Skæbnedag for Amager Fælled: Klagenævn kommer med overraskende vurdering

Københavns Byret skal tirsdag afgøre, om det var lovligt at fortsætte det omstridte byggeri af blandt andet boliger på naturområdet Lærkesletten på Amager Fælled.

Københavns Byret skal tirsdag afgøre, om det var lovligt at fortsætte det omstridte byggeri af blandt andet boliger på naturområdet Lærkesletten på Amager Fælled, eller om det skal stoppes af et fogedforbud.

Byggeriet blev i juli stoppet, da planklagenævnet og miljø- og fødevareklagenævnet med en afgørelse tillagde klager fra en række organisationer med opsættende virkning, hvilket betød, at byggeriet skulle sættes i bero omgående.

Men forud for tirsdagens afgørelse, har begge nævn bekræftet, at der ifølge dem ikke er nedlagt påbud mod det igangværende arbejde på Fælledby.

Det oplyser By & Havn, der sammen med Fælledby står for projektet på Amager, til TV 2 Lorry.

- Fælledby har nu modtaget svar fra klagenævnene, og har blandt andet fået vurderet svarene hos selskabets advokat, som konkluderer, at der ikke er nedlagt påbud mod igangværende arbejder på Fælledby, lyder det.

Også Erling Thygesen, der er direktør for Fælledby, stemmer i:

- Vi har med assistance fra selskabets eksterne advokat vurderet, at der ikke er nedlagt påbud om standsning af de igangsatte arbejder, blandt andet idet Miljø- og Fødevareklagenævnet henviser til, at alene ”den påklagede tilladelse”, det vil sige VVM-tilladelsen, ikke må udnyttes, udtaler han i en skriftlig kommentar til TV 2 Lorry.


Truet vandsalamander

I juli blev der blandt andet klaget til planklagenævnet og miljø- og fødevareklagenævnet over, at et yngleområde for arten stor vandsalamander vil blive påvirket.

Men en uge senere var forberedelserne til byggeriet i gang igen, da Teknik- og Miljøforvaltningens jurister nået frem til en anden konklusion. Det planlagte nedrivnings-, forsynings- og anlægsarbejde, som ikke direkte vedrører den del af arealet, som er levested for salamandere, kunne fortsætte.

Derfor valgte Amager Fælleds Venner at stævne Fælledby, der er bygherrer på byggeriet.

Og det med en klar målsætning:

- Det er, at vi får stoppet de aktiviteter, der er på Amager Fælled øjeblikket. Jeg håber på, at retten kan gå ind og fortælle dem, at det er et no-go, og de skal stoppe. Og så må de tage at udbedre de skader, som de allerede har gjort, udtalte Steffen Rasmussen, formand for Amager Fælleds Venner, til TV 2 Lorry i sidste uge.

Derfor er han mandag aften også ked af at høre om klagenævnenes afgørelse.

- Vi vil være frygtelig kede af det, vis det er korrekt. Vi mener stadig, at man skal give mulighed for, at vores klage skal kunne behandles på en ordentlig måde, siger Steffen Rasmussen til TV 2 Lorry.

Men det ændrer ikke ved, at han forsat håber på rettens medhold, når sagen bliver afgjort ved Københavns Byret tirsdag. 

- Jeg håber, at retten giver os medhold i vores klage. Vi håber det til det sidste. Det gør vi, siger han. 

_

_


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik