Københavns Kommune vil omdanne berygtet vej til cykelgade

Hvis projektet stemmes igennem, skal trafikanter på Nordre Frihavnsgade vænne sig til en ny trafikorden.

Bilister og cyklister skal vænne sig til at færdes på en ny måde, når Nordre Frihavnsgade på Østerbro omdannes til cykelgade. 

I hvert fald hvis teknik- og miljøudvalget stemmer projektet igennem på næste møde den 20. september.

Ifølge teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), er der dog politisk flertal for projektet, der er opstået på baggrund af ønsker fra kvarterets beboere.

- Der er ingen tvivl om, at det har været et rigtig stort lokalt ønske i mange år. Mange oplever den som en farlig og utryg gade, og der har været nogle ret alvorlige ulykker, siger Ninna Hedeager Olsen.

Ifølge borgmesteren er det blandt andet manglen på en cykelsti, der giver cyklisterne for meget at skulle holde øje med. Sådan en vil der dog ikke blive etableret.

Konkret vil ændringen til en cykelgade betyde, at biler fremover ikke må køre hurtigere end 30 kilometer i timen på gaden, og at de altid skal holde tilbage for cyklister.

Den manglende cykelsti skyldes, at Nordre Frihavnsgade ikke er særlig bred. 

Da det er et krav i Københavns budget for 2018, at en cykelsti på strækningen ikke må anlægges på bekostning af parkeringspladser, kan dette ikke lade sig gøre. Det er desuden også et ønske fra lokaludvalget, at der ikke fjernes parkeringspladser.

Derfor bevares gadens 121 parkeringspladser, mens der etableres 200 cykelparkeringspladser.

- Der er allerede nogle stykker rundt omkring i byen, men ikke i den her skala. Det er jo en trafikåre af en vis størrelse, siger Ninna Hedeager Olsen (EL).

Blev tidligere stoppet af politiet

Ideen om at omdanne Nordre Frihavnsgade til cykelgade er ikke ny, men stammer fra budgetaftalen for 2018, hvor Københavns Kommune satte penge af til projektet. 

Dette blev dog stoppet af Københavns Politi, der ikke mente, projektet var trafiksikkert. Men kommunen valgte at klage over politiets afgørelse, og da Transportministeriet har givet Københavns Kommune medhold i klagen, er vejen banet for omdannelsen af Nordre Frihavnsgade. Til stor glæde for teknik- og miljøborgmesteren:

- At det her er en måde, vi skal udvikle vores by på, er noget som rigtig mange partier bakker op om. Så flere tør cykle med deres børn, og så vi bliver en by for pladsbesparende og grøn trafik, siger Ninna Hedeager Olsen.

For at omdanne Nordre Frihavnsgade til cykelgade skal der frigives en anlægsbevilling på 21,2 millioner kroner. 

Hvis bevillingen gives, regner Københavns Kommune med at påbegynde arbejdet i sommeren 2022.

På den mest aktive strækning af gaden udgør cyklister 43 procent af trafikken, mens køretøjer kun tegner sig for 27 procent.

_

_


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik