Fælledvenner stævner byggeselskab: "Hver dag bliver der ødelagt mere natur"

Københavns Byret skal nu tage stilling til, om det byggeforberedende arbejde på Lærkesletten ved København må fortsætte.

Borgergruppen Amager Fælleds Venner stævner nu selskabet bag byggeriet på Lærkesletten i København, Fælledby P/S. 

Det oplyser gruppen i en pressemeddelelse.

Gruppen forsøger dermed at tvinge selskabet til at standse det byggeforberedende arbejde, der foregår på Amager, hvor der efter planen skal opføres et stort antal boliger.

Både Planklagenævnet samt Miljø- og Fødevareklagenævne besluttede ellers den 7. juli, at klager mod byggeriet på Amager Fælled skal have opsættende virkning på byggeriet. Men selskabet har valgt at fortsætte det såkaldt byggeforberedende arbejde på pladsen.

Det skete med Københavns Kommunes velsignelse, idet jurister i Teknik- og Miljøforvaltningen vurderede, at der var juridisk rygdækning for at lade det byggeforberedende arbejde fortsætte i Fælledby.

– I vores stævning beder vi om nedlæggelse af forbud for at få stoppet bygge- og anlægsaktiviteterne på Lærkesletten. Efter afgørelsen i klagenævnene om at vores klage har opsættende virkning, har Fælledby P/S ikke længere tilladelse til at fortsætte deres arbejde på Amager Fælled, siger Steffen Rasmussen, der er formand for Amager Fælleds Venner i den pressemeddelelse, organisationen har sendt ud.

Advokat: Arbejdet skal stoppe

Og Johan Løje, der er advokat for borgergruppen, er ikke i tvivl om, hvad klagenævnenes beslutning om opsættende virkning skal betyde:

– Det er meget usædvanligt, at klagenævnene giver en klage opsættende virkning. Når det sker, skal kommunen sikre, at arbejdet stopper, fastslår han.

Amager Fælleds Venner gav torsdag i sidste uge Fælledby P/S et ultimatum: Enten stoppede arbejdet på Lærkesletten senest den 27. juli, eller også blev de stævnet for retten. 

Og da borgergruppen tirsdag morgen konstaterede, at arbejdet fortsatte, skred de til handling. 

– Det haster med at få stoppet de ulovlige byggeforberedelser. Hver dag bliver der ødelagt mere natur, og fredede dyr bliver slået ihjel, siger Steffen Rasmussen.

Selskabet Fælledby P/S ejes ligeligt af By & Havn og PensionDanmark. De har ikke ønsket at udtale sig om stævningen.

Projektselskabet oplyser til TV 2 Lorry, at det ikke ønsker at kommentere på den af Amager Fælleds Venner via Johan Løje indgivne forbudsstævning til Københavns Byret.

- Som bekendt pågår der for tiden afklaring mellem Københavns Kommune og Miljø- og Fødevareklagenævnet i forhold til, hvilken af de to myndigheder der har tilsynspligten på Fælledby. Projektselskabet har fra ingen af førnævnte myndigheder modtaget noget påbud om at standse igangværende aktiviteter, hvorfor vi fortsætter - men som tidligere udmeldt følger vi altid myndighedernes anvisninger og krav - det gælder også i fald vi skulle modtage et påbud, lyder det fra Erling Thygesen, der er direktør i Fælledby P/S.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen.

Byggeplanerne på Amager Fælled

Efter planerne skal der opføres cirka 2.000 boliger på det område af Amager Fælled, der går under navnet Lærkesletten. Ifølge bygherrerne bliver der tale om bæredygtigt byggeri, og boligerne bliver blandet, så der både er lejeboliger, almennyttige boliger og ejerboliger.

Salget af grunden er med til at finansiere den københavnske metro, men siden området blev udpeget i 2018, har der lydt protester. På området lever der blandt andet stor vandsalamander, og det er blandt andet på grund af det fredede dyr, der er blevet klaget over byggeplanerne.

Borgmester ønsker afklaring

Amager Fælleds Venners stævning af selskabet bag byggeriet på Lærkesletten i København kommer efter en periode, hvor der har været stor uenighed om, hvorvidt byggeriet på Amager Fælled må fortsætte. 

Mandag gik Københavns Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen atter ind i sagen. 

Her fortalte hun til TV 2 Lorry, at hun nu vil nu få sin egen forvaltning til at se på, om det var ulovligt at give grønt lys til, at byggeri på Amager Fælled kunne fortsætte trods kendelser fra to klagenævn, der nåede frem til det modsatte.

Hun har således bedt juristerne i hendes forvaltning om at gå deres arbejde efter i sømmene for at se, om det er lovligt, at dele af byggeriet på Amager Fælled fortsætter.

Ninna Hedeager Olsen hæfter sig blandt andet ved, at professor i miljøret ved Københavns Universitet, Peter Pagh, i sidste uge fortalte til TV 2 Lorry, at kommunen fortsat er tilsynsførende og dermed også ansvarlig for at stoppe byggeriet.

- Nu er der jo nogle eksperter, der har været ude og sige, at det er forvaltningen, der både kan og skal sætte en stopper for byggeriet. Og det håber jeg, at de har ret i, sagde Ninna Hedeager Olsen til TV 2 Lorry.

Tirsdag formiddag kom det frem, at borgmesteren også ønsker at invitere eksperter, som har anfægtet juristernes beslutning, til et møde om samme.

Ninna Hedeager Olsen har sat forvaltningen til at undersøge om der er lovhjemmel for at byggeriet på Amager Fælled fortsætter

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik