Presset borgmester udvandrer fra Amager Fælled-interview

Overborgmester Frank Jensen afbrød og forlod interview om Amager Fælled efter spørgsmål om konsekvenserne for naturen.

- Jeg gider ikke debattere mere med dig. Du kører lidt i ring.

Sådan afbrød og forlod overborgmester Frank Jensen torsdag eftermiddag et interview med TV 2 Lorry om Amager Fælleds fremtid, da interviewet drejede sig ind på spørgsmål om dyre- og planteliv i selve byggeområdet.

Debatten om et nyt boligbyggeri på Amager Fælled har nået nye højder, efter det kommunalt ejede selskab By og Havn i mandags ryddede beplantningen på en del af området for at tage jordprøver forud for byggeriet.

Grunden skal sælges og bruges til boliger til 5.000 mennesker som del af en aftale fra 1994 for at finansiere metrobyggeriet. Det er denne aftale, som De Radikale i Københavns Borgerrepræsentation vil ud af ved i stedet af finde de 1,8 milliarder kroner på det kommunale budget over en årrække, så man undgår bebyggelse på Amager Fælled. Et synspunkt overborgmester Frank Jensen kritiserede i interviewet. 

- Jeg forstår simpelthen ikke, at et parti som De Radikale, som altid i Folketinget har brystet sig af at være et økonomisk ansvarligt parti, nu løber fra en regning, man var med til at skabe for næsten 25 år siden, sagde han.

Frank Jensen mener, det vil få store konsekvenser at binde midler af den størrelsesorden over en længere årrække.

- Hvis man tager 200 millioner kroner ud af vores budget over en tiårig periode, så er det jo 200 millioner kroner, der mangler hvert eneste år til at sørge for, at vi bygger de børnehaver og institutioner, vi skal.

Men der er jo stor forskel…

Afslutningsvis spørger TV 2 Lorrys reporter ind til det helt centrale element for modstanderne af byggeriet på Amager Fælled.

Nemlig at de seks procent af Amager Fælled, der i sin tid blev udvalgt til bebyggelse, ifølge biologer rummer en langt større biodiversitet blandt dyr og planter end den øvrige del af Amager Fælled, der i mange år har været brugt som losseplads.

Spørgsmål: Men de (De Radikale, red.) vil jo bevare et område af København, som har en helt unik biodiversitet. Det vil I ikke?

- Jo altså resten af Fælleden, som er 96 procent (94 procent, red.), bliver bevaret. Det vil jeg rigtig gerne garantere, at der ikke bliver ændret på. Den fredning, som er der, den skal bevares. Der skal ikke bygges mere end det, der blev aftalt for 25 år siden, og som i øvrigt blev aftalt med De Radikale og Danmarks Naturfredningsforening. 

Spørgsmål: Men der er jo stor forskel…

fortsætter reporteren, for at spørge ind til forskellene mellem de biologiske forhold på området udlagt som byggegrund og den resterende del af Amager Fælled.

Men det er her, han bliver afbrudt af Frank Jensen med ordene ”jeg gider ikke debattere mere med dig. Du kører lidt i ring,” hvorefter overborgmesteren forlader interviewet med sin pressechef uden at sige farvel.

Der sluttede interviewet altså, men debatten om Amager Fælleds fremtid vil uden tvivl fortsætte under Borgerrepræsentationens kommende budgetforhandlinger, der begynder fredag.

Se hele interviewet med overborgmester Frank Jensen herunder.

 

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik