Gentofte-borgmester: Her er mine løfter til borgerne de kommende fire år

En ny mand er i spidsen for Konservative, der ved valget sidste år viste, at højborgen i Gentofte fortsat står robust. Men hvordan vil Michael Fenger forvalte sit absolutte flertal?

Artikelserie: Det lover din borgmester

I denne artikelserie sætter TV 2 Lorry alle de nye som genvalgte borgmestre i hovedstadsområdet stævne for at drøfte de kommende fire års visioner, udfordringer, løfter og pejlemærker.


Borgmestrene har fået de samme ti spørgsmål og har haft mulighed for at forberede svar, der er blevet indhentet telefonisk.

Hvilke tre tiltag vil du love borgerne i kommunen, at du - og I - har opnået om fire år?

 • Vi har knækket udviklingen i unges trivsel. Trivslen bliver dårligere og dårligere i alle kommuner, og det skal vi have forandre her. Det er den sværeste for os. Vi har masser af indsatser i gang, men det er et komplekst problem, som kun kan lykkes, hvis man er med de unge, de unges forældre, og i fritids- og kulturlivet.
 • Om fire år har vi flere plejehjemsboliger og flere almene ungdomsboliger. Det har vi brug for på kort og på langt sigt.
 • Vi får bedre og hurtigere forløb for sårbare børn og unge – det drejer sig konkret om, at hvis man finder ud af, at ens barn er sårbart – for eksempel autist, så skal man finde ud af, hvilke tilbud der findes til dem. Det er både hårdt for børnene og familierne at komme i den situation, og dem skal vi hjælpe. Vi har allerede nu nedsat en arbejdsgruppe mellem forvaltninger og borgere, hvor jeg selv sidder med sammen med formanden for børneudvalget. Kommunen har modtaget kritik af, hvordan vi håndterer den her slags. Og det har vi taget meget alvorligt og er ved at håndtere.


Hvad er den største og vigtigste udfordring, kommunen står over for de kommende fire år - og som er noget andet, end det du lige har nævnt?

Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.


Hvordan vil du helt konkret arbejde på at løse det?

Der er ikke en løsning på det her problem. Vi skal gå mange forskellige veje.

Den første vej er, at vi har en ambition om, at Gentofte Kommune bliver den bedste kommunale arbejdsplads. Kommunen skal ses som en uddannelsesinstitution for både nye medarbejdere og efteruddannelse af dem, der allerede arbejder her.

Vi er allerede i gang med at udvikle medarbejdernes faglighed og skal blive ved med det. Vi skal sørge for, at den enkelte medarbejder har størst mulig frihed under ansvar.

Vi skal arbejde med styrket sygefraværs-indsats. Vi arbejder også tværkommunalt om en øget arbejdsstyrke på velfærdsområdet. Et sundt arbejdsmiljø er også supervigtigt her.

Vi skal have uddannet og opgradere dem, som ikke har uddannelse. Så pædagogassistenten bliver pædagog på sigt.


Hvis du skulle drømme stort, hvilket enkeltstående projekt kunne du godt tænke dig at være med til at realisere i kommunen?

Det største, jeg kan komme på, er at få forbedret de unges trivsel samtidig med, at vi får de unge til at stoppe med at ryge, drikke og tage stoffer.

De unge føler sig mere presset nu end nogensinde før. Og det spiller nok også ind i tendensen med både rygning, alkohol og stoffer blandt unge.

Vi har flere indsatser, men det er et langt sejt træk. Om vi har løst det om fire år? Det ved jeg ikke, men jeg håber, at der er sket noget. Vi har ambitioner om det.

Quick fire-runden: Korte svar på komplekse spørgsmål

 • Skat: Hvad kommer der til at ske med kommuneskatten i de kommende fire år?

  Den kommer til at stige, men det er ikke med vores gode vilje. På grund af udligningsreformen er vi blevet bedt om at efterudligne med over 500 millioner årligt. Det er 14 procent af vores totale serviceudgifter. Det er mere, end det koster at drive samtlige af kommunens 11 skoler og tilhørende fritidsordninger.

  Derfor bliver vi nødt til at hæve skatten for at opretholde samme serviceniveau som nu, og i 2025 ender kommuneskatten på 24,6 procent.

 • Ældreplejen: I hvilken retning vil du tage kommunens ældrepleje?


  Overordnet er vores ambition, at man skal glæde sig til at blive gammel i Gentofte. Vi vil fortsat fastholde ugentlig rengøring og to ugentlige bade for vores borgere.

  En del af indsatsen den kommende tid er gode og moderniserede ældreboliger. Vi er ved at renovere en stor del af vores boliger til en tidssvarende boligmasse. Og så skal vi også have bygget flere ældre- og plejeboliger.

 • Daginstitutioner: Hvad vil du gøre for at forbedre kommunens daginstitutioner?

  Overordnet har vi en vision, som hedder tryghed, leg og læring. Den arbejder vi løbende på at sikre for at have det bedste børnemiljø.

  Forældresamarbejdet skal styrkes endnu mere, og vi skal blive ved med at uddanne vores personale. Undersøgelser viser, at en høj faglighed er vigtig for at børnenes trivsel har det godt, og vi arbejder med sprogindsatser og hele tiden øger bevidsthed om sprog.

 • Skoler: Hvad skal der ske med skolerne de kommende fire år?


  Vi skal have et skolevæsen, som vi er stolte af. Grundlæggende er det vigtigt, at man har lært basale færdigheder om at læse og skrive og lære at lære.

  Jeg ønsker, at vores 11 skoler er blandt de bedste i landet, og at trivslen er i top – og det vil jeg arbejde benhårdt på.

 • Klima og miljø: Hvad vil du gøre for at reducere kommunens CO2-udledning?


  Det er meget nemt. Jeg vil gerne sikre, at vi når 90 procent reduktion af CO2-udledning i 2030 i forhold til udledningen i 2019.

  Vi fremlægger en ny klimaplan i løbet af maj eller juni, som kommer i høring blandt borgerne, som handler grøn energi og bæredygtig mobilitet.

  Boligopvarmning står for 40 procent af CO2-udledningen i kommunen. Om få år er fjernvarme rullet ud til alle vores borgere, og det er miljørigtig energikilde, som hele tiden udvikles.

  Samtidig er vi i gang med at energirenovere vores ældre boligmasse.

  25 procent af udledningen kommer fra transport. Vi vil som kommune understøtte, at der bliver en ladekapacitet, så borgerne kan føle sig trygge i skiftet til en elbil. Også selvom man bor i lejlighed.

 • Byudvikling og natur: Hvordan vil du sikre balancen mellem byudvikling og borgernes adgang til natur?


  Gentofte er både en smuk og grøn kommune. Og det skal vi værne om. Vi skal byudvikle på en måde, som både understøtter natur og det at være aktiv udenfor.

  Vi skal tænke os godt om, hver gang vi skal bygge noget, som kan fjerne noget grønt. Det er en balance, som vi alle sammen er meget fokuseret på. Og det er borgerne også.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik