Overblik: Her er regeringens forslag til en ny bandepakke

Regeringen har præsenteret en bandepakke på 39 forslag, der skal være med til at stoppe bandekriminaliteten.

Tirsdag har regeringen præsenteret et udspil til en bandepakke med 39 forslag, der blandt andet skal være med at give bandemedlemmer længere tid bag tremmer. 

Bandepakken indeholder seks områder, som de 39 forslag er fordelt på.

Du kan læse alle 39 forslag i bandepakken her

På listen nedenunder kan du se de seks områder, regeringen vil gribe ind på. 

1

Bedre hånd om unge på kanten af bandekriminalitet:

Herunder indgår blandt andet, at børn og unge nemmere skal kunne henvises til Ungdomskriminalitetsnævnet, som arbejder med at forebygge ungdomskriminalitet.

Det sker ifølge regeringen for at bryde bandernes fødekæder.

2

Strammere greb, hårdere konsekvens og større retfærdighed:

Herunder indgår blandt andet skærpet straf for ydmygelsesvold, der har til hensigt at ydmyge offeret og eventuelt optage det og dele det.

Derudover skal dømte bandemedlemmer kunne fratages børne- og ungeydelser, ligesom der skal være skærpet kontrol og tilsyn med prøveløsladte bandemedlemmer.

3

Våben væk fra gaden:

Herunder indgår blandt andet at skærpe straffen for ulovlig besiddelse af knive. Det vil sige, at førstegangstilfælde som udgangspunkt skal straffes med 14 dages fængsel i stedet for 7 dages fængsel.

Derudover vil strafferammen for våbenlagre blive fordoblet.

4

Opgør med bandernes økonomiske kriminalitet:

Herunder indgår blandt andet dobbeltstraf, hvis en kriminel bande står bag økonomisk kriminalitet - eksempelvis ved sager om bedrageri eller hvidvask.

5

Flere og bedre værktøjer i kampen mod banderne:

Herunder indgår blandt andet, at politiets mulighed for telefonaflytning skal udvides, ligesom politiets mulighed for at anvende civile agenter også skal udvides.

6

Styrket indsats over for bandernes grænseoverskridende kriminalitet:

Herunder indgår blandt andet, at flere udenlandske bandemedlemmer end i dag potentielt skal være omfattet af muligheden for at blive udvist af Danmark.

Kilde: Justitsministeriet


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik