Godt nyt til oprørte borgere: 720 lastbiler gennem byen hver dag kan være på vej i graven

By & Havn sætter efter pres fra borgere nu gang i yderligere undersøgelser af, hvordan enorme mængder af jord kan transporteres til det gigantiske ø-byggeri Lynetteholm.

Risikoen for, at 720 lastbiler hver dag skal tromle gennem København og måske blive lystbådehavns endeligt, er nu blevet mindre. 

Således skriver By & Havn, der står bag det enorme ø-byggeri Lynetteholm i Øresund, tirsdag i en pressemeddelelse, at der nu skal undersøges yderligere transportmuligheder af jord til det enorme anlæg. 

Og der nævnes helt konkrete løsninger, der ikke udelukkende involverer massiv lastbiltrafik gennem hovedstaden:

- Undersøgelserne omhandler bl.a.  jordtransport med pram fra Nordhavn eller Prøvestenen og vejtransport via dæmning eller oplukkelig bro ved Margretheholm Havn. Derudover skal muligheden for faseopdeling af jordtransporterne undersøges, skriver By & Havn i pressemeddelelsen. 

Det skal altså undersøges, om og hvordan jorden kan transporteres både på vand og asfalt. Det kan betyde, at antallet af lastbiler gennem byen kan blive mindre end de 720 om dagen. 

72 lastbiler hver time

Selvom By & Havn gentagende gange har bedyret, at alle transportmuligheder er i spil, har byudviklingsselskabet og deres rådgivere gjort mest ud af at undersøge konsekvenserne af jordtransport med lastbil gennem byen. I et idéoplæg til borgerhøring fra oktober er transport via vandvejen således kun kortvarigt nævnt.

11. november kunne TV 2 Lorry på baggrund af en aktindsigt således skrive, at jordtransport via vej kan sende 72 lastbiler gennem København hver time i ti timer om dagen i op til 30 år.

Efterfølgende har By & Havn i borgerhøringen forud for den igangværende VVM-undersøgele af byggeriet “modtaget mange spørgsmål omkring processen og jordtransporten,” skriver By & Havn i pressemeddelelsen og fortsætter:

“På den baggrund er blevet igangsat yderligere undersøgelser for transport af jord og muligheder for at faseopdele transporten.”

- Indtil nu har jordtransport med lastbil været den gængse metode i København, så vi betræder nyt land i forbindelse med undersøgelserne med jordtransport med pram. Men nu får vi mulighederne belyst og finder ud af, hvor eventuelle modtageanlæg kan ligge, så lastbilerne kan køre jorden til pramme, der kan sejle jorden til Lynetteholm, siger udviklingsdirektør hos By & Havn, Michael Soetmann, i pressemeddelelsen. 

Projekt med lange udsigter

 • By & Havn forventer, at anlægsarbejdet med at etablere Lynetteholm går i gang i 2021. Først skal øens afgrænsning konstrueres.
 • Herefter begynder man at fylde ”rammen” op med overskudsjord – en proces der forventes at tage 30 til 40 år.
 • Lynetteholm skal efter planen været fuldt udbygget i 2070, hvor den til den tid vil huse 35.000 beboere. Øen får en metroforbindelsen og en ringvej fra Amager og en havnetunnel til og fra Nordhavn.
 • Samtidig anlægges Lynetteholm som kystsikringsprojekt, der som en dæmning skal beskytte København mod fremtidige stormfloder.

Pram er godt i London

Og netop transport med pram har vist sig at være en succes i eksempelvis England. Pramme vil ikke kun skåne byens borgere for meget tung lastbiltrafik, men kan tilmed også vise sig at være bedre for miljøet.

Det antyder målinger fra et enormt byggeprojekt langs Themsen i hjertet af London, hvor flere hundrede tusinde lastbilkørsler gennem den travle hovedstad er blevet erstattet med jordtransport på pramme op og ned ad floden.

Det kunne TV 2 Lorry fortælle 18. november. 

Mulige placeringer af ny adgangsveje til modtagepladsen, hvorfra Lynetteholm skal opfyldes.
Mulige placeringer af ny adgangsveje til modtagepladsen, hvorfra Lynetteholm skal opfyldes.
Foto: Miljøstyrelsen

Efter TV 2 Lorrys afdækning af konsekvenser ved jordtransport via vej har beboere i boligbyggeriet Margretheholm og brugere af sejlklubben Lynetten udtalt sig kritisk om byggeriet. Det er nemlig lige her, at nye veje til de mange lastbiler ville skære sig igennem, viser foreløbige notater til anlægsfasen. 

2,7 millioner ton jord til Lynetteholm

 • I den igangværende VVM vurderer rådgiverne i deres indledende forudsætninger, at der hvert år skal tilføres ca. 2,7 mio. ton jord til depotet i Lynetteholm, som stammer fra bygge- og anlægsprojekter i Hovedstadsområdet.
 • Omkring 70 procent af jorden stammer fra små og mellemstore byggeprojekter over hele byen, mens ca. 30 procent kommer fra større infrastrukturprojekter f.eks. metro.
 • I perioden 2013-2018 modtog jorddepotet i Nordhavn ca. 290 lastbiler om dagen – trafik som er kørt gennem Østerbro for at komme til Nordhavn.
 • By & Havn forventer, at jordmængden fra de københavnske byggepladser og anlægsprojekter vil være i samme størrelsesorden i de kommende år.

 

Kilde: By & Havn

Overborgmester vil have anden løsning

Klagerne fra borgerne nåede hurtigt Københavns overborgmester Frank Jensen (S), og han sendte et brev til 15 fortvivlede borgere, hvori han slog fast, at han godt kunne forstå bekymringen for, at de nye veje ville belaste beboerne med tung transport, kunne TV 2 Lorry fortælle 10. november.

“Derfor arbejder jeg også for, at der kan findes alternative løsninger. Transport via vandvejen vil naturligvis være til mindst gene og jeg er meget glad for at By & Havn undersøger den mulighed,” skrev Frank Jensen i brevet, som TV 2 Lorry er i besiddelse af. 

København Kommune ejer størstedelen af By & Havn.

Luftfoto af lystbådehavnen Lynetten (øverst) og boligbyggeriet Margretheholm (nederst) med Amager Bakker mod øst.
Luftfoto af lystbådehavnen Lynetten (øverst) og boligbyggeriet Margretheholm (nederst) med Amager Bakker mod øst.
Foto: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Klimabelastning regnes ind

I pressemeddelelsen skriver By & Havn, at der i forbindelse med de “yderligere undersøgelser” skal “regnes på økonomi og klimabelastning på alle løsningsmodellerne, da flere transportled kan medføre en ekstra klimabelastning.” 

Der skal også kigges på, om jorden kan komme til forskellige såkaldte modtageanlæg i løbet af projektets levetid, siger udiklingsdirektøren i By & Havn.

- Faseopdeling kan være en måde at gøre belastningen i de forskellige områder mindre. Det betyder, at vi vil belyse, om det giver mening at sejle jorden til opfyldet i en periode og så bruge lastbiler på et senere tidspunkt, når der er kommet nye vejforbindelser, siger Michael Soetmann.  

Endelig skriver By & Havn, at de “løbende vil inddrage den nedsatte følgegruppe for i videst muligt omfang at kunne inddrage beboernes og havnebrugernes viden, ønsker og synspunkter i det videre arbejde.”

By & Havn forventer, at anlægsarbejdet med at etablere Lynetteholm går i gang i 2021.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik