Populær badestrand lukket efter forhøjede værdier af tarmbakterier

Badegæster på Nordkysten ved sommerhusområdet Liseleje skal søge andre steder hen at bade, lyder rådet fra kommunen efter fund af bakterietyperne E.Coli og enterokokker.

Badning frarådes ved Liseleje Strand, skriver Halsnæs Kommune i en pressemeddelelse.

Det skyldes badevandsmålinger, som viser forhøjede værdier af bakterietyperne enterokokker samt E.Coli.

Derfor har kommunen sammen med Nordsjællands Livredningstjeneste hejst røde flag ved strandene omkring det yderst populære sommerhusområde i Nordsjælland.

Onsdag middag modtog Halsnæs Kommune et prøvesvar fra en rutinemæssig badevandsmåling, der påviste et alt for højt niveau af de to bakterietyper.

Derfor er opfølgende målinger straks iværksat, mens en undersøgelse af årsagen til det forhøjede bakterieniveau også er sat i gang, skriver kommunen.

- Vi forventer, at svaret fra den opfølgende prøve er klar senest mandag den 4. juli. I den mellemliggende periode opfordrer vi for en sikkerheds skyld til, at man vælger en anden strand i kommunen, informerer Halsnæs Kommune i pressemeddelelsen. 

Alle prøver fra kommunens øvrige strande er uden anmærkninger, påpeges det, hvorfor det anbefales, at man som badegæst i stedet søger en af strandene med blåt flag.

Prøverne blev udtaget i tirsdags på stranden ud for Liseleje og viste et niveau af enterokokker på 180 cfu/100 ml og E.Coli på 2400 cfu/100 ml.

Der findes ikke som sådan grænseværdier for enterokokker og E.Coli, men en generel grænseværdi for E.Coli lyder normalt på 1000cfu/100 ml - mens den ved såkaldte 'blå flag-strande' oftest er 250cfu/100 ml.

Når resultaterne fra de nye prøver ligger klar på mandag, vil Halsnæs Kommune udsende ny information om badning ved Liseleje Strand.

Indtil da må sommerhusgæster i området altså søge andre steder hen.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik