Miljøråd slår alarm: Krydstogt-skibe forurener mere end biler

Krydstogtskibene er en indbringende fornøjelse for København i sommerhalvåret. Men nu viser det sig, at der også er en høj pris at betale.

København tjener mange penge på det store antal krydstogtsskibe, der i sommerhalvåret anløber byen. Men det koster i luftkvalitet, for skibene forurener voldsomt.

Med støtte fra Østerbro Lokalråd og ClimateWorks Foundation har Det Økologiske Råd målt forureningen fra krydstogtskibene, og de konstaterer nu, at forureningen er "ekstrem."

quote Vi ser gerne, at så mange turister som muligt kommer til København, men det skal ske uden at spille hasard med københavnernes helbred. 

Kåre Press-Kristensen, Seniorkonsulent, Det Økologisk Råd

Undersøgelsen af luftkvaliteten har påvist, at Langelinie i perioder er mere forurenet end H.C. Andersens Boulevard. 

- Krydstogtskibe er i virkeligheden et kæmpestort, flydende hotel i syv etager. Der kan være flere tusind passagerer ombord. De skal hele tiden kunne tage et varmt bad, der skal være strøm til alle anlæggene, til køkken og så videre. Det bruger en masse energi, og det produceres altså i krydstogtskibets egen dieselmotor, som forbrænder rigtig forurenende diesel, og det sker helt uden rensning, siger Kåre Press-Kristensen, som er seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, til TV2 Lorry. 

Det Økologiske Råd: Tilknyt skibene elnettet

Ifølge Det Økologiske Råd udleder ét enkelt krydstogtskib på åbent hav flere partikler om dagen end al biltrafikken i København. 

Det er dog fortsat tilladt for skibene at fyre med bunkerolie, når de ligger til kaj i Københavns havn. Bunkerolie er kendt for at udlede massive mængder partikler ved afbrænding og indeholder et højt indhold af sod og tjærestoffer. 

quote Man skal give dem nogle favorable kajpladser ved strømanlæggene eller stille krav til, at man skal bruge strømmen.

Kåre Press-Kristensen, Seniorkonsulent, Det Økologisk Råd

Det Økologiske Råd anbefaler, at skibene i stedet for selv at producere strøm tilknyttes landstrømsanlæg.

- Det kræver man laver et stort landstrømsanlæg og får skibene til at bruge den landstrøm, der er. Det vil sige, at man skal give dem nogle favorable kajpladser ved strømanlæggene eller stille krav til, at man skal bruge strømmen, siger Kåre Press-Kristensen. 

- Vi ser gerne, at så mange turister som muligt kommer til København, men det skal ske uden at spille hasard med københavnernes helbred. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik