Hizb ut-Tahrir vil leje Nørrebrohallen - men det afviser kommunen med ny lov

Hizb ut-Tahrir har anmodet om at leje Nørrebrohallen, men efter en lov trådte i kraft sidste år kan kommuner nægte at udleje lokaler til foreninger, der vurderes til at være antidemokratiske.

Organisationen Hizb ut-Tahrir har anmodet om at leje Nørrebrohallen til deres årlige konference, sådan som foreningen også har gjort det tidligere.

Men det kommer næppe til at ske.

Sidste år trådte en ny lov nemlig i kraft, der giver kommuner mulighed for at afvise lokaleudlejning til foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. 

Det mener Kultur- og Fritidsforvaltningen, at Hizb ut-Tahrir gør.

Derfor agter forvaltningen at afvise foreningens ønske om at leje hallen. 

Det fremgår af referatet fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde torsdag den 15. november.

Skulle det ske, vil det være første gang, at loven anvendes i kommunen.

Ny borgmester bakker op - men er kritisk over for loven

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde fra Alternativet har sammen med Enhedslistens medlem af udvalget ønsket at få indført som protokolbemærkning, at loven i sig selv er problematisk.

quote Vi sympatiserer på ingen måde med Hizb ut-Tahrir, men vi synes, lovgivningen her er en farlig vej at gå som samfund

Kultur- og fritidsborgmester Franciska Rosenkilde fra Alternativet

- Ø og Å sympatiserer på ingen måde med Hizb ut-Tahrir - tværtom - men mener principielt, at det er kritisabelt, at en lovlig forening via lovgivning nægtes forsamlingsfrihed i kommunale bygninger, står der i bemærkningen.

Til TV 2 Lorry siger Franciska Rosenkilde, at hun som borgmester til enhver tid vil følge den givne lovgivning på området:

- Jeg bakker selvfølgelig op om at følge lovgivningen, som er det, forvaltningen gør i denne sammenhæng. Det er vedtaget i Folketinget, og så skal vi effektuere det ude i kommunerne. Men når det er sagt, så var Alternativet ikke med i denne lovstramning, fordi vi generelt mener, at et demokratisk og åbent samfund også skal kunne rumme holdninger, man er uenige i, siger hun.

- Vi sympatiserer på ingen måde med Hizb ut-Tahrir, men vi synes, lovgivningen her er en farlig vej at gå som samfund. Vi går ikke ind for en stramning af ytringsfriheden og folkeoplysningsretten.

Artiklen fortsætter efter billedet...

I november 2015 holdt Hizb ut-Tahrir en konference i Nørrebrohallen.
I november 2015 holdt Hizb ut-Tahrir en konference i Nørrebrohallen.
Foto: Mathias Løvgreen Bojesen - Ritzau Scanpix

S, V og LA bifalder

Socialdemokratiet, Venstre og Liberal Alliance udtrykte derimod en noget nær uforbeholden opbakning til forvaltningens første vurdering om at afvise Hizb ut-Tahrirs anmodning. 

- Vi værner om demokratiet, fællesskab, ligestilling, homoseksuelles rettigheder og aktiv deltagelse. Derfor er det positivt, hvis Kultur- og Fritidsforvaltningen administrerer efter lovens rammer på en måde, hvor vi ikke støtter Hizb ut-Tahrir med muligheden for at kunne benytte kommunens faciliteter.

Sådan lød protokolbemærkningen fra Tue Hækkerup, Rune Dybvad, Jonas Bjørn Jensen fra Socialdemokratiet samt Marcus Knuth fra Venstre og Karina Bergmann fra Liberal Alliance.

Hizb ut-Tahrir

Hizb ut-Tahrir blev stiftet i 1952 i Jordan af Taqi al-Din al-Nabhan. 

 

Siden sin etablering har Hizb ut-Tahrir arbejdet for genetableringen af kalifatet som eneste legitime institution for muslimer over hele verden.

 

Flere gange har udtalelser fra partiets møder vakt opsigt på grund af yderligtgående indhold.

 

Andre islamiske organisationer i Danmark har lagt afstand til Hizb ut-Tahrir og deres fortolkninger af Koranen.

 

Ifølge Kultur- og Fritidsforvaltningen betragter Hizb ut-Tahrir sig selv som et politisk parti. Hizb ut-Tahrir er ikke godkendt som folkeoplysende forening.

 

Hizb ut-Tahrir er forbudt i flere muslimske stater, men er aktivt i en række lande, heriblandt Danmark.

​​​​​

​​​​​

Kilde: Gyldendals 'Den Store Danske' og Kultur- og Fritidsforvaltningen

Forvaltning: Hjemmeside viser antidemokratiske holdninger

En del af forvaltningens begrundelse for at afvise Hizb ut-Tahrir er, at man har gransket foreningens hjemmeside og facebookside, der viser holdninger af antidemokratisk karakter og "på sigt er egnede til at underminere demokrati og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder".

Blandt andet har forvaltnigen fundet eksempler på, at Hizb ut-Tahrir opfordrer folk til at undlade at stemme ved valg, og at mænd forbydes at tale til kvinder "med et andet formål end det, som sharia har gjort tilladt".

Kultur- og Fritidsforvaltningen skal nu forelægge deres vurdering for Hizb ut-Tahrir, der derefter har mulighed for at komme med deres bemærkninger til forvaltningen.

Når det er sket, har forvaltningen beføjelser til at træffe en afgørelse i sagen.

Hizb ut-Tahrir er en lovlig forening. Det blev i 2008 vurderet af Rigsadvokaten, fordi der ikke er bevis for, at foreningen har et ulovligt formål eller virker ved ulovlige midler.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Hizb ut-Tahrir har før anvendt Nørrebrohallen til arrangementer. Her et foto fra et debatmøde i marts 2015.
Hizb ut-Tahrir har før anvendt Nørrebrohallen til arrangementer. Her et foto fra et debatmøde i marts 2015.
Foto: Søren Bidstrup - Ritzau Scanpix

Hizb ut-Tahrir: Lov er en del af opblusset kamp mod Islam

Forvaltningens vurdering falder på ingen måde i god jord hos Hizb ut-Tahrir.

På deres hjemmeside skriver organisationen i en pressemeddelelse, at de vil fortsætte deres arbejde trods forvaltningens kommende afvisning, og at lovgivningen er en del af en politisk agenda om at nedkæmpe muslimers identitet.

- Lovændringen er en del af den opblussede kamp mod Islam i dette land, som anføres af regeringen og folketinget og trompeteres af villige såkaldte ”frie” medier. Ministre og fremtrædende politikere farer frådende frem med det ene rablende og samfundsundergravende forslag efter det andet, for at fremstå ”tough on Muslims” og kvæle islamiske ytringer i panisk angst for, at Islam skal normaliseres og rodfæstes yderligere i dette land, skriver Hizb ut-Tahrir, der peger på, at loven her kun er en af flere nylige mod muslimer:

- Lovstramninger målrettet muslimske friskoler, niqabforbuddet og kriminalisering af islamiske ytringer, er alle blandt tiltagene i denne kamp. Ingen af de højt besungne ”frihedsværdier” undgår slagtekniven i den kulturelle selvmordsaktion for at nedkæmpe muslimernes identitet og ikke-muslimernes kritiske tænkning.

Da loven blev vedtaget bragte vi hos TV 2 Lorry denne nyhed om, at Hizb ut-Tahrir fremover kan afvises leje af kommunale lokaler:

Hizb ut-Tahrirs leje af lokalerne i Korsgadehallen på Nørrebro kan fremover afvises, efter ny lov er vedtaget.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik