Kommune forsøger med ny strategi at få mere levende natur

Puljen skal give økonomisk støtte til projekter, der skaber mest mulig biodiversitet i Frederikssund Kommune.

Naturen og biodiversiteten har trange kår - også i Frederikssund Kommune.

Nu har kommunen dog fundet plads i budgettet for 2022, der er blevet vedtaget af et enigt byråd, til at oprette en årlig biodiversitetspulje, hvor man kan søge støtte til projekter til gavn for biodiversiteten.

Puljen er en del af konkurrencen om at blive ”Danmarks vildeste kommune”, som 92 af landets 98 kommuner er tilmeldt.

- Biodiversitetspuljen skal ses som en del af vores nye naturstrategi og skal støtte de borgerdrevne initiativer, og på den måde både øge biodiversiteten og engagementet i kommunen, fortæller Jørgen Bech, der er formand for Plan- og Miljøudvalget i Frederikssund Kommune, i en pressemeddelelse.

- Et enigt byråd har netop vedtaget en budgetaftale for 2022, hvor naturindsatsen i kommunen bliver tilført nye ressourcer. Biodiversitetspuljen skal i tilknytning hertil understøtte byrådets ønske om at styrke samarbejdet med lodsejere, landsbylaug, frivillige organisationer og alle, der i øvrigt vil bidrage, forklarer han videre.

Biodiversitetspuljen er på 300.000 kr. og der kan ansøges om et støttebeløb på mellem 10.000 kr. og 100.000 kr.

Puljen skal give økonomisk støtte til projekter, der skaber mest mulig biodiversitet i Frederikssund Kommune, og både borgere, foreninger, lodsejere, institutioner, virksomheder og lokalsamfund kan søge.

Formanden for Grønt Forum, der er et samarbejdsorgan mellem Teknik & Miljø, politikerne og Frederikssund  Kommunes grønne foreninger, John Hansen, siger om den nye pulje:

- I Grønt Forum i Frederikssund Kommune hilser vi den nye biodiversitetspulje velkommen. Det er godt at kommunens foreninger og borgere nu kan få støtte til at bidrage til at skabe og bevare levesteder og forbedre fødegrundlaget for insekter, fugle og smådyr både i byen og på landet.

Puljen er åben for ansøgninger fra den 1. oktober til den 15. november. Ansøgning foregår via kommunens hjemmeside.

_


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik