Får kæmpebøde efter listeria-fund i plejehjemsmad

Kommune var advaret om, at der var påvist listeria i plejehjemsmad, men reagerede efterfølgende ikke ved at trække maden tilbage, før der var gået fire dage.

Egedal Kommune er blevet 40.000 kroner fattigere efter at have fået en økonomisk lussing af fødevaremyndighederne.

Den anseelige bøde er givet, fordi kommunens madservice den 22. november sidste år fik en besked fra Fødevarestyrelsen om, at der var fundet listeria i en af fem prøver, som kommunen havde sendt ind til kvalitetstjek hos styrelsen.

quote Der er risiko for, at mennesker kan blive syge

Martin Birch Hansen, sektionsleder i FødevareKøbenhavn under Fødevarestyrelsen

Ifølge fødevareloven skal et madprodukt, som overskrider de mikrobiologiske kriterier straks tilbagetrækkes. Men kommunens madservice var fire dage om at få dette gjort, og derfor faldt Fødevarestyrelsens hammer prompte og hårdt.

TV 2 Lorry har været i kontakt med Fødevarestyrelsen, som oplyser, at der var tale om listeria i et spiseklart produkt.

Listeria kan ifølge styrelsen udgøre en betydelig risiko for svækkede og gamle mennesker og er også farligt for gravides fostre. 

Og derfor tog man den langsommelige tilbagetrækning alvorligt.

- Der er risiko for, at mennesker kan blive syge, såfremt en virksomhed ikke foretager korrekt og hurtig tilbagetrækning af produkter, der ikke lever op til fødevaresikkerhedskravene, siger Martin Birch Hansen, sektionsleder i FødevareKøbenhavn under Fødevarestyrelsen, i et skriftligt svar til TV 2 Lorry og tilføjer:

- Når en virksomhed modtager prøvesvar hvor mikrobiologiske kriterier (fødevaresikkerhedskriterier, red.) er overskredet, skal virksomheden straks trække berørte produkter tilbage. Dette gjorde virksomheden først efter fire dage.

Ingen formildende omstændigheder

Fødevarestyrelsen bemærker dog, at kommunens madservice den 27. november havde påbegyndt korrigerende handlinger og optimeret deres procedurer, så lignende fejl ikke gentager sig fremadrettet.

quote Vi har reageret for sent, og det er derfor, vi får bøden. Jeg kan sige, at der efterfølgende ikke er fundet listeria i alle de mange prøver, vi har sendt til kvalitetstjek hos Fødevarestyrelsen

Ida Byrgiel, leder af Egedal Kommunes Madservice

Dette ændrer dog ikke på bødens størrelse. De 40.000 kroner er således en standard bødestørrelse for den slags overtrædelser i virksomheder af Egedal Kommunes Maderservices størrelse, forklarer Martin Birch Hansen.

- I forhold til bødestørrelsen er der altså ingen formildende omstændigheder, siger han.

Mokkaformage indeholdt listeria 

Frederiksborg Amts Avis, der også har bragt historien, har talt med Ida Byrgiel, der er leder af Egedal Kommunes Madservice.

Hun siger til avisen, at de 270 plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere, som dagligt spiser kommunens mad, ikke været i fare for at få en madforgiftning.

- Dels har ingen spist af den ret, som der er tale om. Dels var der kun en lille og ikke sundhedsfarlig mængde listeria i en mokkafromage, men vi tilbagetrak alle retter fra den levering for en sikkerheds skyld, siger leder Ida Byrgiel til Frederiksborg Amts Avis.

Over for TV 2 Lorry uddyber Ida Byrgiel, at fejlen skete, da man på en søndag modtog mailen med svar på de mikrobiologiske prøver fra Fødevarestyrelsen, men overså den, da medarbejderne mødte ind på arbejde den efterfølgende mandag.

- Vi har reageret for sent, og det er derfor, vi får bøden. Jeg kan sige, at der efterfølgende ikke er fundet listeria i alle de mange prøver, vi har sendt til kvalitetstjek hos Fødevarestyrelsen, hviket vi rutinemæssigt gør. Og vi mener, at den smule listeria, der i sin tid blev påvist, er kommet ind med en råvarer, siger Ida Byrgiel.

Sagen har ikke fået nogen konsekvenser, andre end at kommunen er blevet 40.000 kroner fattigere og klogere på, at kommunens madservice fremadrettet skal deres indkomne mails mere nidkært. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik