Børnecheck og elagift: Her er indholdet af aftalen om inflationshjælp

Børnechecken forhøjes med 660 kroner per barn. Beløbet udbetales i januar 2023.

Der er indgået en aftale om inflationshjælp til danskerne. Aftalen indbefatter blandt andet en sænkelse af elafgiften, forhøjelse af børnechecken og bedre forsyning af træpiller.

De overordnede punkter i aftalen er:

 • Midlertidig forhøjelse af børne- og ungeydelsen

 • Indefrysningsordning for husholdninger

 • Indefrysningsordning for virksomheder

 • Midlertidig lempelse af den almindelige elafgift

 • Bedre forsyning af træpiller

 • Skrotningsordningen udvides med træpillefyr

 • Forøgelse af pulje til udrulning af fjernvarme

 • Forøgelse af pulje til etableringsstøtte

 • Forøgelse af tilskud til afkobling af gasnettet

 • Lempelse af elafgift for varmepumper

 • Sænkning af eltariffer via flaskehalsindtægter

Bag aftalen, der af ministeriet omtales som "vinterhjælp", står regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Danmarksdemokraterne, Alternativet og Moderaterne.

Lavere elafgift og forhøjet børnecheck

Et af de centrale punkter i aftalen er sænkelse af elafgiften. Den sænkes til EU's minimumssats på 0,8 øre per kilowatt-time i de første seks måneder af 2023.

På nuværende tidspunkt er elafgiften 69,7 øre.

Det er særligt Venstre og Det Konservative Folkeparti, der har haft en ønske om at sænke el-afgiften helt.

SF og Enhedslisten har i højere grad kæmpet for målrettet hjælp til børnefamilier. Det er også en del af aftalen.

Børnechecken forhøjes med 660 kroner per barn. Beløbet udbetales i januar 2023.

Afdragsordning bliver en realitet

Regeringens forslag om at lave en frivillig afdragsordning på danskernes energiregning bliver ligeledes en realitet.

Ordningen betyder, at danskerne kan bede deres energiselskab om at få indefrosset den del af deres gas- og elregning, som overstiger det de betalte i fjerde kvartal 2021.


Det forventes, at ordningen gælder for regninger i 12 måneder fra 1. november 2022 for el og gas. For fjernvarme er det fra januar 2023, man kan udskyde betalingen.

Det indefrosne beløb afdrages til energiselskabet i en periode på fire år, når de 12 måneder er udløbet og kunden har haft en afdragspause på et år.

Energiselskaberne låner pengene af staten, som garanterer at selskaberne får deres penge tilbage, hvis kunderne ikke kan betale. Det fremgår af aftalen.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik