- Jeg får hjertebanken og ryster: Skoler skal håndtere mange børn med angst

I mange klasser sidder der elever med angst, og det er skolerne ikke gode nok til at håndtere, mener forældreforeninger.

Ondt i maven, kuldegysninger og skræktanker om at have mistet sin familie. 

Ifølge Danske Patienter sidder der, statistisk set, to børn i hver klasse med en angstlidelse. Og når angsten rammen kroppen og tankerne i løbet af skoledagen, kan det give uro og koncentrationsbesvær. 

Angsten kender blandt andre Kaya Obelitz Søe til. Hun går i 4. klasse på Kastrupgårdsskolen i Tårnby.

Kaya går i 4. klasse og kan blive ramt af angst i løbet af skoledagen.
Kaya går i 4. klasse og kan blive ramt af angst i løbet af skoledagen.
Foto: Sofie Gauger - TV 2 Lorry

- Jeg kan tit få den, når vi spiser, for der skal vi helst ikke tale. Så kan den godt komme frem, fordi jeg ikke har andet at tale om, og så er den svær at få væk igen, fortæller Kaya.

- Så tænker jeg på, om der er sket hele min familie noget, og at der så ikke kan blive taget kontakt til mig.

Det kan give hende hjertebanken og rysten i kroppen. 

Elever med angst og andre diagnoser halter efter på trivsel

I en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed udgivet i maj har man sammenlignet elever i 5.-6. klasse med og uden en mental diagnose.  

 

De hyppigste selvrapporterede diagnoser er angst, depression og OCD.

Og for eksempel svarer 79 % af eleverne uden en diagnose, at det er rart at være på skolen – mod 66 % der har én.

 

Og 85 % af eleverne uden en diagnose synes selv de klarer sig godt i skolen - mod 54 % der har én. 

Fra Foreningen for Børn med Angst lyder det, at skolerne mangler både viden og forståelse for angst.

-  Jeg oplever, at skolerne, når forældre henvender sig med et barn med angst, i første omgang prøver at hjælpe så godt, de kan. Men jeg oplever også, at skolerne er udfordrede på, at de ikke har nok viden og nok ressourcer til at hjælpe i den udstrækning, som det er nødvendigt, siger Mia Kristina Hansen, der er formand for foreningen. 

Tidligere i år lavede foreningen en undersøgelse, hvor mere end 700 forældre har deltaget. I den udtaler forældre blandt andet, at de "ikke bliver taget seriøst eller tilbudt hjælp fra hverken børnehave eller skole", og at de "intet fik", da de kontaktede skolen omkring det. 

Også formanden for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg, genkender billedet af, at angst opleves svært håndterbart i skolen.

Skole har oprettet angstgruppe

På nogle skoler forsøger man dog at gøre noget ekstra for at tilgodese elever med angst.

Det gælder for eksempel Kaya Obelitz Søes skole i Tårnby.

Her har man netop startet et forløb for elever i mellemtrinnet med angst og bekymringer, og de mødes halvanden time om ugen.

- Så kan man høre, at der er andre, der har det på samme måde - eller har andre slags angst, fortæller Kaya. 

På Kastrupgårdskolen mødes en angstgruppe en gang om ugen.
På Kastrupgårdskolen mødes en angstgruppe en gang om ugen.
Foto: Sofie Gauger - TV 2 Lorry

Christine Ramsing, der til daglig er leder af indskoling og SFO, står for forløbet efter at have taget en tredages uddannelse i behandlingsprogrammet 'Cool Kids'. 

Sessionerne består for eksempel af åndedrætsøvelser og strategier til at abstrahere fra angsten. Og det skal blandt andet forebygge skolevægring, fortæller Christine Ramsing. 

Er der nogen negative konsekvenser ved, at man lader et behandlingsforløb foregå i skolen?

- Jeg er ikke stødt på det endnu, men det kan godt være, det kommer. Jeg har kun oplevet positiv feedback, specielt fra forældre. 

Efterspørgslen har været stor - fra 12 klasser har 16 henvendt sig - og derfor bliver der formentlig startet et hold mere. 


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik