Fagforening anklager Københavns Kommunes nye tolkeleverandør for lønsnyd

HK Hovedstaden opfordrer kommunen til at stille strammere krav til løn- og arbejdsvilkår hos dens underleverandører på tolkeområdet for at undgå social dumping.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Når Københavns Kommune slår sig op på at ville bekæmpe social dumping, skurrer det i ørerne på fagforeningen HK Hovedstaden.

For på tolkeområdet har kommunen i flere år haft udfordringer med deres underleverandører. Nu anklager HK også den seneste i rækken, Mayas Tolkeservice, for at skylde et medlem næsten 100.000 kroner i løn og feriepenge – samt for unddragelse af skat.

Selvom de konkrete opgaver, virksomheden skylder løn for, ikke er udført for Københavns Kommune, kommer fagforeningen alligevel med en kraftig opfordring til kommunen om at holde et vågent øje med tolkenes løn- og arbejdsvilkår i virksomheden.

- Af de seneste tre udbydere, som Københavns Kommune har haft fat i, er nogle gået konkurs, og andre har skyldt i skat. Derfor er vi bekymrede for, at vi er på vej ind i en ny situation, hvor en hel masse af vores medlemmer ikke får det, de skal have, siger René Knudsen, formand for HK Service Hovedstaden, til TV 2 Lorry.

quote Jeg kan ikke forstå, at man rent menneskeligt kan gøre det her mod sine ansatte.

Camilla Weihrauch, tegnsprogstolk

Det er tegnsprogstolken Camilla Weihrauch fra Allerød, der ifølge fagforeningen er blevet snydt for løn af sin arbejdsgiver. I oktober sidste år blev hun ansat af firmaet Mayas Tolkeservice, der for nylig overtog opgaven midlertidigt for Københavns Kommune, da den forrige underleverandør trak sig.

Camilla Weihrauchs kontrakt var på 15 timer om ugen, men hun har kun fået løn for de enkelte opgaver, hun er blevet sat til og ikke for de timer, som hun kontraktligt er garanteret. Det har ramt den enlige mors økonomi hårdt.

- Jeg kan ikke forstå, at man rent menneskeligt kan gøre det her mod sine ansatte. Jeg har været nødt til at låne rigtig mange penge af mine forældre for at kunne betale mine regninger. Det har også haft store personlige omkostninger, fordi man tror, alt er godt, og pludselig ramler det hele, siger hun.

Københavns Kommunes udfordringer på tolkeområdet

  • Maj 2017: Kommunen indgår, efter et udbud, et samarbejde med virksomhederne Sproghuset og Easy Translate.
  • Maj 2018: Kommunen opsiger aftalen med Easy Translate efter, hvad kommunen kalder, ustabilitet blandt tolkene.
  • Juni 2020: Den tilbageværende leverandør Sproghuset opsiges af kommunen, da 15 tolke ikke har fået udbetalt løn. Kort efter går Sproghuset konkurs.
  • August 2020: Københavns Kommune indgår nyt samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, der får opgaven uden udbud.
  • December 2021: Dansk Flygtningehjælp stopper med at tilbyde tolkeservice, da økonomien ikke kan hænge sammen.
  • Januar 2022: Mayas Tolkeservice overtager opgaven uden udbud.
  • Forår 2022: Et nyt udbud er på vej for sprogtolkning i Københavns Kommune.


Blank afvisning i telefonen

TV 2 Lorry har set dokumentation for, at Camilla Weihrauch gentagne gange forgæves har henvendt sig til virksomheden for at gøre opmærksom på den manglende løn allerede i december.

Kort forinden var hun blevet opsagt af Mayas Tolkeservice, da der alligevel ikke var opgaver nok til hende, forklarer den jyske virksomhed i opsigelsen, hvor de i øvrigt roser hendes indsats i firmaet.

Da Camilla Weihrauch endelig fik hul igennem til ledelsen over telefon med sit lønkrav, blev tonen ifølge Camilla Weihrauch pludselig en helt anden.

- Direktøren var meget arrogant og afvisende og sagde, at jeg havde været en underskudsforretning. Så jeg havde ikke fortjent de penge.

På tolkeområdet har Københavns Kommune i flere år haft udfodringer med deres underleverandører. Nu anklager HK også den seneste i rækken for at skylde et medlem store lønsummer - og snyde i skat.

Hos HK Hovedstaden har man gennemgået Camilla Weihrauchs sag med tættekam, og forbundet anklager ikke alene Mayas Tolkeservice for at skylde løn til deres medlem – men også for manglende indbetaling af skat for den løn, der trods alt er blevet udbetalt.

- Vi har kigget kontrakten igennem, vi har kontaktet skat for at undersøge, om der er indberettet skat, og det er der ikke, og derudover har vi også set bankoplysninger, så vi kan se, hvad der er indbetalt, siger formand René Knudsen om dokumentationen for anklagerne, som TV 2 Lorry ligeledes har fået adgang til.

Vi har forgæves forsøgt at få et interview med Mayas Tolkeservice om sagen. Men firmaet erkender nu over for os i et skriftligt svar, at de ved en administrativ fejl har udbetalt for lidt i løn. De er dog ikke enige med HK Hovedstaden i beløbets størrelse.

quote Mangler vedkommende løn, er vi selvfølgelig mere end villige til at betale dette – vi kan dog ikke gå med til at betale mere, end denne er berettiget til.

Mayas Tolkeservice

- Mangler vedkommende løn, er vi selvfølgelig mere end villige til at betale dette – vi kan dog ikke gå med til at betale mere, end denne er berettiget til, skriver de.

Sidenhen har endnu et medlem henvendt sig til HK Hovedstaden, fordi også hun mener at have løn til gode fra Mayas Tolkeservice, der i alt har omkring 1.000 tolke tilknyttet over hele landet. Det nye forhold undersøger fagforeningen fortsat.

Kan der ikke bare være tale om en ærlig fejl i enkeltsager?

- Vi kan jo ikke vide, hvor mange sager der er. Men hvis man har en funktionærlovskontrakt, men bare nøjes med at udbetale acontobeløb, er det desværre en indikation af, at man ikke har styr på tingene, og derfor tror vi, det ikke er en enkeltstående sag, siger formand for HK Service Hovedstaden, René Knudsen.

René Knudsen, fmd. for HK Service Hovedstaden, gennemgår Camilla Weihrauchs kontrakt med Mayas Tolkeservice.
René Knudsen, fmd. for HK Service Hovedstaden, gennemgår Camilla Weihrauchs kontrakt med Mayas Tolkeservice.

Brud på kildeskatteloven

Mayas Tolkeservice har kort inden offentliggørelsen af historien sendt os dokumentation for indberetning af skat. Men af Camilla Weihrauchs oplysninger på skat.dk fremgår det, at den seneste indberetning først blev foretaget dagen før publicering af denne historie. Altså først efter TV 2 Lorry gik ind i sagen.

Ifølge specialist i skatteret, advokat Michael Bjørn Hansen, er det et brud på kildeskatteloven først at indbetale skatten nu for arbejde udført sidste år.

- Det er det helt klart, og det er et alvorligt forhold. For det er jo ikke arbejdsgiverens penge. Det er statens penge, man ikke indbetaler korrekt, og når man ikke gør det, må man finde sig i at få en bødestraf, forklarer han.

Selvom ingen af de sager som HK Hovedstaden sidder med mod Mayas Tolkeservice er udført for Københavns Kommune, ville vi naturligvis alligevel gerne have spurgt overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, hvad hun siger til anklagerne mod kommunens nye underleverandør. Hun har dog ikke ønsket at stille op til interview. I stedet skriver Økonomiforvaltningen:

quote Det er statens penge, man ikke indbetaler korrekt, og når man ikke gør det, må man finde sig i at få en bødestraf.

Michael Bjørn Hansen, advokat

- Alle virksomheder, der løser opgaver for Københavns Kommune, skriver under på, at de sikrer deres medarbejdere fair løn- og arbejdsvilkår. Det er derfor også den enkelte leverandørs ansvar at efterleve de krav, og det har vi selvsagt en klar forventning om, at de gør. Det gælder også Mayas Tolkeservice.

HK opfordrer Københavns Kommune til at tænke sig godt om, når der i foråret igen skal udbydes tolkeopgaver.

Radikale åbne for strammere krav

Sagen rammer, kort før Københavns Kommune senere på foråret igen sender tolkeområdet i udbud. Det radikale medlem af Københavns Kommunes Økonomiudvalg, Christopher Røhl, erkender, at kommunen de senere år har haft store udfordringer med deres underleverandører.

- Jeg tror desværre ikke, der har været nok fokus på, hvor kaotisk det her område er, og hvor svært det er at være arbejdstager på det her område. Derfor er det en rigtig relevant og god diskussion, der kører nu, siger den radikale gruppeformand.

Der er ingen landsdækkende overenskomst for tolkevirksomheder. Derfor opfordrer HK Hovedstaden til, at Københavns Kommune, som en af landets største aftagere af tolkeopgaver, stiller krav om en minimumsløn til tolkene i det kommende udbud samt krav om løn under transport. Præcis som staten gør det i deres seneste udbud.

De Radikale er åbne for at se på forslaget, også selvom det givetvis vil være forbundet med større udgifter for kommunen.

- Det er meget vigtigt, vi laver en aftale, der kommer ind på de forhold, arbejdstagerne har brug for. Hvis en af løsningerne er at sætte nogle minimumskrav, er vi helt sikkert villige til at diskutere det, siger Christopher Røhl.

Han spiller dog også en bold retur til HK Hovedstaden og opfordrer fagforeningen til at finde en løsning om en landsdækkende overenskomst, der kunne gøre tingene mere gennemsigtige for kommunerne. Det har man også ihærdigt forsøgt på, svarer formand René Knudsen.

- Vi har igennem flere år forsøgt at få en landsdækkende overenskomst. Vi har samtidig arbejdet på den måde, at vi har fået 60 overenskomster med enkeltfirmaer, så der er mulighed for at vælge firmaer med overenskomst, hvis man vil.

Camilla Weihrauch har sidenhen fået arbejde i et andet tolkefirma, hvor hun oplever, at der er bedre forhold end hos Mayas Tolkeservice. Men mellemværendet med hendes tidligere arbejdsgiver har hun ikke glemt. Næste skridt bliver nu en retssag.

- Jeg vil gå hele vejen, for jeg kræver sådan set bare det, der er mit. Jeg synes ikke, man skal kunne slippe afsted med det her. Det skal have konsekvenser, siger hun.

Københavns Kommune oplyser, at udbuddet for sprogtolkning kører i første halvår af 2022, og normalt gælder deres rammeaftaler i to år med mulighed for forlængelse.

Du har læst en artikel fra TV 2 KosmopolSpørg Os - Afstemning

_


Vis mere
Tørke

Tørkealarm i Greve: Vil have kommunal handlingsplan

billige boliger udskydes

Mange billige boliger bliver udskudt eller aflyst

Vis mere