Nyt botilbud bekymrer naboer - for mange tilbud til sårbare på et lille område

Københavns Kommune har besluttet at opføre et botilbud for udsatte voksne i Vanløse. Det er flere beboere utilfredse med, da der allerede er nok behandlingssteder i området.

Et nyt botilbud for udsatte voksne skal placeres midt i Vanløse. Charlotte Tørngren, der er kommende nabo til botilbuddet, er bekymret over dets placering. 

Hun valgte derfor at stemme dørklokker i nabolaget og hænge sedler op i 178 opgange for at informere om det nye botilbud, der kommer til at ligge i området. 

Socialforvaltningen i Københavns Kommune vil opføre et botilbud med plads til 20 udsatte voksne, der er stofmisbrugere- og alkoholikere i 2024. 

Det møder kritik fra flere beboere, der kan blive naboer til botilbuddet på Linde Allé. 

De utilfredse beboere er med i en følgegruppe lavet af kommunen, der skal i dialog med Socialforvaltningen, da de er utilfredse med placeringen af botilbuddet. 

Følgegruppen skulle have været i dialog med Socialforvaltningen i midt april omkring planlægningsfasen af botilbuddet, men på grund af covid-19 overvejer forvaltningen, om mødet fortsat skal afholdes, men i stedet som et virtuelt møde, eller om det skal udskydes til første uge i maj måned.

Det omtalte botilbud skal have samme adresse som Vanløse Privatskole, børneinstitutioner og to andre behandlingsskoler, ”Fyrtårnet” og ”Kompasset.”

Behandlingsskolerne har hver dag at gøre med omkring 90 unge udsatte, der enten har ADHD, autisme eller andre diagnoser.

- Der er bare grænser for, hvor mange tilbud for sårbare borgere, man kan placere på et meget lille område, hvis man samtidig vil bevare et område, som fungerer, siger Charlotte Tørngren.

De afmærkede steder er institutioner og behandlingsskoler, som der allerede findes på Linde Allé i Vanløse. Botilbuddet skal placeres på Linde Allé 40, der hvor den røde prik er. 
De afmærkede steder er institutioner og behandlingsskoler, som der allerede findes på Linde Allé i Vanløse. Botilbuddet skal placeres på Linde Allé 40, der hvor den røde prik er. 
Foto: Google maps

Borgmester holder fast

Mia Nyegaard, der er socialborgmester i Københavns Kommune (R), holder fast i planen om botilbuddet, trods bekymrede beboere.

- Det er vigtigt for mig at understrege, at København skal være en rummelig by med plads til alle. Vi skal alle sammen kunne bo her på tværs af baggrunde, og vi har et fælles ansvar for at hjælpe nogle af Københavns mest udsatte borgere, fortæller hun til TV 2 Lorry.

Socialborgmesteren fortæller samtidig, at hun godt kan forstå, at det er svært for naboerne, og hun ønsker at tage hensyn til lokalmiljøet og have fokus på den tryghed, der er vigtig for dem.

Charlotte Tørngren, der selv bor på Linde Allé finder det dybt kritisabelt, at Københavns Kommune mener, at de kan forsvare at placere et botilbud for misbrugere bare 100 meter fra to eksisterende behandlingsskoler.  

- Jeg vil ikke have botilbuddet her, det er fuldstændig uforsvarligt, hvis det kommer til det. Vi har så mange institutioner, der ligger på Linde Allé allerede, og man kan heller ikke blive ved, fortæller Charlotte Tørngren.

Ulemperne er klare for en hver

Socialforvaltningen i Københavns Kommune nævner selv i sagsfremstillingen af botilbuddet, at der kan opstå ulemper ved placeringen.

Én af ulemperne kan læses nedenfor:

”Omvendt vil der være nogle socialfaglige udfordringer forbundet med et stort tilbud for denne målgruppe. Med mange udsatte borgere vil der være risiko for et øget konfliktniveau, og for at der opstår misbrugsfællesskaber, der kan være svære for medarbejderne at imødegå”, stod der i sagsfremstillingen sidste år.

Det er bare én af de ulemper, som Socialforvaltningen i Københavns Kommune har nævnt i sagsfremstillingen sidste år i forbindelse med placeringen af botilbuddet.

Mia Nyegaard oplyser, at politikerne har ændret i antallet på botilbuddet sidste år for at imødekomme eventuelle problemer.

- Vi har prøvet at imødegå ulemperne, og derfor kommer der til at bo 20 i stedet for 40 på botilbuddet. Det er klart, at det er nemmere at håndtere et bofællesskab med 20 end et med 40, fortæller hun.

Facebook-gruppe skal samle beboerne

Charlotte Tørngren er selv med i følgegruppen, og for hende handler det om, at naboerne skal stå sammen mod de her problemer, så det ikke kommer til at ske fuldstændig, som kommunen ønsker.

- Det her skal ikke gå mine medborgers næse forbi, fordi så er vi derude, hvor demokratiet ikke spiller længere, fortæller Charlotte Tørngren. 

Derfor har hun valgte at lave en facebook-gruppe for de naboer, der bliver berørte af den mulige situation.

Indtil videre er der kommet omkring 90 medlemmer i skrivende stund på fire dag, som alle kan komme med inputs til de møder, som følgegruppen skal være med i.

Forventet tids- og procesplan for byggeprojekt på Linde Allé 2020

 • Første møde i følgegruppen afholdes i april
 • Andet møde i følgegruppen afholdes i maj 
 • Tredje møde i følgegruppen afholdes i juni
 • Socialduvalgets behandling af resultat af borgerinddragelsesproces i følgegruppen mv. afholdes i august 
 • Anlægsbevilling søges i september 
 • Anlægsfase (start) i oktober/november
 • Borgermøde (-r) afholdes i november
 • Evt. møder i følgegruppen afholdet i november

Beboer efterlyser kommunikation fra kommunen 

Naboerne, der bor i nærområdet, er utilfredse over den manglende kommunikation, der har været fra København Kommunes side.

Charlotte Tørngren fandt selv frem til botilbuddet i Socialforvaltningens dagsorden.

- Jeg kan simpelthen ikke have, at borgerne ikke bliver informerede omkring ting, der foregår lige rundt om ørerne på dem, når det er noget, som har store konsekvenser. Og så har jeg simpelthen bare alene påtaget mig rollen at fortælle om det, siger hun.

Mia Nyegaard oplyser, at Socialforvaltningen har gjort, hvad de skulle gøre i forhold til den proces, der kræves.

- Vi har fulgt den proces, der har været, hvor vi skulle nedsætte en følgegruppe, og vi skulle orientere. Det har vi gjort så godt, som vi kunne.


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik