Forstå konflikten på tre minutter: Det handler den københavnske skraldestrejke om

Uenighed om arbejdstid har udløst en omfattende konflikt blandt skraldemænd i København, der nu strejker på fjerde døgn.

Når skraldemænd i København nu på fjerde dag nægter at tømme københavnernes godt fyldte affaldsbeholdere, så sker det i dyb utilfredshed med arbejdsforhold, de kan stå med fra 1. september. 

Københavns Kommune er i færd med at hjemtage affaldsindsamlingen, efter at den i nogle år har været udliciteret til private aktører. Det betyder, at skraldemændene fremover skal arbejde for det offentligt ejede Amager Ressource Center, ARC. 

Og det er i forhandlingerne om de vilkår, de skal arbejde under der, konflikten er opstået.

Skraldemændene arbejder i toholdsskift og har en såkaldt fyraftensakkord. Så når de er færdige med dagens arbejde har de fri. Arbejder de hurtigt og effektivt, har de fri tidligere - nemlig når dagens affaldsindsamling er gennemført. 

Men ARC ønsker, at de skal have faste arbejdstider og henviser til øget arbejdssikkerhed, og at der skal være tid til opladning af de elektriske skraldebiler, der nu udgør en stor del af affaldsflåden.

Uenighed om eftermiddagsholdet

Af udspillet fra ARC fremgår det, at eftermiddagsholdet skal møde klokken 11.15, og så fortsætter de dagens arbejde frem til klokken 18.03. Hvis der er tale om, at bilerne skal lades, skal arbejdstiden være 11.45 til 18.33. 

De arbejdstider har skraldemændenes fagforening, 3F, afvist. De ønsker, at skraldemændene får fri senest 17.30. En af de strejkende har til TV 2 Kosmopol tidligere oplyst, at de ansatte ønsker at kunne nå hjem til familierne, så man stadig har aftenen sammen.

Det bekræftede 3Fs afdelingssekretær i Kastrup, Mike Stirling i fagbladet 3F onsdag.

- Som det er nu, starter de klokken seks om morgenen, holder ingen pauser og er færdige ved 12-13 tiden. ARC vil gerne ændre dette, men det rammer for eksempel mange børnefamilier, der har indrettet sig på, hvem der henter og bringer, sagde han.

Tirsdag mødtes KL, der er forhandlingspartner på vegne af ARC, med 3F og FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation. 

Her var man enige om, at den verserende konflikt er overenskomststridig. Parterne opfordrede derfor de strejkende til at genoptage arbejdet senest onsdag morgen. det skete ikke, hvorefter sagen blev hastebehandlet i Arbejdsretten, som gav de strejkende påbud om at gå i arbejde. 

Det er heller ikke sket, og dermed er der nu udsigt til, at de strejkende idømmes en bod.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik