Skolelukninger vedtaget: To skoler i Egedal nedlægges

To skoler i Egedal nedlægges. Det står klart, efter et flertal i byrådet har vedtaget en plan for gradvis lukning af Søagerskolen og Toftehøjskolen.

Elever på Søagerskolen i Smørum og på Toftehøjskolen i Ølstykke skal fremover gå i skole et andet sted.

De to skoler skal nemlig lukkes.

Det sker, efter et flertal i Egedal Kommunes byråd onsdag aften vedtog planerne for en gradvis lukning af de to skoler.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Skoler er nedslidte

En af årsager til skolelukningerne er, at skolerne ifølge forvaltningens indstilling er nedslidte og har behov for dyre renovationer i fremtiden.

 - Vi har truffet beslutningen ud fra en samlet vurdering af, at det netop er de to afdelinger, som har det største vedligeholdelsesefterslæb, og vil koste mest at renovere. Rammerne på de to afdelinger er heller ikke gode, når vi ser på potentiale for at udbygge eller ombygge til bedre miljøer, siger formand for Skoleudvalget Betina Hilligsøe fra Venstre.

Fra Søagerskolen i Smørum flyttes indskolingen og SFO til Boesagerskolen fra skoleåret 2019-2020. Boesagerskolen og Søagerskolen ligger to kilometer fra hinanden.

For Toftehøjskolen i Ølstykke gælder det, at de kommende 0. klasser på starter på afdelingerne Hampeland og Maglehøj.

Flytningen af Toftehøjs indskolingselever og SFO skal planlægges sammen med distriktsledelsen og skolebestyrelsen, når der udarbejdes en implementeringsplan i starten af 2019.

Søagerskolen i Smørum nedlægges. Eleverne flyttes i stedet til Boesagerskolen to kilometer derfra.
Søagerskolen i Smørum nedlægges. Eleverne flyttes i stedet til Boesagerskolen to kilometer derfra.
Foto: Google maps

Fra Toftehøjskolen til Hampelandskolen er der ligeledes omkring to kilometer - en lignende afstand er der også til Maglehøjskolen.

Med en indledende lukning, hvor de to skolers indskolingsklasser fra august 2019 altså flytter til andre skoler, vil de to lukkende skoler på sigt lukke sig selv i takt med, at eleverne bliver ældre. Det vil højst sandsynligt ske indenfor 3 til 4 år.

Det fremgår af byrådsmødets dagsorden, at Toftehøjskolen med et samlet vedligeholdelsesefterslæb på 57,2 millioner kroner og et energiforbrug på næsten 1,5 millioner kroner årligt er skoledistriktets klart dyreste folkeskole i drift.

Af et bilag fremgår det, at Søagerskolen over en tiårig periode har et vedligeholdelsesefterslæb på 14,2 millioner kroner. Det er dog væsentligt mindre end Boesagerskolen, der kræver vedligehold for 39 millioner frem til 2028.

131 elever går i indskolingen på Søagerskolen, hvilket gør skolen til den mindste i Smørums distrikt. Toftehøj har 127 elever i indskolingen.

Skoleudvalget beslutter den konkrete implementering af flytningen af de to indskolinger herunder SFO på et udvalgsmøde foråret 2019. 

I forbindelse med flytningen af indskolingen fra Søagerskolen til Boesagerskolen samt fra Toftehøjskolen til Hampelandsskolen være flytteomkostninger og udgifter til omkring 1.225.000 kroner.

Toftehøjskolen i Ølstykke nedlægges også. Elever skal i stedet fordeles på Hampelandsskolen og Maglehøjskolen.
Toftehøjskolen i Ølstykke nedlægges også. Elever skal i stedet fordeles på Hampelandsskolen og Maglehøjskolen.
Foto: Google maps

Spørg Os - Afstemning

_