Flertal var klar til at placere solcellepark i "plaget" område, efter borgermøde ændrede de mening

Man bør placere enorme solcelleparker i områder, der i forvejen er plaget af grim infrastruktur. Sådan har meldingen hidtil lydt fra Hillerøds lokalpolitikere, men nu vender et flertal sig imod deres eget forslag.

Fra terrassen i haven i Gørløse har Charlotte Sørensen både udsigt til tre høje vindmøller og adskillige store højspændingsledninger. Derudover er hun også nabo til en stor transformerstation. 

Så der er udsigt til energiproduktion, uanset hvorhen Charlotte Sørensen vender blikket fra sin nedlagte gård, der ligger mellem Hillerød og Frederikssund.

Den energimæssige infrastruktur er ikke ligefrem køn at kigge på, men den er vigtig for samfundet som helhed. 

Og der skal flere tekniske anlæg op. For et bredt politisk flertal på Christiansborg har besluttet, at Danmarks produktion af vedvarende energi skal firedobles, og det betyder, at der skal anlægges store solcelleparker flere steder - blandt andet i Hillerød Kommune, hvor Charlotte Sørensens landejendom ligger.

Nu er spørgsmålet så, hvor præcist solcelleparkerne skal placeres. I kommuner som Roskilde, Køge og Halsnæs er der politisk debat om konkrete solcelleprojekter. 

quote Det er ikke fair, hvis det kun er nogle få lokalsamfund, der skal bære hele byrden af den grønne omstilling

Charlotte Sørensen, borger tæt på mulig solcellepark


I Hillerød Kommune debatterer både borgere og politikere i disse dage, om solcelleparker helst skal placeres i områder, der i forvejen er belastet af skæmmende infrastrukturanlæg, eller om de, der bor der, skal skånes for flere anlæg, fordi de er hårdt nok ramt allerede.

- Klimakrisen er alle borgeres problem. Det er ikke fair, hvis det kun er nogle få lokalsamfund, der skal bære hele byrden af den grønne omstilling, siger Charlotte Sørensen, der har stiftet foreningen Hillerød Lokalbeskyttelse, hvis primære opgave er netop af kæmpe for, at områder som hendes bør skånes for flere anlæg.

- Vi synes, at hele spillepladen i kommunen skal tages i brug, når vi skal placere de her anlæg. Det er ikke kun de steder, der i forvejen er belastede, der skal holde for. For det vil ikke være særlig solidarisk, siger hun.

Foreløbigt er der forslag om to konkrete solcelleparker i Hillerød Kommune.

Det ene vil med 80 hektar udlagt til solcelleparker omkranse Charlotte Sørensens ejendom i Gørløse på tre sider, mens det andet vil blive placeret lidt uden for Nørre Herlev seks kilometer øst for Gørløse.

Begge projekter er foreløbigt sat på pause, indtil kommunen har fastlagt rammerne for, hvordan solcelleanlæg kan udformes.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Landskabet omkring Charlotte Sørensens bolig ser således ud. Øverst til venstre i billedet ses transformerstationen, som der også går flere højspændingsledninger over til. Charlotte Sørensens hus ligger i den klump af træer, man kan se lige over den midterste vindmølles øverste vingeblad.
Landskabet omkring Charlotte Sørensens bolig ser således ud. Øverst til venstre i billedet ses transformerstationen, som der også går flere højspændingsledninger over til. Charlotte Sørensens hus ligger i den klump af træer, man kan se lige over den midterste vindmølles øverste vingeblad.
Foto: Martin Kiil/TV 2 Kosmopol

Byrådet ville placere anlæg sammen

I Hillerød Kommune arbejdes der i disse dage på at færdiggøre det kommunalplantillæg, der netop skal sætte rammerne for, hvor kommunens solcelleparker bør placeres.

Her har byrådet budt ind med et begreb, de kalder "Samlokalisering". Princippet i det er, at kommende solcelleparker bør placeres tæt op ad eksisterende tekniske anlæg, så flotte urørte naturområder til gengæld kan slippe for skæmmende solcelleparker.

- Det er jo klart, at hvis man lægger solcelleparkerne et sted, så er der kun et sted, hvor det påvirker udsigten, siger Enhedslistens medlem af Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget Tue Tortzen.

- Det er samtidig meget vigtigt, at de store solcellepakker bliver placeret i nærheden af transformerstationer, for så kan vi slippe for enten at skulle grave store el-kabler ned eller for at skulle sætte nye højspændingsledninger op, fortsætter han.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Hvad er Samlokalisering

Sådan beskrives samlokalisering i udkastet til kommuneplantillægget:

"Byrådet ønsker som udgangspunkt, at solenergianlæg samlokaliseres med andre tekniske anlæg som fx vindmøller, højspændingsledninger, jernbaner og større veje. Ved at placere solenergianlæggene her, kan spredningen til nye uberørte landskaber begrænses."

"Ved samlokalisering af tekniske anlæg, skal øvrige retningslinjer naturligvis tages i betragtning. Det indebær bl.a., at der fortsat skal arbejdes med at opretholde størst mulige afstande til nærtliggende boliger, og at anlæggene ønskes spredt i landskabet og kommunen, så ingen naboer belastes i en for væsentlig grad. Dette vil altid være en konkret vurdering ifm. det enkelte anlæg, hvor også den påvirkning, de pågældende naboer allerede oplever fra andre tekniske anlæg, kan tages i betragtning."

Kilde: Kommuneplantillæg 11 - for større solenergianlæg

Politisk flertal i kovending

Men efter debatten har taget fart, har flere politikere ændret holdning til, hvor solcelleparkerne bør placeres.

Nu er flertallet til byrådets eget forslag om samlokalisering pludselig forduftet.

- Vi har jo været fortalere for samlokalisering, men efter at have hørt, hvad mange borgere tænker og særligt også efter borgermødet for et par uger siden, er jeg sammen med den socialdemokratiske næstformand i udvalget blevet enige om, at vi faktisk ikke længere synes, at de eksisterende tekniske anlæg skal vægte i placeringen af solcelleparker, siger Dan Riise (V), der er formand for Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalget.

- Så vi siger ikke, at vi ikke kan placere solcelleparkerne i nærheden af vindmøller og lignende. Vi siger bare, at det ikke længere bliver et formål i sig selv, at det ligger tæt på sådanne anlæg.

Udover Venstre og Socialdemokratiet har også Konservative ændret holdning, og dermed er der nu et solidt flertal for at fjerne ønsket om samlokalisering fra kommuneplantillægget.

(Artiklen fortsætter efter boksen)

Spørg Os - Formular

_


Naturperler betaler prisen

- Det er vel en fair løsning at fjerne ønsket om samlokalisering, så vi alle kommer til at bære en lille smule af byrden. Så må herlighedsværdierne i naturen måske lide en lille smule, men til gengæld kan der så være nogle ejendomsejere, som måske kan få lidt mere fred og ro og lidt mindre belastning, siger medlem af Arkitektur-, Byplan- og Trafikudvalg Peter Ingemann Bentsen (K).

- Men det er selvfølgelig aldrig rart, at man tager nogle naturperler, og så skal der stå nogle solceller, men vi er indstillet på, at vi vil gøre det bedst muligt, vi kan.

Så det må det godt koste naturperler, hvis det er?

- Ja, det må det gerne koste, siger Peter Ingemann Bentsen (K).

Det politiske flertal håber, at de ved at fjerne afsnittet om samlokalisering kan få flere energiselskaber til at foreslå flere konkrete projekter. På den måde vil politikerne nemlig få mere at vælge imellem, når de til efteråret skal beslutte sig for, hvilke projekter kommunen vil give grønt lys til.

(Artiklen fortsætter under billedet.)

Charlotte Sørensens hus i forgrunden med vindmøller og højspændingsledninger i baggrunden
Charlotte Sørensens hus i forgrunden med vindmøller og højspændingsledninger i baggrunden
Foto: Martin Kiil/TV 2 Kosmopol

En ørken af solceller

I haven lidt uden for Gørløse peger Charlotte Sørensen med en finger og fører den halvejs rundt om huset, da hun skal beskrive, hvor den foreslåede solcellepark skal placeres.

- Den vil komme på tre sider af mit hus, og det håber jeg virkelig ikke, at jeg skal opleve blive til virkelighed, for det vil jo fuldkomment ændre alt det, jeg er flyttet hertil for. Solceller vil være hele landskabet for alle dem, der bor her, siger Charlotte Sørensen.

- Det vil jo være en ørken af solceller, og hele området vil få et fuldkomment industrialiseret præg.

Hun er glad for, at hendes lobbyarbejde har båret frugt så langt, at afsnittet om samlokalisering bliver fjernet.

Men hun tør alligevel ikke glæde sig for tidligt.

For selvom samlokalisering ikke længere skal udgøre en fordel, så vil det heller ikke fremstå som en ulempe for mulige solcelleparker, hvis de har en masse tekniske anlæg omkring sig, og dermed er det stadig en reel mulighed, at den foreslåede solcellepark rundt om Charlotte Sørensens hus bliver en realitet.

Hillerød Kommune afgør placering til december

Hendes forening Hillerød Lokalbeskyttelse arbejder for, at solcelleparkerne kan deles op i mindre enheder, så de hver især ikke bliver så store og voldsomme. Foreningen tror, at hvis solcelleparkerne bliver mindre, så vil man bedre kunne gemme dem i landskabet.

- Der er jo rigtig mange områder, hvor de kan ligge, og også områder, hvor der ikke er særlig mange boliger. Der er også flere bevaringsværdige landskaber, som jo fint kan tages i brug, fordi der ikke er særlig mange mennesker, der bor der, siger Charlotte Sørensen.

Der er frist for at komme med indsigelser til kommuneplantillægget til midnat 14. maj. Til september kan udviklingsselskaber indsende ansøgninger om opførelse af solcelleparker, og til december skal byrådet i Hillerød så beslutte, hvilke projekter de vil give grønt lys.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik