Furesø skadet af vaskepulver - kunstig hjælp virker ikke, advarer eksperter

Siden 2003 har Furesø fået tilført ilt i hvert eneste sommerhalvår for at holde søen sundere. 

Danmark dybeste sø, Furesø, har i 16 år fået tilført kunstig ilt, men det skal nu stoppe.

I hvert fald hvis det står til to førende forskere i ferskvandsøkologi. Furesø, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner har bedt dem vurdere søens tilstand, og de anbefaler nu, at man stopper med den kunstige ilt, der indtil videre har skulle sikre søens sundhed. 

Det siger, Elisabeth Holst, projektleder Furesø Kommune, til TV 2 Lorry.

- De vurderer, at iltningen ikke har betydet varige forbedringer, og at det heller ikke vil komme til at ske inden for en kommende årrække, siger Elisabeth Holst til TV 2 Lorry.

Fosforrigt vaskepulver

Der er tidligere blevet udledt store mængder spildevand i Furesø. Det har blandt andet indeholdt betragtelige mængder af fosforrigt vaskepulver, oplyser Miljøstyrelsen på deres hjemmeside.

Kunstig ilt har siden 2003 forhindret, at fosforen bliver frigivet fra søens bund.

- Det har betydet, at fiskene har haft det rigtig godt nede på bunden. Det er ikke en naturlig tilstand, at der er ilt nede på bunden af en så dyb sø. Og fiskene må såfremt at iltningen stoppes svømme op i nogle øvre vandlag, siger Elisabeth Holst. 

Men den kunstige iltning har altså ikke skabt stabile forbedringer af vandkvalitet, lysforhold og forhold for planter, vurderer eksperterne. 

Skal besluttes politisk

Elisabeth Holst understreger, at det endnu ikke er afgjort, om den kunstige iltning af Furesø skal stoppe. Der er heller ikke nogen, der i detaljer kan forklare, hvad det vil betyde.

- Furesø er en meget kompleks sø, siger Elisabeth Holst. 

Furesø, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner går nu til Miljøstyrelsen, for at afklare om det vil kræve en omfattende miljøvurdering, hvis man vil stoppe iltningen af søen. Det forventer man at få svar til foråret. 

Herefter skal politikerne i de tre kommuner tage stilling til, hvad der skal ske med Furesø.

Kommunerne inviterer i første omgang alle borgere til et orienteringsmøde om Furesø onsdag den 11. december klokken 19.30 på Furesøbad i Værløse.

Fosfor i Furesø

  • I perioder med varmt og stille vejr bliver der dannet temperatur-springlag i Furesø. I de perioder bliver der ofte helt iltfrit i bundvandet, da der ikke kan komme ilt fra de øvre vandlag.
  • Siden 2003 er Furesøs dybere vandmasser blevet kunstigt iltet for at forhindre, at fosfor bliver frigivet fra søens bund. Fosforforbindelser ligger bundet i søens sediment fra tidligere tiders store udledninger af spildevand, som blandt andet bestod af fosforrigt vaskepulver.
  • Indholdet af fosfor i Furesø er faldet mest i starten af den periode, hvor Miljøstyrelsen har overvåget søen. Faldet skyldes, at der bliver ledt mindre spildevand til søen fra oplandet.
  • Indholdet af fosfor i søen har dog ikke ændret sig væsentligt de sidste mange år, selvom der er variationer fra år til år. Søens indhold af fosfor er fortsat for højt til, at søens tilstand er god.

 

Kilde: Miljøstyrelsen


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik