Borgmester til borgere: Kom med forslag til næste års budget

Borgmester Kim Valentin vil gerne have borgerne til at engagere sig i og komme med input til kommunens budget op til budgetforhandlingerne.

Hvad går skattekronerne egentlig til, hvis man bor i Gribskov Kommune?

Kommunen lancerer nu blandt andet en kommuneskat-beregner, så borgerne kan se, hvad deres skattekroner går til.

Det sker for at engagere flere borgere i kommunens budgetter, borgmesteren vil nemlig meget gerne have borgerne til at sætte sig ind i, hvad deres skattekroner bliver brugt til.

Skal skattekronerne fx gå til kommunens vuggestuer, til flere nye veje, eller til at rydde op på strandene? Og hvor er det egentlig, at der skal spares, hvis der skal bruges flere penge på kultur, idræt eller flere ældreboliger? 

Borgmester til borgere: Deltag i forhandlingerne

De spørgsmål og mange flere vil borgmester Kim Valentin (V) gerne have mange flere borgere til at interessere sig for.

Byrådet tager snart hul på forhandlingerne om næste års budget, og borgmesteren ser gerne, at så mange borgere som muligt tager aktivt del i diskussionerne. 

 - Det er helt afgørende for vores lokale demokrati og følelse af fællesskab i Gribskov, at vi får borgerne til at tage del i debatten. Det er jo nu, at vi skal til at lægge rammerne for, hvad vi bruger penge på næste år. Derfor er det nu, at borgerne skal engagere sig lidt, siger Kim Valentin.   

I år lanceres derfor tre tiltag, der skal give borgerne mulighed for at deltage i den økonomiske debat og sætte sig ind i, hvad pengene går til.  

Det går pengene til

Med en kommuneskat-beregner kan borgerne i Gribskov nu se, hvad deres skattekronerne bliver brugt til.

Her kan borgerne indtaste deres indtægt og deres fradrag, og så kan man se, hvor stor en bid af skatten, der fx går til børneområdet eller social - og sundhedsområdet.  

Gå til kommuneskat-beregneren

På hjemmesiden ligger også et andet initiativ, nemlig en enkel grafisk fremstilling af tre typiske borgere/familier i Gribskov med en fordeling af de skattekroner, som betales i kommuneskat.  

Kom med input

Sidste år fik Gribskov Kommune 100 henvendelser fra borgerne, men man vil gerne have mange flere.

 - Den indflydelse, som borgerne får, er, at vi politisk behandler alle de forslag, der måtte komme, siger borgmesteren til TV 2 Lorry.

Forslagene bliver samlet sammen i en oversigt, som udleveres til alle i  byrådet.

 - Det er rigtig vigtigt, at borgerne har lyst til at give os politikere deres mening om sagen.

Et eksempel på en sag, der stammer fra borgerinddragelse er den springhal, som blev indviet i år.

 - Den er et direkte resultat af borgerinddragelsen. Den var aldrig blevet til, hvis ikke så mange borgere på en positiv og aktiv facon havde sat springhallen på dagsordenen, siger borgmester Kim Valentin.

Det handler også om svære beslutninger

Formålet med en større borgerinddragelser er også at give borgerne et indblik i den svære del af budgetforhandlingerne - besparelserne. Når man tilfører midler til et område, tager man dem fra et andet.

 - Vi vil gerne lægge op til at folk forstår, hvad der sker i den politiske proces. Der ligger ikke nogen penge og flyder nogen steder. Alt hvad man giver til et område, tager man fra et andet, forklarer borgmesteren.

 Borgerne i Gribskov Kommune har mulighed for at komme med input frem til den 21. august.

Man kan sende en mail til gribskov@gribskov.dk, der skal stå 'budget' i emnefeltet.

 Desuden kan alle deltage på debatten på Gribskov Kommunes facebookside.

 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik