Kommuner sætter alt ind for at knuse drøm om kunstige øer

Borgmestrene i syv kommuner langs Køge Bugt er gået i offensiven. De vil bekæmpe ø-projektet Holmene ud for Hvidovre med næb og kløer.

Hvidovre Kommune har en drøm om at etablere et nyt erhvervsområde på ni kunstige øer - kaldet Holmene - i Køge Bugt. 

Men den drøm er Hvidovres nabokommuner mod sydvest indædte modstandere af. Det har stået klart længe, men nu sætter de trumf på. 

Kommunalbestyrelserne i Brøndby, Ishøj, Vallensbæk, Greve, Solrød, Køge og Stevns har hver især holdt møder om Holmene i løbet af december, og de er alle blevet enige om at arbejde for at få projektet stopppet.

- Vi ser absolut ingen fordele i de ni kunstige erhvervsøer, men er tværtimod dybt bekymrede for konsekvenserne, lyder det i en fælles udtalelse fra de syv borgmestre. 

Det er disse syv kommuner, der vil modarbejde Holmene.
Det er disse syv kommuner, der vil modarbejde Holmene.

Uenighed om havmiljø

De syv borgmestre har altså sikret sig opbakning til at bekæmpe Holmene, og det gør de med kritik af flere aspekter af projektet. 

- Erhvervsøerne er lig med et tyve år langt byggeprojekt med støj, larm og lastbiler til følge. De er lig med yderligere forurening af Køge Bugt og vil have omfattende konsekvenser for havmiljøet og badevandet. Hvis staten mener, at der mangler erhvervsarealer, kan man med fordel kigge rundt omkring i både Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor der er rigeligt med ledige byggegrunde, lyder det i den fælles udtalelse.

Især den potentielle forurening og forringelse af havmiljøet i Køge Bugt fylder meget for borgmestrene. De selvsamme borgmestre har i fællesskab tidligere været med til at sætte fokus på dumpning af slam i Køge Bugt fra byggeriet af Lynetteholm. En dumpning der endte med at blive standset.   

Men Hvidovres borgmester mener dog slet ikke, at Holmene vil føre til forurening og forringelse af havmiljøet i Køge Bugt, og han ærgrer sig over sine borgmesterkollegers fremfærd. 

- Holmene skal være et naturplus-projekt, som gavner klimaet og havmiljøet. Om det kan lade sig gøre, kan vi få kortlagt, når der kommer en projekteringslov og bliver lavet en VVM (miljøkonsekvensvurdering red.). Hvis ikke det er muligt, så laver vi det naturligvis ikke, udtaler Anders Wolf Andresen (SF).

Projekteringslov mangler stadig

Idéen om Holmene er født i Hvidovre Kommune, der indtil videre har brugt 12,5 millioner kroner på projektet. Pengene er blandt andet gået til at udarbejde rapporter om miljøforhold, økonomi, trafik og støj samt jord og opbygning.

Hvad er visionen for Holmene?

 • Holmene skal have et samlet areal på 3,2 kvadratkilometer og hovedsageligt være et erhvervsområde. 0,7 kvadratkilometer skal dedikeres til rekreative aktiviteter og naturarealer. 

 • Holmene skal ligge i forlængelse af det nuværende Avedøre Holme, og på de ni øer skal der være plads til op mod 380 nye virksomheder og dermed cirka 12.000 nye arbejdspladser. 

 • Holmene skal rumme forskellige typer virksomheder – både i forhold til størrelse og brancher. Men fælles for dem er, at de vil have en grøn og bæredygtig profil.

 • Udgiften til at anlægge de ni øer bliver dækket af de penge, der kommer ind for at tage imod den overskudsjord, der skal bruges til Holmene. Kombineret med indtægten fra grundsalg er der et overskud, som blandt andet vil blive brugt på at styrke infrastrukturen i de områder, hvor Holmene vil skabe øget trængsel. 

Kilde: www.holmene.com

Men det er fortsat helt uvist, om Holmene overhovedet bliver til noget. 

Lanceringen af idéen fandt sted i januar 2019, og der blev lagt op til en hurtig lovproces, men sådan er det ikke gået.

Både den tidligere VLAK-regering og den tidligere S-regering har ellers givet opbakning til projektet. Blandt andet i regeringsudspillet 'Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling' fra maj 2021, hvori der står:

"Regeringen vil gå i dialog med Hvidovre Kommune med henblik på at træffe beslutning om en projekteringslov for Projekt Holmene i første halvår 2022."

Det er bare endnu ikke sket. 

TV 2 Lorry har spurgt den nuværende regering, om der fortsat er opbakning til Holmene, og hvad der i så fald er tidsplanen. 

- Den nye regering har ikke haft mulighed for at drøfte den videre proces for Holmene, og derfor er det for tidligt at sige noget nærmere om projektet, lyder svaret fra transportminister Thomas Danielsen (V). Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik