København klar med påbud: Slut med el-løbehjul på hvert gadehjørne

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning vil kræve el-løbehjul og cykler, der uden tilladelse udlejes fra offentligt areal, fjernet. Alternativt risikerer firmaerne bag politianmeldelser.

Siden nytår har de elektriske løbehjul for alvor gjort deres indtog i København, hvor mere end 400 elektriske løbehjul nu drøner rundt på vejene.

Til stor glæde for de mere end 1.000 mennesker, der hver dag benytter dem, men til stor frustration for andre.

Det er virksomheder som det svenske Voi og tyske Tier, der har løbehjulene, som kan lejes på få øjeblikke med en app, stående over hele byen. På samme måde kan man også leje cykler af firmaet Donkey Republic forskellige steder i byen.

Fakta om udlejning fra privat og offentlig vej

  • Københavns Kommune bestemmer, hvad der må være af ’kommerciel aktivitet’ på kommunens arealer, altså de fleste veje, pladser og parker i byen.
  • For eksempel kan butikker få tilladelse til at have varer stående på fortovet, og cafeer kan få tilladelse til udeservering. Men tilladelsen dækker kun det, man kan forvente af for eksempel en café, som dermed ikke må have løbehjul eller cykler til udlejning stående på fortovet.
  • Omvendt må for eksempel et hotel gerne leje løbehjul ud, da cykeludlejning i forvejen er normalt for et hotel.
  • Det er udbyderens ansvar at løbehjulet eller cyklen er opstillet lovligt med en tilladelse uanset om det er udlejeren, der opstiller, eller om det er en bruger, som afleverer løbehjulet/cyklen, hvorefter det igen står til udlejning. Det gælder uanset om løbehjulet ligger smidt på fortovet eller står opstillet ved fx et cykelstativ.

Kilde: Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg

Problemet er, hvis man spørger kommunen, at udbyderne ikke har de nødvendige tilladelser, der kræves, hvis man skal udleje ting fra offentlig vej.

- Vi har nu i en længere periode fulgt udviklingen på området. På baggrund af vores egne tilsyn og henvendelser fra københavnerne, kan vi konstatere, at der finder udlejning sted fra kommunens arealer. Det er i strid med reglerne, hvilket vi ad flere omgange har understreget over for virksomhederne.

- Derfor vil vi nu stille krav om, at de fjerner deres løbehjul og cykler fra kommunens arealer, hvor de optager plads på både fortov og i cykelstativer. Samtidig skal virksomhederne sikre, at køretøjerne i fremtiden kun kan udlejes og afleveres på de steder, hvorfra udlejning er tilladt, siger Mikkel Halbye Mindegaard, der er enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Se hele TV 2 Lorrys indslag om sagen herunder:

Forbud mod udlejning på offentlige fortorv

Påbud og kontrol

Teknik- og Miljøforvaltningen har varslet et påbud til de pågældende virksomheder, der nu har ti dage til eventuelt at gøre indsigelse, hvorefter de vil blive mødt med krav om fjernelse af deres køretøjer, samt en dokumentation for, at de ikke længere lejer ud fra offentligt areal.

- Vi forventer, at virksomhederne efterkommer et eventuelt påbud. Andre forretningsdrivende søger tilladelse til at anvende kommunens arealer til kommerciel brug, så det skal man selvsagt også, når man udlejer løbehjul og cykler. Efterleves påbuddet mod forventning ikke, kan vi enten politianmelde virksomhederne eller selv køre ud og fjerne deres køretøjer fra offentlige arealer på virksomhedernes regning. Nu afventer vi i første omgang virksomhedernes reaktion, før vi lægger os fast på, hvilke handlemuligheder vi vil benytte os af, siger Mikkel Halbye Mindegaard. 

Fakta om påbuddet

Forvaltningen har den 5. marts sendt virksomhederne Tier, Voi og Donkey Republic et partshøringsbrev, som samtidig fungerer som varsel om påbud om at fjerne hhv. el-løbehjul og cykler fra kommunens arealer. Virksomhederne har derfor ti dage til at afgive deres bemærkninger i sagen. Herefter vil forvaltningen forholde sig til virksomhedernes bemærkninger og efterfølgende eventuelt udstede påbud, om at de skal fjerne cykler og løbehjul.

 

Ved et påbud skal virksomhederne fjerne de løbehjul og cykler, som både virksomhederne, deres eventuelle samarbejdspartnere og deres kunder efter endt brug har stillet, så de står med henblik på udlejning på offentligt vejareal.

 

Forvaltningen regner først køretøjerne for fjernet, når:

1. Der ikke længere er løbehjul eller cykler opstillet med henblik på udlejning på offentlige arealer

2. Der ikke længere i virksomhedernes mobil-app henvises til udlejningsspots på offentligt areal som et sted, hvorfra der kan lejes eller afleveres løbehjul og cykler eller parkeres løbehjul efter endt udlejning.

 

Efterkommer virksomhederne ikke forvaltningens påbud, kan forvaltningen enten politianmelde virksomhederne med henblik på bøde eller fjerne køretøjerne for virksomhedernes regning.

Fjerner forvaltningen køretøjerne vil dette konkret medføre, at det fjernede bliver kørt til opbevaring ved Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, og at virksomhedernes opkræves et beløb, der svarer til udgifterne i forbindelse med fjernelsen. Herudover vil det blive overvejet, om der skal indgives politianmeldelse.

 

Et påbud er udtryk for, at Københavns Kommune pålægger modtageren af påbuddet en handlepligt i forhold til at lovliggøre et ulovligt forhold. Kommunen kan med hjemmel i vejlovens § 81 udstede påbud om fjernelse af genstande, der er placeret på vejarealet, uden at der er givet tilladelse til det.

 

Kilde: Fakta om udlejning fra privat og offentlig vej

Efter udstedelsen af et eventuelt påbud, vil forvaltningen føre tilsyn med, om virksomhederne efterkommer kravene.

De er ligeledes i gang med udarbejdelsen af et nyt regelsæt, der skal gælde for udlejning af mindre køretøjer som cykler og løbehjul. Det arbejde forventes færdigt i løbet af foråret, hvorefter politikerne skal tage stilling til det.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik