Køber vil jævne bevaringsværdigt hus med jorden: Nu blander politikere sig

Byrådet kan udstede en såkaldt paragraf 14 og forhindre nedrivningen af det gamle hus. Men det kræver et politisk flertal, som lige nu er svært at samle.

Vil man have funktionelt nybyggeri eller charmerende gamle huse?

Det er stridspunktet i en aktuel debat i Køge. Her er et ældre hus fra 1921 blevet købt i januar, og den nye køber har nu anmodet kommunen om lov til at rive huset ned og opføre et nyt typehus.

Den anmodning skal kommunens byråd tage stilling til tirsdag i næste uge. 

Men det er ikke helt ligetil. Huset er nemlig opført i stilen ”bedre byggeskik” med spor fra nyklassicismen, ligesom flere andre nærliggende huse i kvarteret.

Derfor er huset ”bevaringsværdigt”, og kommunen bør sørge for, at det ikke rives ned, lyder det fra borgmesteren:

- Det er lavet i bedre byggeskik-stilen, som er den her særlige stil fra især 1920’erne og 1930’erne, og der er få steder i Danmark, hvor det er bevaret så flot som her i Køge. Derudover er der også en masse ånd og sjæl, som også er en vigtig del af byens historie, siger borgmester Marie Stærke (S) til TV 2 Kosmopol.

Selvom huset ikke er en del af en lokalplan, så er det omfattet af kommuneplanens bevaringsområde.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen.)

Lokalplaner

Lokalplaner giver kommunen mulighed for nærmere at beskrive og regulere, hvilke kulturarvsværdier der skal sikres for eftertiden, og i hvilket omfang disse kan ændres, ombygges eller indgå i en større omdannelse.

Lokalplaner kan beskrive bevaringsværdierne og dermed give offentligheden, herunder ejere,  bedre forståelse for disse og deres bevaring.

Lokalplansprocessen sikrer, at offentligheden bliver inddraget i debatten om, hvilken del af kulturarven, der skal bevares, og i hvilket omfang.

Kilde Slots- og Kulturstyrelsen

Fordi huset ikke er en del af en lokalplan, kan kommunen ikke umiddelbart forhindre, at huset rives ned og bliver opført i en anden arkitektur end den, der kendetegner området og de omkringliggende huse.

(Artiklen fortsætter efter billedet.)

Her er et billede af huset, der ligger på FC Hansensvej, fra 2012.
Her er et billede af huset, der ligger på FC Hansensvej, fra 2012.
Foto: Google Street View

Derfor mener Marie Stærke, at politikerne skal få nedsat en såkaldt paragraf 14-forbud, så den nuværende ejer ikke får lov at rive huset ned.

- Der er et hensyn til bygningsarven, kulturarven, de øvrige naboers forventning om at bo i et kvarter med historiske huse og dertil hørende økonomiske værdier, skriver hun i et opslag på Facebook.

Bedre Byggeskik

Overordnede fællestræk for bygninger i bedre byggeskik-stil er:

 • Velkomponerede facader med enkle afdæmpede murværksdekorationer.

 • Enkle facader i blank mur i kombination med hvidkalkede gesimser – eller i nogle tilfælde pudsede og kalkede facader.

 • Frontkviste opført i plan med facaden.

 • Afvalmede og velproportionerede saddeltage belagt med vingetegl eller cementtagsten og med rygning lagt i mørtel.

 • Opsprossede hvidmalede vinduer med små rudeformater.

 • Fint bearbejdede hoveddøre.

 • Arkitektonisk sammenhæng mellem de forskellige bygningsdele samt med eventuelle udhuse.

Kilde: Slots- og Kulturstyrelsen

Hvis der nedlægges et paragraf 14-forbud, er kommunen forpligtet til at udarbejde et lokalplansforslag indenfor et år. Hvis det ikke sker, kan ejeren rive huset ned.

Flertal for at rive det ned

Men lige nu er der ikke udsigt til, at borgmesteren kommer i mål med sit redningsforsøg af det gamle hus.

Der er nemlig et smalt politisk flertal i byrådet for at give grønt lys til nedrivningen.

1. Viceborgmester Ken Kristensen (V) mener, det er ”ærgerligt”, at et smukt gammelt hus skal rives ned, men der bør tages hensyn til husets nye ejers rettigheder først.

- Dilemmaet står i, om man som borger kan regne med kommunens regler. Her har vi en borger, som har gjort, hvad han skulle, undersøgt lokalplanerne og taget det i betragtning inden købet af huset, siger Ken Kristensen til TV 2 Kosmopol.

Det argument er borgmesteren dog uenig i:

- Det er lidt friskt at tro, at man bare kan rive ned uden at tro, at ingen vil protestere over det. Køberen kender godt området, siger Marie Stærke (S).

Men er det ikke unfair, at en køber har købt et hus i den tro, at, fordi det ikke er omfattet af en lokalplan, så kan det sagtens rives ned?

- Det kan godt synes uretfærdigt, men der er en grund til, at man skal søge om tilladelse først. Det her område er ikke lokalplan, men det her område er udlagt til bevaringsområde, svarer borgmesteren.

Tidligere er to ældre huse i nærheden blevet jævnet med jorden, ingen af disse var dog udført i bedre byggeskik-stil.

Hvad hvis huset er fyldt med skimmelsvamp?

Ifølge ansøgningen til kommunen så vil køber gerne rive huset ned, fordi det er ”af ældre dato og ikke er hverken energi- eller indretningsmæssigt tidssvarende”.

Det mener Ken Kristensen også er et vigtigt argument for at give køber lov til at rive huset ned.

- Lige nu er huset kun en facade, for ingen af os kender indholdet. Hvad hvis det er fyldt med skimmelsvamp, siger han.

Planen er at opføre et typehus, som ifølge borgmesteren er langt fra områdets arkitektoniske særpræg. Hun anerkender, at hun ville være mere ”positivt stemt”, hvis det nybyggede hus var planlagt mere i tråd med kvarterets øvrige huse.

- De nye huse, der hvor der tidligere er revet noget ned, passer bedre ind i gadeforløbet, end hvad der er lagt op til her, siger hun.

Køber er blevet kastebold

En ting kan borgmesteren og 1. viceborgmesteren dog blive enige om: 

Der er brug for at se på lokalplaner i fremtiden, for det er vigtigt at bevare nogle af kommunens gamle bygninger.

Ken Kristensen kan dog ikke lade ære med at ærgre sig over, at debatten har haft så meget fokus på et enkelt hus – og dermed en enkelt husejers situation – frem for en mere generel stillingtagen til bevarelse og lokalplaner.

- Det er så trist på den her købers vegne, at vedkommende bliver kastebold i offentligheden for sådan en sag. Det kunne man godt have håndteret anderledes, siger han. 


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik