En uendelig række af lastbiler i dit kvarter? Se hvornår det bliver afgjort

Tidligst i slutningen af 2020 afgøres det, hvordan 80 millioner tons jord skal transporteres til det kommende kæmpebyggeri i København, Lynetteholm.

Oprørte borgere skal vente til slutningen af 2020 for at få svar på, om lastbiler i hobetal vil blive en larmende del af hverdagen på det nordlige Amager de næste mange mange år.

Det viser svar fra By & Havn og Miljøstyrelsen til TV 2 Lorry.

Der skal transporteres op mod 80 millioner tons jord ud til den nye ø i Øresund, Lynetteholm. Det vil betyde, at 72 lastbiler hver time i ti timer i 30 år skal køre frem og tilbage til byggeriet, hvis jorden skal fragtes på det københavnske vejnet.

Det viser COWI’s forundersøgelse af det kæmpemæssige byggeri, der efter planen skal begynde 2021. 

Muligheden for at sejle jord til Lynetteholm er kortvarigt nævnt i samme forundersøgelse. TV 2 Lorry har de seneste dage fortalt, at både brugere af lystbådehavnen Lynetten og beboere i det store byggeri Margretheholmen er klare fortalere for at få sejlet jorden med pram.

Nye veje til lastbiler kan nemlig enten betyde massiv trafik gennem beboeres baghave eller lystbådehavnen Lynettens endeligt.

Senest har også overborgmester Frank Jensen (S) i et brev lovet fortvivlede borgere, at han “arbejder for, at der kan findes alternative løsninger,” og at “transport via vandvejen vil naturligvis være til mindst gene.”

COWI's foreløbige forslag til, hvordan Lynetteholm kan fyldes op med jord fra pram.
COWI's foreløbige forslag til, hvordan Lynetteholm kan fyldes op med jord fra pram.
Foto: By & Havn

Sonderinger i gang

By & Havn, der står bag det gigantiske ø-byggeri, har endnu ikke lagt sig fast på, hvordan jorden skal transporteres ud til Lynetteholm. Byudviklingsselskabet har bedt både COWI og Rambøll om at lave forundersøgelser af trafik- og adgangsforholdene til Lynetteholm, men søtransport fylder som nævnt ikke meget i rådgivernes notater. 

Det skyldes, at By & Havn endnu "mangler at indsende væsentlige oplysninger" til rådgiverne, oplyser kommunikationschef, Kristian Wederkinck Olesen, til TV 2 Lorry.

- Der kører lige nu interne sonderinger i huset om, hvordan søtransport af jord til Lynetteholm kan løses. Det drejer sig blandt andet om, hvor jorden skal udskibes fra. Det kan eksempelvis være Nordhavn eller Prøvestenen. De sonderinger kan tage op til et par måneder. Herefter vil vi bede vores rådgivere om at lave mere præcise analyser og beregninger på mulighederne for søtransport, siger Kristian Wederkinck Olesen til TV 2 Lorry.

Mulige placeringer af ny adgangsveje til modtagepladsen, hvorfra Lynetteholm skal opfyldes. Vejene vil enten gå igennem stort boligbyggeri eller sløjfe lystbådehavnen Lynetten. 
Mulige placeringer af ny adgangsveje til modtagepladsen, hvorfra Lynetteholm skal opfyldes. Vejene vil enten gå igennem stort boligbyggeri eller sløjfe lystbådehavnen Lynetten. 
Foto: Miljøstyrelsen

Han minder dog også om, at der stadig skal køre lastbiler med jord ud til det valgte udskibningssted, hvis jorden skal sejles til Lynetteholm med pram.

- Det er jord, der kommer fra byggepladser i København. I dag kører der allerede op mod 500 lastbiler om dagen ud til depotet i Nordhavn (der i længere tid er blevet fyldt med overskudsjord fra byggerier i København, red.), siger Kristian Wederkinck.

Lang proces

Der venter altså de frustrerede borgere en lang proces, før de får afklaring. I første omgang har By & Havn netop afsluttet en høring, hvor borgere og interessenter har haft mulighed for at give deres bud på, hvordan jorden kan transporteres til Lynetteholm.

Miljøstyrelsen, der nu skal gennemgå materialet, oplyser til TV 2 Lorry, at der er tale om 190 høringssvar på i alt 1500 sider. Et "meget omfattende materiale" siger kontorchef i afdelingen for virksomheder i Miljøstyrelsen Morten Østergaard.

Han og kollegerne skal nu finde ud af, hvad By & Havn skal have særligt for øje, når de skal i gang med miljøkonsekvensrapporten (tidligere kaldet VVM-redegørelse, red.) af anlægsfasen.

- Vi er ved at gå høringssvarene igennem, og hvis der er noget særligt, der går igen og bliver peget på, så vil vi i rimeligt omfang sige til By & Havn, at de skal kigge på det og belyse det nærmere, siger Morten Østergaard og fortsætter:

- Jeg kan ganske kort sige, at noget af det, der går igen i svarene, er trafik- og adgangsforhold. Det er der stor interesse for at få belyst nærmere, siger kontorchefen.

To muligheder for afgørelse

By & Havn regner med at have miljøkonsekvensrapporten færdig i september 2020. Herefter skal den i høring i otte uger, og indsigelserne herfra skal så behandles af Miljøstyrelsen og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen. 

Samtidig skal Københavns Kommune sikre, at de såkaldte planforhold er på plads. Det vil sige, at der i lokal- og kommuneplaner skal være mulighed for at anlægge nye veje, hvis der altså skal anlægges nye veje til transport af jord. 

- Hvis vi så antager, at plangrundlaget i orden, så er der to måder, der kan træffes afgørelse om jorddeponering og adgangsveje. Enten kan Miljøstyrelsen træffe en administrativ afgørelse, eller også bliver afgørelsen truffet som en del af en anlægslov, som Folketinget skal behandle, siger kontorchef Morten Østergaard.  

Hvad afgør, om det bliver en administrativ beslutning eller anlægslov?

- Det er noget af det, vi selv er ved at afklare. Det kan jeg på nuværende tidspunkt ikke sige ret mange flere ord på, siger han.

Herunder kan du se en udførlig beskrivelse af processen:

Her er køreplanen

 • Primo december 2019: By & Havn får bestilling fra myndighederne (Miljøstyrelsen og Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen) på, hvad der skal undersøges i miljøkonsekvensrapporten (tidligere kaldet VVM-redegørelse) på baggrund af høringen. 
 • Derefter igangsætter By & Havn rådgivere og får lavet analyser/notater.
 • Den nedsatte følgegruppe vil løbende blive orienteret under arbejdet.
 • Forventeligt er dette arbejde færdigt ultimo august 2020.
 • Derefter er der forventeligt en otte ugers offentlig høring september og oktober 2020. 
 • Indsigelser fra denne offentlige høring skal derefter behandles af myndighederne.
 • Derefter hvidbog og udtalelse fra myndighederne.
 • Derefter politisk beslutning.

 

Kilde: By & Havn og Miljøstyrelsen

Pram er også en mulighed

I COWI’s forundersøgelse antages det, at 60 procent af lastbiltrafikken – svarende til 43 lastbiler i timen - vil køre via Uplandsgade og Prags Boulevard forbi Kløvermarkens grønne fodboldbaner, mens 40 procent af lastbilerne – svarende til 29 i timen – vil køre langs Amager Strandvej forbi det populære udflugtsmål Amager Strandpark.

Ifølge COWI-rapporten vil 60 procent af lastbiler ankomme via Uplandsgade og Kløvemarken, mens 40 procent vil køre langs Amager Strandvej.
Ifølge COWI-rapporten vil 60 procent af lastbiler ankomme via Uplandsgade og Kløvemarken, mens 40 procent vil køre langs Amager Strandvej.
Foto: By & Havn

I samme forundersøgelse når rådgivningsvirksomheden frem til, at man ved brug af pram kan fylde Lynetteholm op med jord inden for den samme tidsramme, hvis man i gennemsnit sejler tre til syv pramme per dag i hver retning 250 dage om året.

COWI antager, at en pram kan transportere mellem 1.500 og 5.000 tons jord, og at jordtransport med pram vil betyde, at man skal bygge laste- og lossefaciliteter. 

Projekt med lange udsigter

 • By & Havn forventer, at anlægsarbejdet med at etablere Lynetteholm går i gang i 2021. Først skal øens afgrænsning konstrueres.
 • Herefter begynder man at fylde ”rammen” op med overskudsjord – en proces der forventes at tage 30 til 40 år.
 • Lynetteholm skal efter planen været fuldt udbygget i 2070, hvor den til den tid vil huse 35.000 beboere. Øen får en metroforbindelse og en ringvej fra Amager og en havnetunnel til og fra Nordhavn.
 • Samtidig anlægges Lynetteholm som kystsikringsprojekt, der som en dæmning skal beskytte København mod fremtidige stormfloder.

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik