Råd slår fast: Der var stormflod langs Køge Bugt

Naturskaderådet konstaterer, at der var stormflod i Danmark på store dele af sydlige kyststrækninger, herunder langs Køge Bugt og Østersøen.

Boligejere berørt af skader fra fredagens og lørdagens uvejr har fået opløftende nyt.

Naturskaderådet, der tidligere gik under navnet Stormrådet, har lørdag eftermiddag fastslået, at der var tale om stormflod i dele af landet, herunder kystkommunerne ud til Køge Bugt og Østersøen.

Det skriver Naturskaderådet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at boligejere blandt andet Stevns, Køge, Solrød, Greve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Hvidovre kommuner kan søge erstatning fra den offentlige stormflodsordning for skader på boligen som følge af den stigende vandstand.

Spørg Os - Formular

_

Derudover har rådet også erklæret stormflod i Jylland på østlige kyststrækninger fra den dansk-tyske grænse til Den Gamle Lillebæltsbro inklusive Als og øerne i Lillebælt.

På Fyn gælder det store dele af den sydlige kyst samt dele af den sydlige halvdel af Langeland og hele det sydfynske øhav.

Og sydlige og østlige kyster på Lolland og Falster samt hele Møn og Bornholm er også blevet udpeget som steder med stormflod, fremgår det.

I disse kystkommuner i hovedstadsområdet var der stormflod

 • Stevns

 • Køge

 • Solrød

 • Greve

 • Ishøj

 • Vallensbæk

 • Brøndby

 • Hvidovre

Kilde: Naturskaderådet

Sjældnere end hvert 20. år

En stormflod er en oversvømmelse, der skyldes ekstrem høj vandstand i havet.

Der skal være tale om så høj en vandstand, at den forekommer sjældnere end hvert 20. år.

I sidste ende er det Naturskaderådet, der sidder med den endelige afgørelse om, hvorvidt der har været stormflod. Men rådet modtager udtalelser fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) og Kystdirektoratet.

Mange forsikringsspørgsmål afhænger af, om oversvømmelser kan kategoriseres som en stormflod.

Hvis egen forsikring ikke dækker, er der mulighed for at få erstatning gennem stormflodsordningen.

Spørg Os - Formular

_

Skaderamte i de udpegede områder, hvor der har været stormflod, har mulighed for at søge om erstatning for skader som følge af de oversvømmelser, som stormfloden har medført.

- Mange lokalsamfund er ramt af forfærdelige skader. Weekendens vejr var historisk voldsomt. Derfor skal vi hjælpe dem, der er ramt, og som nu står med mange bekymringer, ødelagte boliger og sommerhuse. Jeg er glad for, at vi i fællesskab har skabt stormflodsordningen, som dækker, hvis man bor i et hårdt ramt område, udtaler erhvervsminister Morten Bødskov (S) og fortsætter:

- Samtidig forventer jeg, at forsikringsselskaberne nu yder en helt særlig indsats, så de ramte boligejere kan få deres erstatning hurtigst muligt, og at sagsbehandlingen som udgangspunkt er påbegyndt senest et døgn efter anmeldelse af skaderne, siger ministeren.

Naturskaderådet er et uafhængigt råd, der er udpeget af erhvervsministeren, og som skal træffe afgørelse i sager om stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller tørke.

Rådet består af en formand og syv andre medlemmer, der spænder på tværs af forsikringsselskaber, borgere, kommuner og ministerier.

Markeret med rødt er de kystområder, som rådet har udpeget som stormflodsramte.
Markeret med rødt er de kystområder, som rådet har udpeget som stormflodsramte.
Foto: Naturskaderådet

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik