Her skal projekt forebygge overvægt hos mindre børn

I et nyt projekt skal tre kommuner arbejde med at styrke børns sundhed og trivsel i tæt samarbejde med familier og lokalsamfund.

Albertslund og Frederikssund Kommune har sammen med Aalborg Kommune indgået et samarbejde, der skal undgå, at børn i alderen nul til ti år bliver overvægtige.

Det skriver Kommunernes Landsforening (KL) i en pressemeddelelse.

KL's Center for Forebyggelse i praksis er også med i samarbejdet om at fremme en sund vægtudvikling hos børn, som er bosat i udvalgte lokalsamfund.

Målet er, at alle relevante voksne i lokalsamfundet, herunder forældre, sundhedspleje, dagtilbud, skole og lokale idrætsforeninger arbejder sammen og tager fælles ansvar for at styrke sundheden og trivslen hos de lokale børn.

Stor ulighed i sundhed

Projektet, der løber over fem år og støttes af Nordea-fonden med 22,7 millioner kroner, bygger på viden og erfaringer fra ind- og udland.

Særligt erfaringer fra Amsterdam i Holland er medtaget. Her er man gennem indsatser, der styrker lokalsamfundet, lykkedes med at reducere andelen af børn med overvægt i udsatte boligområder. 

I Nordea-fonden er der fokus på at støtte indsatser, der får flere børn til at blomstre.   

- Med denne indsats tager alle mennesker, som barnet dagligt møder, fælles fat om at skabe sunde rammer for barnets liv. Det bliver spændende at følge, om metoden får samme positive effekt som i Holland, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Tilfredshed blandt borgmestre

I Danmark er der en betydelig ulighed i sundhed. For børn betyder det, at der er store forskelle i livsstil og i sundhedsudfordringer afhængig af forældrenes uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet. Det gælder for eksempel i forhold til overvægt, usunde madvaner, fysisk inaktivitet og deltagelse i foreningslivet.

I Albertslund Kommune glæder borgmesteren sig over at være en del af projektet.

- En god trivsel og sundhed i barndommen er afgørende for børns muligheder for at lære, udvikle sig og klare sig godt. Desværre er der en stor ulighed i sundhed, og nogle familier når vi ikke nær så godt med den nuværende indsats. Vi vil gerne være med til at tænke nyt og bidrage til, at børns sundhed ikke er påvirket af, hvor de vokser op, siger Steen Christiansen fra Socialdemokratiet, borgmester i Albertslund Kommune.

Projektet skal styrke kommunale og civile aktører i lokalområderne til at stå sammen om at fremme fællesskab og trivsel, sunde madvaner og fysisk aktivitet.

- Projektet tager afsæt i alle de gode kræfter, der allerede er i børnefamiliernes nærmiljø. Vi håber, at erfaringerne fra projektet bidrager med ny viden om, hvordan kommuner i hele landet kan samarbejde med familier og lokalsamfund for at fremme børns sundhed, siger John Schmidt Andersen fra Venstre, borgmester i Frederikssund Kommune.

Projektet starter i år og løber frem til 2024.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik