Skandalerne fortsætter i Vinge: Borgere laver protestgruppe mod byggeplaner

Hul i hovedet og blottet for al logik, mener lokalbefolkningen om nye byggeplaner, der vil fjerne cykelsti. Kommunen forsikrer, at en ny sti anlægges snarest muligt.

Den spegede sag om byudviklingen af Vinge mellem Frederikssund og Ølstykke har nok engang formået at generere hovedrysten og opstandelse blandt kommunens borgere.

I flere år har Frederikssund Kommune kæmpet en oftest forgæves kamp for at få solgt byggegrunde til visionen om en helt ny by med 20.000 borgere. En af de ganske få grunde, det er lykkedes at afsætte, er til et opbevaringsmagasin på 2,4 hektar for Slots- og Kulturstyrelsen.

Nu er det så lykkedes at placere den ene bygning på en måde, der har fået lokalbefolkningen til at gå sammen i protest mod planerne.

- Efterhånden er hele det her projekt med Vinge sunket ned i et dybt, dybt hul af inkompetence.

Ordene kommer fra Rasmus Olesen, der med sin familie bor i den lille landsby Snostrup, få hundrede meter fra byggegrunden.

Han er tilhænger af idéen om Vinge med dets oprindelige visioner, som de blev fremlagt i den første helhedsplan i 2013. Selv flyttede han til Snostrup i 2014 og har med udsigt over markerne i i den sydlige del af Vinge fra første parket kunnet se byudviklingsprojektet kuldsejle.

- Hos lokalbefolkningen her hersker der en total uforståenhed af, hvorfor man vælger at skide højt og flot på den helhedsplan, man lavede for Vinge i 2013. Ifølge den burde de jo placere magasinet oppe ved Haldor Topsøe Park og Topsil – og ikke i denne her del, som de kalder ”det grønne hjerte” af Vinge, siger Rasmus Olesen.

Byprojektet Vinge - kort fortalt

Vinge-projektet er Danmarks største byudviklingsprojekt, og det går ud på, at man vil anlægge en helt ny by med 20.000 borgere.

 

Ambitionen var, at de første dele af byen skulle have været plads allerede i 2018, men i november 2017 kollapsede projektet af.

 

I slutningen af sidste år blev det kuldsejlede projekt genoptaget, efter Frederikssund Kommune lappede et underskud i projektet på over 100 millioner kroner.

 

Indtil videre huser Vinge kun omkring 100 mennesker.

Cykelsti må vige for byggeplads og beton

Byrådet i Frederikssund Kommune sendte lokalplanen for den store lagerhal, også kaldet fællesmagasinet, i høring den 23. december. Fællesmagasinet skal opbevare kulturarv i form af museumseffekter, bøger og andre dokumenter fra Det Kongelige Bibliotek og Nationalmuseet i København.

Af planerne fremgår det blandt andet, at den oplyste cykelsti, der forbinder Store Rørbæk og Snostrup med supercykelstien Frederikssundruten må vige pladsen for Fællesmagasinet.

- Den er der virkelig mange, der bruger dagligt, siger Rasmus Olesen.

Borgere laver protestgruppe mod byggeplaner.

Han forklarer, at det kun er få år siden, kommunen fik sat lys op på stien med argumentet, at det så var en sikker skolevej for børnene. Og med den beslutning valgte man senere at nedlægge skolebussen.

- For det første bliver den brugt at de skolebørn, der cykler i skole, for det er den eneste sikre skolevej, der er. For det andet bliver den flittigt brugt af alle mulige borgere, både til cykling men også gåture i det smukke område. Jeg bruger den hver gang, jeg henter min datter i børnehaven, siger Rasmus Olesen.

Placeringen af fællesmagasinet er markeret med rødt. Den underlæggende linje, der går tværs gennem byggefeltet, er den nuværende cykelsti.
Placeringen af fællesmagasinet er markeret med rødt. Den underlæggende linje, der går tværs gennem byggefeltet, er den nuværende cykelsti.
Foto: Halsnæs Kommune

Protestbevægelse slår rod

Vreden og utilfredsheden med planerne for den op til 17 meter høje betonbygning med indhegning, videoovervågning og voldgrav, har fået borgere i de omkringliggende landsbyer Store Rørbæk, Snostrup og Vinge til at samles i en protestbevægelse mod byggeplanerne for ”kulturbunkeren”, som de kalder den.

Indtil videre tæller gruppen 111 medlemmer på Facebook, og 60 af dem var i sidste uge samlet for at drøfte et fælles høringssvar til kommunen. Her er det erklærede mål, at kommunen helt dropper den foreslåede placering af lagerhallen og i stedet anlægger det nordpå i området udlagt til industri.

- Vi kan ganske ikke se det rationelle argument for at placere fællesmagasinet der. Det var jo meningen, at Vinge i denne her del skulle bestå af boliger, så man kunne skabe noget liv omkring s-togstationen. Nu får man i stedet en kæmpestor betonbunker med hegn og omfartsvej. Det harmonerer jo slet ikke, siger Rasmus Olesen.

På sin hjemmeside har Frederikssund Kommune udsendt en pressemeddelelse omkring nedlæggelsen af supercykelstien. Her skriver de, at nedlæggelsen ”selvfølgelig er et problem, og derfor har politikerne i Teknisk Udvalg bedt forvaltningen om at udarbejde et nyt stiforløb”.

- Det er ønsket, at stien bliver så hurtig klar, så det ikke kommer til at give nævneværdig gene for borgerne. Når de planmæssige forhold er i orden, vil selve etableringen kunne ske inden for en måned. Det forventes derfor at stien kan stå klar i første halvdel af 2020, skriver kommunen.

Den oplyste cykelsti, som står til at vige pladsen for lagerhallen.
Den oplyste cykelsti, som står til at vige pladsen for lagerhallen.
Foto: Halsnæs Kommune

Borgmester erkender ikke-ideel placering

TV 2 Lorry har rettet henvendelse til Frederikssund Kommune med henblik på et interview med borgmester John Schmidt Andersen (V), men søndag er det ikke lykkes at komme igennem.

Over for Frederiksborg Amts Avis har borgmesteren dog forholdt sig til kritikken af både placering af Fællesmagasinet samt nedlæggelsen af cykelstien.

Her fortæller John Schmidt Andersen, at han og resten af byrådet også helst havde set bygningen placeret i industriområdet ved Topsil.

- Men det var ikke det, Slots- og kulturstyrelsen ville, og så ville vi ikke sige nej, for så risikerede vi, at man bare ville vælge en anden kommune at placere byggeriet i, siger han til avisen.

Samtidig siger borgmesteren, at han forstår borgernes utilfredshed med, at cykelstien nedlægges.

- Vi er nødt til at lave linjeføringen lidt om, så stien går uden om magasinet. Den bliver ikke meget længere, og står det til mig, bliver den lige så god som den gamle.

Et monument for inkompetence

Den forklaring giver Rasmus Olesen dog ikke meget for. Han hæfter sig især ved, at planen er i høring frem til den 17. februar, og at borgmesteren taler om den alternative cykelsti og byggeplanerne, som om de allerede er vedtaget.

- Hvad er det så for et pseudodemokrati, vi lever i, hvis han allerede tænker på den nye linjeføring, mens lokalplanen fortsat er i høring?

Rasmus Olesen påpeger nok engang, at han og mange andre er fortalere af Vinge med dets oprindelige visioner, men at lagerhallen og den tilhørende polemik blot understreger, at hele projektet er kørt af sporet.

- Nu handler det ikke længere om, at Vinge skal blive godt. Nu handler det om, at Vinge bare skal blive til noget. Hele det her projekt kommer jo til at stå for eftertiden som et monument for kommunens absolutte inkompetence, tordner han.

På det seneste møde i Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune skulle udvalgsmedlemmerne tage stilling til problematikken omkring cykelstien ved fællesmagasinet. Her valgte lokalpolitikerne at udskyde at træffe en beslutning om en mulig ny linjeføring.

Det fremgår af mødereferatet, at forvaltningen regner med, at en eventuelt ny cykelsti først bliver klar "senere end maj".

Vinge-projektet er Danmarks største byudviklingsprojekt. Visionen går ud på, at man vil anlægge en helt ny by med 20.000 borgere. Indtil videre huser Vinge kun omkring 100 mennesker.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik