Stilladsplast som affaldsløsning: Søskende genopfinder skraldeposen

Et søskendepar har baseret deres virksomhed på andres affald. De omdanner afdækningsplastik fra stilladser til genbrugelige affaldsposer for store offentlige virksomheder.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

De to søskende Trine Bishop og Morten Birkehøj har baseret hele deres virksomhed på at afhente stilladsplastik, der ellers skulle smides ud, og sy det om til affaldsposer.

Det plejede at være sådan, at stilladsbranchen kun anvendte den afdækningsplastik, der hænger og flagrer på byens stilladser, én eneste gang. 

På trods af at den som regel var så god som ny, blev den pillet ned, når de håndværkere, der arbejdede på stilladset, blev færdige med at bruge det. 

Herefter blev den kørt afsted på forbrændingen. 

Årsagen? Ja, den er, at målene ikke passer fra bygning til bygning, projekt til projekt, siger repræsentanter fra branchen. 

Men med søskendeparrets ide bliver stillads-presenning, der før kun blev brugt én gang, nu anvendt op til 2100 gange.

Se indslaget om Kobensac her.

- Det gjorde ondt dybt ind i hjertet at forestille sig, hvor mange presenninger vi snakker om. Det kan vi jo allesammen godt regne ud. Vi ser rigtig mange byggerier rundt omkring i vores by, og hver gang bliver de bare hevet ned og smidt i store bunker ud på forbrændingen, siger medstifter Trine Bishop.


(Artiklen fortsætter under billedet)...

Det er lovpligtigt at afdække stilladser i vinterhalvåret. Både for at skærme for vind og vejr og for at give et privat arbejdsrum til håndværkerne.
Det er lovpligtigt at afdække stilladser i vinterhalvåret. Både for at skærme for vind og vejr og for at give et privat arbejdsrum til håndværkerne.
Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

At gøre en forskel

Søskendeparrets socialøkonomiske virksomhed hedder Kobensac.

Medstifter Trine Bishop forklarer, at det er viljen til at gøre en håndgribelig indsats for klimaet, der driver hende ud af sengen hver dag.

- Det er ønsket om at gøre en forskel. Det er ønsket om at se, det man foretager sig, det man gør, det man lægger sin tid i, også har et impact, siger hun.

Mange slags kunder

I kundebogen har søskendeparret både store private virksomheder og offentlige institutioner.

Kunder, der blandt andet tæller kunstmuseet Arken og Frederiksberg Kommune.

I kundekartoteket står også FN Byen, som søskendeparret for nylig har solgt 300 af deres genbrugelige affaldsposer til.

Bæredygtig Bundlinje 2.0

Bæredygtig Bundlinje er et EU-støttet projekt, der har 21 aktører. Blandt andre ni kommuner i hovedstadsområdet, DTU, Aalborg Universitet og fire brancheorganisationer.

Projektet er støttet med 1,9 millioner kroner fra EU's Regionalfond. Den har til formål at støtte aktiviteter i Danmark. Fra 2021-2027 er der særligt fokus på at udvikle små og mellemstore virksomheder, der skaber vækst og arbejdspladser.

Målet med Bæredygtig Bundlinje 2.0 er at hjælpe 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden med at udvikle grønne og cirkulære forretningsmodeller.

Kilde: Erhvervsstyrelsen.dk

De 300 genanvendelige poser sparer atmosfæren for 1.350 kilo Co2 om året.

Det har Teknologisk Institut regnet ud i samarbejde med de to søskende. En fælles indsats, der er kommet i stand gennem det EU-støttede projekt Bæredygtig Bundlinje 2.0, som også har formidlet kontakten mellem de to virksomheder. 

quote Det har været svært for os at finde de ”nogen”, men nu har jeg hvert fald fundet én

Sara Lorentzen kvalitetschef i Dansk Stillads Service

I beregningerne anslås det, at poserne kan genanvendes 2100 gange, og der er taget højde for, at de genanvendelige poser i sidste omgang ender deres dage på forbrændingen. 

Derudover udfaser de også den mængde af engangsplastikposer, som FN Byen tidligere brugte i sine skraldespande.

I dette tilfælde 380.000 plastikposer om året.

Selve processen

Hos Dansk Stillads Service afhenter Morten Birkehøj cirka halvandet ton presenning om året. 

Det er et samarbejde med flere fordele, forklarer miljø- og kvalitetschef Sara Lorentzen fra Dansk Stillads Service.

Først og fremmest peger hun på de miljø- og klimamæssige gevinster, der er ved at genanvende dækningsplastikken og dermed udfase engangsplastikposer.

- Det er klart, at der er nogen derude, der kan bruge det materiale, vi køber ind fra nyt og kun bruger en gang. Det har været svært for os at finde de ”nogen”, men nu har jeg hvert fald fundet én, siger hun.

Cirkulær økonomi – hvad er det?

Befolkningstilvækst og væksten i verdensøkonomien gør, at vi i fremtiden vil opleve en større global efterspørgsel på varer. Dertil kommer også en stigning i mængden af produkter – for eksempel telefoner, kondisko eller afdækningsplastik til stilladser - som vi forbruger. 

Værdikæden for mange varer er fortsat i dag meget lineær. Det vil sige, at man i grove træk udvinder en form for råmateriale, forarbejder det, forbrugeren køber det, anvender det, og smider det ud. Andre kalder også dette for ’brug og smid væk’-kulturen.

Men den er som udgangspunkt ikke bæredygtig – hverken i dag eller i morgen - mener eksperterne.

Det, Kobensac gør, er, at de genanvender en ressource – i det her tilfælde afdækningsplastik – som tidligere ville have været kasseret som affald.

I stedet for at smide det ud giver de afdækningsplastikken en ny berettigelse som genanvendelig skraldepose.

På den måde skaber de genbrugelige skraldeposer en helt ny værdikæde ud af et produkt, der allerede har haft én værdikæde.

Stilladsplastikken bliver så at sige i det økonomiske kredsløb i længere tid – og dét er i grove træk - cirkulær økonomi.

Kilde: Miljøministeriet.dk

Derudover er den mængde afdækningsplastik, Morten Birkehøj afhenter i sin trailer, med til at nedbringe omkostningerne til bortskaffelse af dækningsplastikken for Dansk Stillads Service.

De 1500 kilo Morten Birkehøj henter og bruger i sin virksomhed, sparer stilladsfirmaet for seks afhentninger fra tredjepart om året, forklarer Sara Lorentzen. 

- Det er dyrt for os som virksomhed at komme af med plastikken, fordi vi skal betale et firma for at komme og hente det og køre det ud på forbrændingen. Og det koster rigtig, rigtig mange penge at bortskaffe affald i dag. Det er meget bekosteligt. Men nogle af de udgifter får vi så skåret fra, siger hun.

Ikke udelukkende fordele

Selvom Morten Birkehøj gør, hvad han kan, for at afhente så meget plastik som muligt, kan han ikke hente al den afdækningsplastik, Dansk Stillads Service forbruger. 

Det vil sige, at resten bliver hældt i en blå container og afhentet af et tredje firma, der bortskaffer det.

Dansk Stillads Service mener, at de fortsat smider otte tons afdækningsplastik ud om året. 

- Der er den ulempe, at vi genererer mere plastik, end Kobensac nogensinde kan afhente. Derudover er der meget planlægning i det. Og vi er afhængige af, at plastikken afhentes af Morten kontinuerligt. Ellers bliver det kørt på forbrændingen, siger kvalitetschef i Dansk Stillads Service, Sara Lorentzen .

På sigt forventer de to søskende – med al muligt held og det rette kundegrundlag – at aftage omkring seks ton presenning om året, siger de. 



Vis mere
20220707-130804-4-1920x1280we

Hun var forarget og krævede undskyldning: Nu vil S-profil bevare Ungdomshusets støtte

20220321-163848-6-1920x1279we

Camilla kan alligevel få sin kræftmedicin:
"Nogen nåede at dø i mellemtiden"

Vis mere