Beboere på Holmen frygter ø-projekt: Ejendomsmægleren har travlt

Opførelsen af det storstilede ø-projekt Lynetteholmen i København får naboer til at overveje at flytte for at slippe for byggekaos.

En million lastbiler med fyldt læs.

Så meget jord anslås det, at der skal til for at fylde op til det nye prestigeprojekt Lynetteholmen, der frem mod år 2070 vil skyde op af vandet mellem Nordhavn og Refshaleøen og huse 35.000 indbyggere.

Selvom der er lang tid til, projektet står færdig, skal konstruktionen efter planen allerede sættes i gang om et par år.

Og det er debatten om, hvordan man får al jorden transporteret til Lynetteholmen, der skaber bekymring hos naboerne i bydelen Margretheholm på Christianshavn.

Det kan man mærke hos den lokale ejendomsmægler, der får mange flere henvendelser om potentielt salg end normalt.

- Der er altid et godt flow på Margretheholm, men det har været ekstraordinært højt den sidste uges tid. Jeg har haft tre opkald allerede i dag fra folk, der gerne vil have kigget på deres bolig, lyder det sidst på formiddagen fra Tobias Thomsen, der er indehaver af Home på Christianshavn.

Den nuværende vej ud til Refshaleøen er ikke gearet til de mange lastbiler, og derfor er en mulighed, skitseret i et idéoplæg fra det kommunalt ejede selskab By & Havn, at lave en helt ny vej, der flytter trafikken tæt forbi den nyopførte Margretheholms 1.800 beboere.

Alt er stadig i spil

Selvom By & Havn understreger, at der endnu ikke er truffet nogle beslutninger om adgangsvejen for jord til byggeriet – og det også vil blive undersøgt, om jorden i stedet kan sejles dertil – så frygter naboerne det værste, lyder det fra ejendomsmægleren.

- Det er klart, at folk der er flyttet til Margretheholm har også købt sig til nogle grønne områder og lidt mere ro i forhold til byen. Hvis der så lige pludselig kommer en vej, kommer det til at ændre den præmis, de købte sig ind på, siger Tobias Thomsen.

Værre bliver det for naboerne, hvis mange først vælger at sætte deres boliger til salg, for så vil det få betydning for priserne i hele området, vurderer han.

- Det vil det utvivlsomt have, også fordi – bare et skud fra hoften – 90 procent af dem, der bor derude, er børnefamilier, og en vej og børnefamilier harmonerer jo ikke særlig godt sammen.

Onsdag aften har By & Havn, der skal stå for etableringen af Lynetteholmen, afholdt borgermøde, hvor naboer og andre interesserede kunne komme med forslag.

Høringsfasen løber frem til den 8. november, og ifølge Hans Vasehus, der er havnebygmester og anlægschef ved By & Havn, vil hensynet til beboernes ejendomsværdi også indgå som et element i den kommende miljøvurdering, den såkaldte VVM.

- Det er noget, der skal belyses i en VVM. Det er noget af det grundlag, der skal lægges op til dem, der skal træffe beslutningen om, hvordan det her skal udføres. Så det vil indgå.

Beboerne på Margretheholm må formentlig vente frem til slutningen af 2020, inden der er truffet en endelig beslutning, om jorden skal transporteres på vej eller til søs.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik