Valg i Egedal: Her kan trekantsdrama give ny borgmester

Handicappolitik, skolepolitik og en helt ny sammensætning af byrådet kan dominere valget i Egedal Kommune.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

I byrådet i Egedal Kommune gælder det om at kunne tælle til 11, men en dark horse er sat i spring og har gjort hovedregningen mere kompliceret end normalt.

Det kommende kommunalvalg tegner således til at blive det mest spændende i Egedal i mange år.


Hvad er der på spil?

Borgmesterposten.

 • Socialdemokratiet er en reel udfordrer til magten i Egedal Kommune og skal sammen med rød blok i princippet blot hive et ekstra mandat hjem i forhold til 2017 for at få flertal. Men det aktuelle byråd ligner slet ikke det, vælgerne satte sammen for fire år siden, og det kan forplumre både planerne i både rød og blå blok.

Borgmester:

Karsten Søndergaard (V)

1. viceborgmester:

Ib Sørensen (S)

2. viceborgmester:

Bendt Tranekjær Rasmussen (LA)

* Fik 6 mandater ved valget i 2017, men 1 er nu i Ny Egedal
** Fik 3 mandater ved valget i 2017, men 2 er nu løsgængere (den ene først i Ny Egedal)
*** Fik 2 mandater ved valget i 2017, men 1 er nu i Ny Egedal
**** Fik 2 mandater ved valget i 2017, men 1 er nu i Ny Egedal


Hvem er favoritten og hvorfor?

Venstres siddende borgmester, Karsten Søndergaard.

 • Venstre står svagt på landsplan og Karsten Søndergaard fik ikke noget prangende personligt valg i 2017. Omvendt må det formodes, at særligt De Konservative i det borgerlige valgforbund kan hive en del stemmer hjem.
 • Venstre kan dog ende med at skulle basere det borgerlige flertal på jokeren Ny Egedal. Det er ikke utænkeligt, at det kommer til at ske, men det vil betyde indrømmelser til det nystartede parti.
 • Selvom lokallisten ledes af en udbryder fra netop Venstre, er det dog sværere at se Ny Egedal - der er i udgangspunktet er borgerlig, men hverken erklærer sig rød eller blå - pege på Socialdemokratiet.


Hvem er førsteudfordreren, og har hun en chance?

Socialdemokratiet har fået ny spidskandidat, Vicky Holst Rasmussen, der overtager sin fars lokale borgmesterkandidatur. Hun har en reel chance for at blive borgmester.

 • Godt nok skal vælgerne lære Vicky Holst Rasmussen at kende som spidskandidat, men hun har været med i byrådet længe - i flere år som formand for Social- og Sundhedsudvalget.
 • Hendes opgave i valgkampen bliver at markere forskellene på Venstre og Socialdemokratiet, som ellers har stået last og brast om alle væsentlige beslutninger i Egedal Kommune de senere år.
 • Ved valget i 2017 fik rød blok 10 mandater - og manglede altså blot ét. Vicky Holst Rasmussens talgymnastik kan måske blive lettere at få til at gå op denne gang set i lyset af gode meningsmålinger på landsplan til både Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Ulempen er dog, at SF og Enhedslisten i samme valgforbund kan komme til at æde hinanden. Samtidig er der ikke meget, der tyder på, at De Radikale igen lander tre mandater.
 • Socialdemokratiet vil også nærstudere befolkningsprognoser og sætte sin lid til, at størstedelen af de ekstremt mange nytilflyttede børnefamilier tager en rød politisk observans med sig fra blandt andet København.
 • Endelig er den tidligere spidskandidat og stemmesluger, Ib Sørensen, stadig at finde på den socialdemokratiske liste ved kommunalvalget.


Og hvad så med Ny Egedal?

Den nye lokalliste er dette valgs dark horse.

 • Partiet består af et ekskluderet Venstre-medlem og afhoppere fra Dansk Folkeparti, De Konservative - og en overgang også en fra De Radikale. De erklærer sig hverken røde eller blå og slår sig op på mere borgerinddragelse og på at bryde med det, der (ifølge lokallisten selv) kan betegnes som magtarrogance fra Venstres og Socialdemokratiets side. Partiet har hele 17 kandidater og ventes at komme i byrådet med i hvert fald et par stykker.
 • Ny Egedal har i princippet en chance for at række ud efter magten, men det bliver uden Socialdemokratiet og Venstres velsignelse. Hvis spidskandidat, Ulrik John Nielsen, skal blive borgmester vil det i så fald kræve, at Venstre og Socialdemokratiet tilsammen går to mandater tilbage i forhold til valget i 2017. Derudover skal Ny Egedal få alle andre partier til at samarbejde - lige fra Nye Borgerlige til Enhedslisten. Det ser svært ud.
 • Derfor bliver det nok mest i rollen som kongemager, at Ny Egedal vil markere sig på valgnatten. Listen er borgerlig fra sin fødsel, og det vil være mest naturligt, at pege på Karsten Søndergaard, men for hvilken pris? Det burde være udelukket, at lokallisten vil gøre Vicky Holst Rasmussen til borgmester - men der er sket større overraskelser på de lange knives nat.
 • Den sorte hest kan også ende med at blive den helt store sorteper, hvis Socialdemokratiet og Venstre går sammen om at holde det nye parti helt udenfor indflydelse i en konstituering. I så fald vil banen være kridtet op for en periode med en kritisk opposition.

Men hvad kommer så til at fylde i valgkampen?

 • Nyt politisk landskab

  Egedal byråd ser slet ikke ud som det gjorde efter valget i 2017. Der er nu to løsgængere - og et helt nyt parti: Lokallisten Ny Egedal med tre afhoppere fra andre partier.
  Der er altså internt opbrud i byrådet, hvor den spydige og til tider dårlige tone også har det med at vise sig.
  Samtidig banker både Enhedslisten og Nye Borgerlige på til en plads i byrådet.
  Spørgsmålet er, hvilke energier det nye politiske landskab kan frigøre, når der skal diskuteres politik.

 • Skoleområdet

  Kommunen besluttede i 2018 at lukke de udslidte Søagerskolen og Toftehøjskolen og i stedet udvide Boesagerskolen. Det førte til protester blandt borgere, der også fandt fejl i de rapporter, der lå til grund for skolelukningerne. SF og Lokallisten Ny Egedal har været modstandere af skolelukningen. Sidstnævnte vil hellere bruge penge på at renovere skolerne, der så i stedet dels kan bruges som lilleskoler og dels daginstitutionspladser. Netop daginstitutionspladser står kommunen helt aktuelt og mangler i stor stil efter en massiv tilflytning af småbørnsfamilier de senere år. Skolelukningerne har senest ført til lokale protester mod manglende idrætsfaciliteter.

 • Handicapområdet

  Lokalavisen Egedal har afsløret, at det specialiserede område i Egedal Kommune har været under pres, og medarbejderne har flygtet fra afdelingen. Kommunen har erkendt, at sagerne viser, at man kan gøre det bedre, og lover nu en ny kurs, men familierne tør ikke tro på bedring.
  Senest har byrådet afsat 29 millioner kroner i budgettet for 2022, men SF mener kun, at de penge rækker til at holde status quo.

Hvordan gik det ved valget i 2017?

Borgmester Karsten Søndergaard fik et pauvert personligt valg for fire år siden, men det lykkedes ham at blive på borgmesterposten med opbakning fra alle syv partier i Økonomiudvalget.  

Hvem blev de største stemmeslugere ved valget i 2017?

Antal stemmer
1. Karsten Søndergaard (V) 8,9% af alle afgivne stemmer 2.132
2. Rikke Mortensen (RV) 1.473
3. Ib Sørensen (S) 972
4. Vicky Holst Rasmussen (S) 637
5. Charlotte Haagendrup (K) 610


Hvordan har byrådet fordelt pengene i de seneste budgetter? 

De fire budgetter i valgperioden er alle landet med brede aftaler.

 • SF har dog stået udenfor hver gang, ligesom Ny Egedal heller ikke var med i aftalen sidste år.
 • I det første budget efter sidste valg blev parterne enige om markante besparelser og effektiviseringer, og lavede samtidig en større investeringsplan for særligt børn og ældre. Planer om at samle flere skoler på færre kvadratmeter blev også sat i værk.
 • I de tre øvrige aftaler for 2020, 2021 og 2022 har der samlet set været flere penge til velfærd.
 • I det seneste budget er SF dog særligt kritiske overfor meldingen om flere midler til handicapområdet. Partiet mener, at man med tilførslen af 29 millioner kroner kun holder samme niveau, men ikke forbedrer det kritiserede område. I det nye budget har parterne også vedtaget at udfase dækningsafgiften for erhvervsejendomme helt.


Hvem har indgået valgforbund?

 • Venstre, De Konservative, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har indgået et borgerligt valgforbund.
 • Socialdemokratiet og Radikale Venstre er i valgforbund.
 • SF, Et Samlet Egedal og Enhedslisten har indgået et valgforbund på venstrefløjen.
 • Nye Borgerlige står uden valgforbund, og det er de selv tilfredse med, lyder det.
 • Lokallisten Ny Egedal står også for sig selv. 

Hvad betyder valgforbund og konstituering?

Valgforbund:

Når to eller flere partier går sammen i et valgforbund, tæller gruppen som ét parti, når stemmerne skal omsættes til mandater.

Overskydende stemmer kan puljes og tilsammen skaffe valgforbundet et mandat - eller et ekstra mandat.

Hvert parti kan kun indgå ét valgforbund. Valgforbund indgås typisk mellem lister og partier, der står hinanden politisk nær, men de er ikke forpligtet til at støtte hinanden, når der skal findes flertal bag en borgmester.


Konstituering:

Når valgresultatet er kendt på valgaftenen og valgnatten, vil de forskellige borgmesterkandidater forsøge at finde et flertal blandt de øvrige partier. Hvis ét parti alene har flertal, kaldes det absolut flertal. Når en borgmesterkandidat har fundet flertal, vil parterne typisk underskrive en konstitueringsaftale.

En konstitueringsaftale er ikke juridisk bindende og kan ikke håndhæves. Kommunalbestyrelsens konstituering sker på det konstituerende møde, der som regel finder sted et par uger efter valget. Her vælges blandt andet borgmester, viceborgmestre og udvalgsformænd.Kilde: Indenrigs- og Boligministeriet og TV 2 Lorry

Hvad med de andre partier?

 • Radikale Venstre står traditionelt stærkt i kommunen, men det bliver en udfordring at bevare tre mandater.
 • De Konservative fik et skidt valg i 2017, hvor de næsten blev halveret i antal stemmer og gik fra fire til to mandater. Det skete ikke mindst i lyset af, at den populære spidskandidat, Jens Jørgen Nygaard - tidligere borgmester i Ledøje-Smørum Kommune - døde blot tre måneder inden valget. Trods gode meningsmålinger på landsplan er partiet ved dette valg dog også udfordret af at have mistet stemmeslugeren Niels Lindhardt Johansen til Ny Egedal. Charlotte Valentin fik fjerdeflest stemmer blandt De Konservative i 2017 og er heller ikke på stemmesedlen denne gang.
 • Det eneste parti, der ikke har været med i et budgetforlig de seneste fire år er SF, og her har Jens Skov i princippet optrådt som opposition, selvom han er med i konstitueringen fra 2017. Det andet store parti i det valgforbund er Enhedslisten, der ikke var på stemmesedlen ved sidste valg. De ligger til at lande et mandat, hvis ikke forbundet æder hinanden i jagten på det, der kunne ligne de samme vælgere.
 • I det borgerlige valgforbund kan det ligne et farvel til Dansk Folkeparti og Liberal Alliance og et goddag til Nye Borgerlige.
 • Løsgængeren Helle Anna Elisabeth Nielsen, der først var radikal og en overgang også var en del af Lokallisten Ny Egedal, genopstiller ikke. 
 • Den anden løsgænger, Jacob Peter Loessl, var også tidligere medlem af De Radikale, og heller ikke han genopstiller. 


Den svære sammenlægning:

Egedal Kommune er en sammenlægning af Ledøje-Smørum, Stenløse og Ølstykke Kommuner.

 • Den nye kommune fik dog en hård start, der blandt andet var præget af en brudt konstitueringsaftale, som splittede Venstre og gav borgmesterposten til en nystiftet lokalliste. Den nye konstituering med Venstre-udbrydere fra Ølstykke og Ledøje-Smørum mente, at den gamle gav for meget indflydelse til Stenløse.
 • Den nye kommune havde svært at finde fælles fodfæste. Den gamle Ledøje-Smørum Kommune havde sin identitet som forstadskommune tæt på Ballerup. Stenløse bredte sig over flere bysamfund, og endelig var Ølstykke Kommune domineret af Ølstykke som eneste bycenter.
 • I dag er der i alt 17 bysamfund, der hver især ser sig selv med egne identiteter. Kommunens interne forskelle skinner stadig igennem og byrådet er opmærksomme på at bevare og dyrke byernes forskelligheder.


Forudsigelsen:

Karsten Søndergaard (V) bliver atter borgmester og konstituerer sig bredt med både lokallisten Ny Egedal og Socialdemokratiet.

Sådan har vi gjort

TV 2 Lorry har skrevet denne analyse på baggrund af research, en lang række skriftlige kilder og samtaler med en stribe af kilder med kendskab til de politiske forhold i kommunen.  

’Er du i tvivl om, hvem du skal stemme på til kommunalvalget? Her kan du møde spidskandidaterne fra Egedal Kommune i TV 2 Lorrys valgdebat. De diskuterer de vigtigste emner fra Egedal Kommune. Velkommen til Debat under uret.’

Her er kandidaterne i Egedal Kommune


Valgforbund:

 • Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Venstre
 • Socialdemokratiet, Radikale Venstre
 • SF, Socialistisk Folkeparti, Et Samlet Egedal, Enhedslisten


Liste A - Socialdemokratiet

Vicky Holst Rasmussen, Stenløse

Henriette Thirup-Bielefeldt, Ølstykke

Henrik Sass Christensen, Stenløse

Lasse Nørreskov, Smørum

Sinne Munck Eliasen, Veksø

Bo Brøndum Pedersen, Ganløse

Line Mette Andrup, Smørum

Ib Sørensen, Stenløse

Morten Lyager, Ølstykke

Henrik Wolfhagen, Ledøje

Brian Carl Øllegaard, Stenløse


Liste B - Radikale Venstre

Rikke Mortensen, Stenløse

Stephan Grubbe Sølby, Ølstykke

Nicolai Bach Sørensen, Veksø

Dennis Roland Pedersen, Veksø

Bent Hollund, Stenløse

Erik Dam, Ølstykke


Liste C - Det Konservative Folkeparti

Charlotte Haagendrup

Lars Falk Hansen

Dan Haugbøl

Birgitte Neergaard-Kofod

Peter Højmark Trasborg

Susanne Christensen

Christine Søjbjerg


Liste D - Nye Borgerlige

Claus Bruncke, Ølstykke

Kenni Jensen, Ølstykke


Liste F - SF

1. Jens Skov, Smørum

2. Jonathan Kristensen, Ølstykke

3. Karen Juul, Smørum

4. Pernille Kristensen, Ølstykke

5. Jacob Andrup, Ølstykke

6. Randi Jørgensen, Veksø

7. Henrik Severin Hansen, Smørum

8. Ida Madsen, Veksø

9. Peter Hansen, Ganløse

10. Lea Jensen, Ølstykke

11. Kamilla Lindgren, Ganløse


Liste H - Et Samlet Egedal

Johan Hahn, Ølstykke


Liste I - Liberal Alliance

Bendt Tranekjær

Thomas Nestler

Aksel Tarras Madsen

Christian Estrup


Liste L - Lokallisten Ny Egedal

Ulrik John Nielsen, Ganløse

Bettina Zarp, Smørum

Lars Winther, Stenløse

Illa Jepsen, Ølstykke

Morten Leonhardt Marstrand, Ganløse

Stig Bundgaard, Stenløse

Ric Jakobsen, Slagslunde

Kristian Petersen Nørgaard, Smørum

Tobias Fisch Albrechtsen, Ganløse

Sarah Holmgaard Mortensen, Ølstykke

Niels Lindhardt Johansen, Ganløse

Mikkel Seierø, Ølstykke

Torsten Nielsen, Ølstykke

Jannie Lund-Nielsen, Stenløse

Carl Emil Bundgaard, Stenløse

Mette Danielsen, Ølstykke

Preben Jacobsen, Stenløse

Søren Ring Ibsen, Slagslunde


Liste O - Dansk Folkeparti

1. Allan Bøwig

2. Christian Sødergren

3. Ivann Lund

4. Susanne Tønder

5. Flemming Schandorff


Liste V - Venstre

Karsten Søndergaard

Betina Hilligsøe

Bo Vesth

Carina Buurskov

Louise Dalby

Anders Bo Larsen

Ole B. Hovøre

Keld Østergaard Christensen

Peter Christensen

Thomas Skov Rasmussen

Steffen Beck

Mette Maj van Deurs

Andreas Milán

Jens Peter Nielsen

Ketty Berth

Henrik Iversen

Birgitte Falk


Liste Ø - Enhedslisten

1. Helle Bovien, Smørum

2. Anne Dahl Thing, Ganløse

3. Milad Azim, Stenløse

4. Clara Møller Jensen, Smørum

5. Morten Theilsborg, Ølstykke

6. Gunna Gustafsson, Buresø

7. Thomas Pendrup, Værebro

_

_

Du har læst en artikel fra TV 2 Kosmopol