedregel billigere vest for Storebælt end øst for. 

Men skal man nu også betale mere for strømmen end andre sjællændere, bare fordi man bor i hovedstadsområdet?

Det har Anne-Grete Gjerløff fra Ishøj spekuleret over. Hun har nemlig lagt mærke til, at når hun krydstjekker elprisen i Østdanmark for sit eget el-selskab, som er Andel Energi, og den gennemsnitlige elpris, som videnscentret Bolius opgør hver dag, er tallene ikke ens.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Ugens vinderspørgsmål

 • 49 procent af stemmerne gik til Anne-Grete Gjerløffs spørgsmål, da det var til afstemning

 • Du kan selv stemme på denne uges spørgsmål her i artiklen

 • Vær med til at bestemme, hvad vi skal kaste os over næste gang

Nogen må betale mindre

Anne-Grete Gjerløff oplever, at den pris, som Andel Energi viser for Østdanmark generelt er højere end den gennemsnitspris, som videncentret Bolius viser i samme område.

Samtidig fremgår det af Andels hjemmeside, at når man klikker 'Jeg bor i Østdanmark', er det reelt kun priserne i hovedstadsområdet, man får frem. 

Anne-Grete Gjerløff mener derfor, at der rent rent logisk må være nogen på Sjælland, der betaler en lavere timepris end den, som hun og andre i hovedstadsområdet gør.

Derfor har hun skrevet til TV 2 Kosmopol gennem Spørg Os:

- Jeg har Andel Appen, hvor jeg hver dag kan se min timepris for el. Jeg får også hver dag mail fra Bolius, hvor jeg kan se timeprisen generelt øst for Storebælt. Den er konstant mellem 18 og 20 øre lavere end Andels pris. Da Bolius’ pris er en gennemsnitspris, må en nogen uden for mit område betale 18 til 20 øre mindre i timen, argumenterer Anne-Grete Gjerløff.

Det undersøger vi her!

(Artiklen fortsætter efter billedet)

'billig el' 'prisen på el' hvordan vælger jeg el-selskab' 'Andel' 'Bolius' 'elregning' 'nettarif' 'Radius' Cerius' Spørg Os
De to selskaber Radius og Cerius får strømmen frem til forbrugerne i Østdanmark. Radius dækker næsten hele hovedstadsområdet.
Foto: Nanna Holst / TV 2 Kosmopol

Prisen for strøm er ens

Timeprisen for el svinger døgnet og året rundt, og den er ens for alle i det samme område, i vores tilfælde Sjælland. 

Men strømmen udgør kun en lille del af din elregning og dermed af den timepris, der vises inklusiv abonnementer, tariffer, gebyrer og afgifter.

Dit valg af el-selskab og strømtype afgør den ene del af, hvad du betaler oven i selve strømmens pris. Det varierer fra selskab til selskab og type af abonnement. 

Den anden del af udgifterne er betaling til det net-selskab, der fører strømmen ud til din stikkontakt og aflæser dit forbrug. De to selskaber Radius og Cerius dækker hele Sjælland, og din bopæl afgør, hvilket af to, du automatisk hører under. 

Endelig lægger staten forskellige afgifter og moms på, bestemt af dit forbrug.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Du går glip af noget her! 😊

Afstemningen kræver et ja til cookies.
Så man kun kan stemme én gang om ugen.
Vær med ved at klikke på boksen her:
Tillad alle cookies


De afgørende net-tariffer

Cäthe Bay-Smidt er funktionschef for Radius, der ligesom Cerius, er en del af Andel-koncernen. 

Hun bekræfter overfor TV 2 Kosmopol, at der er en forskel på den samlede timepris i og uden for hovedstadsområdet, og at den skyldes betalingen for transporten af strøm - den såkaldte net-tarif.

- Net-tariffen er helt sikker årsag til, at der er forskel, siger Cäthe Bay-Smidt.

(Artiklen fortsætter efter boksen.)

Net-tariffen forklaret

 • Når du betaler din elregning, betaler du til to forskellige selskaber: Dit el-selskab og til dit net-selskab

 • Dit el-selskab sælger den strøm, du bruger. Du kan selv vælge el-selskab

 • Dit net-selskab ejer elnettet og din elmåler. Det står for transporten af strømmen til dit hjem. På Sjælland er det Radius Elnet eller Cerius, og din adresse afgør, hvem du hører under

 • Hvis el var noget, du kunne købe i en webshop, ville el-selskabet være forretningen, du køber varen i, og net-selskabet firmaet, du betaler for at leveret pakken

 • Prisen for at få leveret strømmen til din stikkontakt kaldes for 'net-tariffen'

 • Net-tariffen stiger og falder i takt med efterspørgslen efter strøm i løbet af døgnet og i løbet af året

 • Det er dyrest af få transporteret strøm i timerne fra kl. 17-21 og billigst om natten fra kl. 24-06

 • Om vinteren - fra 1. oktober til 1. april - er net-tariffen højest

 • Vintertariffen for en times strøm i Radius Elnets område ligger på 136,68 øre kl.17- 21, mens den tilsvarende sommertarif kun er 59,23 øre

Kilder: Ewii, Andel Energi

Prisen svinger ni øre

Cäthe Bay-Smidt fra Radius kalder dog forskellen på den samlede timepris for lille:

- Der er små forskelle på tarifferne mellem net-selskaberne Radius i hovedstadsområdet og Cerius på resten af Sjælland. 

I de timer, hvor strømmen er billigst, vil det i Radius Elnets område - altså, i store dele af hovedstadsområdet - være cirka en øre dyrere sammenlignet med det område, som Cerius dækker - dermed resten af Sjælland.

Til gengæld vil forskellen på nettariffen mellem de to områder være på omkring 10 øre per kWh på det tidspunkt af døgnet, hvor strømmen er dyrest, siger Cäthe Bay-Smidt 

Dyrere at servicere hovedstadsområdet

Funktionschefen fra Radius forklarer forskellen i net-tarifferne sådan her:

- Radius og Cerius er to forskellige selskaber med to forskellige omkostninger, siger Cäthe Bay-Smidt.

Den forklaring bakkes op af Henrik Bisp, der er fagekspert i energi i Videnscentret Bolius. 

Han vurderer, at Radius har flere udgifter forbundet med at forsyne forbrugerne i hovedstadsområdet med strøm, end Cerius har i den resterende del af Sjælland.

- Hvis to hustande har præcis det samme forbrug, så kan man alene ud fra net-tariffen sige, at det vil være en smule dyrere i hovedstadsområdet sammenlignet med en hustand uden for hovedstadsområdet, siger Henrik Bisp.

(Artiklen fortsætter efter boksen.)

Derfor svinger el-prisen

Prisen på el bliver fastsat efter den dyreste produktionspris.

Hvis der ikke bliver produceret (nok) strøm fra vind-, vand- eller solenergi, kommer strømproduktionen fx fra kraftværker, der bruger gas og har lavere effektivitet og/eller dyrere produktion.

Når det sker, stiger prisen på strøm.

Prisen påvirkes også de mange afgifter, abonnementer og tariffer, der lægges oven i prisen for den rå strøm

Fra 2023 har net-tariffen, som er prisen på at få transporteret strøm til din bolig, svinget i løbet af døgnet og gennem året.

Hvorfor er det dyrere at bruge strøm kl. 17.00?

Fra klokken 17 stiger behovet for el, da mange laver mad, bruger lys, ser TV, vasker tøj osv.

Elnettet er mest belastet i tidsrummet 17-21, da der skal transporteres meget strøm. Tidsrummet kaldes for ‘spidsbelastningen’ eller ‘kogespidsen’.

TV 2 Kosmopol har også undersøgt, hvorfor prisen på elektricitet er så skiftende. Det kan du læse mere om her.

Kilde: Videnscentret Bolius

Vælg el-aftale med omhu

Fageksperten fra Bolius påpeger dog, at det ikke står mejslet i sten, at personer, der bor i hovedstadsområdet, skal betale mere for en times strøm end resten af Sjælland.

I det store billede er det mere afgørende for, hvad man betaler for hver brugt kilowatt-time, hvilket abonnement man vælger hos hvilket el-selskab, og hvornår man bruger strømmen.

-  Der kan sagtens være nogen uden for hovedstadsområdet, der betaler mere, end nogen i hovedstadsområdet. Jeg kan i teorien betale mere, og min nabo kan betale mindre, siger Henrik Bisp 

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Guide til el-selskaber

Der findes et hav af el-udbydere i Danmark - ja faktisk mere end 40 - og det kan være svært at finde rundt i, hvilket selskab man skal vælge.

Nogen slår sig op på god kundeservice, andre på grøn energi, mens atter andre lokker med et billigt abonnement.

Ifølge Henrik Bisp, der er fagekspert i energi ved Videnscentret Bolius, er der dog en række ting, du med fordel kan gøre, når du skal vælge elselskab:

 • Det kræver tid. Man er nødt til at sætte sig ind i alle dele af, hvad det koster at være kunde i et bestemt selskab.

 • Man skal ikke kun basere sit valg på prisen per kilowatt-time.

 • Man skal sætte sig ind i, hvad det koster i tillæg, gebyr og abonnement.

 • Man kan være opsøgende på Facebook eller i sit netværk. Man kan søge erfaringer fra andre danskere. Hvis du for eksempel har elbil og varmepumpe er der højst sandsynligt nogen, der har erfaring med at bruge strøm på samme måde som dig.

elberegner.dk kan du få et overblik over, hvilke elselskaber, der er på markedet.

Kilde: Videnscenter Bolius, elberegner.dk

Tænd uden for spidsbelastningen

Selvom du ikke kan påvirke selve net-tariffen, kan du forsøge at udnytte, at den svinger gennem døgnet.

- Hvis man omlægger meget af sit el-forbrug til den tid af døgnet, hvor transporttariffen er billigst, kan man opnå den største besparelse, siger Henrik Bisp fra Videnscenter Bolius.

(Artiklen fortsætter efter boksen.)

Tjek det gyldne snit

Hos et hav af elselskaber kan du se, hvad prisen på el står til på et bestemt tidspunkt i løbet af døgnet.

Hos Videnscenter Bolius kan du få et overblik over dagsprisen på el, som er taget ud fra et gennemsnit af dagens timepriser på tværs af forskellige elselskaber.

Hos Bolius angives priserne per kWh i kroner inklusive afgifter og moms.

Du kan tilgå deres overblik her.

Intelligente løsninger

Henrik Bisp fra Bolius forudser en fremtid, hvor prisen for en times brugt strøm kommer til at bevæge sig i andre mønstre, end vi kender i dag.

- Set i forhold til, at vi får intelligente løsninger og forbrug, og at alle om 10-20 år nok vil køre i elbil, vil vi klart opleve, at der vil være andre peak-perioder.

Jeg tror, tariffen vil ende med at være meget mere differentieret og dynamisk, og at den vil skifte fra år til år i takt med vores ændrede forbrugsmønster, siger Henrik Bisp.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Se hvor meget dyrere

Selvom der er tale om en forskel på få øre, så er der forskel på net-tariffen i hovedstadsområdet og resten af Sjælland.

I det meste af hovedstadsområdet, som Radius Elnet dækker, vil transporten af en kilowatt-time koste 15,19 øre kl. 24-06.

På resten af Sjælland, der er dækket af net-selskabet Cerius, er prisen 14,07 øre per kWh – en forskel på cirka en øre.

Forskellen er blot lille – men det er også i det tidsrum, hvor net-tariffen er lavest.

Tager man udgangspunkt i det tidsrum, hvor prisen for transport er højest, er der større forskel på prisen i hovedstadsområdet og på resten af Sjælland.

kl. 17-21 vil en privatforbruger i hovedstadsområdet betale 136,68 øre per kWh, mens en privatforbruger i eksempelvis Holbæk eller Slagelse vil betale 126,66 per kWh – altså en forskel på omkring 10 øre per kWh.

Kilde: Radius og Cerius

Vil undersøge el-markedet

Anne-Grete Gjerløff fra Ishøj, der stillede spørgsmålet, er godt tilfreds med svaret:

- Jeg er blevet klogere og er blevet motiveret til at gå ind nu og undersøge de forskellige el-udbydere og deres abonnementer, siger hun.

Tak til Anne-Grete for spørgsmålet!

Hvis du også går og undrer dig over noget, som vi kan undersøge journalistisk, så skriv dit spørgsmål i boksen nedenunder:


Spørg Os - Formular

_

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik