Efter Lindegården: Regeringen dropper udskældt bosteds-forslag

Et forslag om at placere farlige psykiske syge på en ny type bosteder bliver nu droppet af VLAK-regeringen.

Regeringen dropper et omstridt udkast til et lovforslag, der skulle placere farlige psykisk syge på en ny type særligt sikre bosteder. 

Det skriver netavisen Altinget.

Forslaget kom i september sidste år i kølvandet på fem drab på bosteder i løbet af de sidste fire år sammenholdt med analyseresultater, der viser, at niveauet af vold og trusler mod personale generelt er højt på bosteder.

Derfor nedsatte regeringen i juni 2016 en arbejdsgruppe, der skulle se på forbedringer og mulige initiativer i den pressede sektor. 

Hård medfart

Regeringens forslag faldt imidlertid ikke i god jord hos interesseorganisationerne. Og heller ikke internt på Christiansborg har det fået ros.

- Jeg har læst høringssvarene, og jeg har holdt møder med en del af de organisationer, som har kritiseret lovforslaget. Og modstanden er massiv, siger fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) til Altinget.

Hos Københavns socialborgmester Jesper Christensen (S) var der til gengæld en forsigtig optimisme efter lanceringen af forslaget. Det var ham selv, der foreslog regeringen at gøre noget efter drabet på Københavns Kommunes bosted Center Lindegården i påsken 2016.

Socialborgmester: Der måtte ske noget

- Det har været en lang sej kamp, men jeg er glad for, at regeringen har lyttet til forslaget om en ny type bosteder. Drabet på Center Lindegården gjorde det tydeligt, at der må ske noget nyt i psykiatrien. Det er jeg glad for, at regeringen nu endelig melder ud, at de er enige i, sagde Jesper Christensen dengang.

Efter planen skulle lovforslaget være fremsat i Folketinget inden for kort tid. Formålet var at forhindre drab på ansatte på bosteder. Men nu bliver det altså alligevel ikke til noget i sin nuværende form.

I stedet vil Karen Ellemann nu kontakte forligspartierne bag aftalen om bostederne for at drøfte den videre proces.

TV 2 Lorry forsøger at få en kommentar fra Jesper Christensen.

OM OPRINDELIG AFTALE I OKTOBER 2016

Regeringen og alle partier undtagen Enhedslisten har i satspuljen aftalt at bruge 400 millioner kroner på at forebygge vold mod ansatte på bosteder.
 
Aftalen gælder fra 2017 til 2020. 

Der blev afsat:
 
227 mio.: 150 pladser på nye specialiserede socialpsykiatriske afdelinger i alle fem regioner.

59 mio.: Pulje for bedre sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning.
 
27,4 mio.: Indsatsteam skal forebygge vold på botilbud.
 
17 mio.: Der ansættes fast læge på botilbud for psykiatriske patienter.
 
8 mio.: Undervisning om patienter med psykisk lidelse og misbrug. Det sker i 2017-18

6 mio.: Arbejdstilsyn skal samarbejde med socialtilsyn.
 
6,3 mio.: Reglerne justeres for at flytte borgere med psykiske lidelser.
 
100.000 kroner bruges i 2017 på en vejledning om at give oplysninger videre.
 
 
Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet og Social- og Indenrigsministeriet

 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik