TV 2 Regionerne samarbejder med Paqle om indsamling af data

TV 2 Regionerne samarbejder med Paqle om indsamling af data om personer og virksomheder.

De indsamlede data bruges til at understøtte TV 2 Regionernes nyhedsformidling. 


Paqle vedligeholder således TV 2 Regionernes erhvervsdatabase med alle danske virksomheder og deres nøglemedarbejdere.

 Derudover driver Paqle TV 2 Regionernes kandidatdatabase, der giver danskerne et unikt afsæt til at lære politiske kandidater at kende i forbindelse med folketings-, kommunal- og regionsrådsvalg.

Optræder du i databasen ved en fejl? 

Hvis du optræder i vores database ved en fejl, eller hvis du ikke ønsker at indgå i vores database, bedes du sende en mail direkte til tv2-regionerne@paqle.com.

TV 2 REGIONERNES KANDIDATDATABASE

TV 2 Regionerne er den naturlige indgang til de lokale kandidater ved valg i Danmark. For at sikre den stærkeste dækning af kandidater og andre lokale personligheder har de syv TV 2 Regioner TV SYD, TV 2 Lorry, TV ØST, TV 2/Fyn, TV2 ØSTJYLLAND, TV MIDTVEST og TV2 Nord indgået et samarbejde med datavirksomheden Paqle.

Paqle vil således på vegne af TV 2 Regionerne bl.a. kontakte alle kandidater frem mod afholdelsen af et valg.

Med profildatabasen vil vælgerne bl.a. kunne læse en kort biografi om kandidaterne, læse om kandidaternes holdninger til forskellige politiske spørgsmål og se eventuelle tidligere stemmetal.

Alle kandidater vil blive bedt om at udfylde stamdata og supplere med links til egne sider på sociale medier, portrætfotos, videopræsentationer, m.v. Der vil desuden være spørgsmål til politiske holdninger og mærkesager.

Samarbejdet omfatter også en kandidattest. TV 2 DANMARK A/S og Megafon indgår i dette samarbejde, og kandidattesten vil også være tilgængelig på tv2.dk.


Kandidaternes profilsider blev set mere end 2,3 mio. gange ved kommunalvalget i 2017.

For kandidaterne er profilsiden således en unik mulighed for at blive eksponeret op til et valg.
De indsamlede data indgår som grundlag for hele TV 2-familiens dækning af valget. Endelig vil de korte faktuelle data blive præsenteret i leksikal form på paqle.dk, som er en navnestofdatabase over kendte personer og virksomheder.

Spørgsmål om samarbejdet kan stiles til: Søren Pedersen, udviklingschef, TV 2 Regionerne, sope@tv2reg.dk


Sådan håndterer vi data
Profilernes kontaktoplysninger bliver udelukkende brugt til kontakt i forbindelse med profilsiderne i TV 2-familien og Paqles databaser og til almindelig redaktionel kontakt.

Private kontaktoplysninger (mail, telefon og adresse) bliver behandlet fortroligt. De øvrige oplysninger vil indgå i præsentationen af profilen.

Uddybende information til politiske kandidater


Om TV 2 Regionerne

TV 2 Regionerne består af otte regionale public service medier, som dækker hele Danmark lokalt. Fagmedarbejdere fra TV 2 Regionerne deltager i udformningen af de lokale spørgsmål. Syv af TV 2 Regionerne; TV 2 Lorry, TV ØST, TV 2/Fyn, TV SYD, TV2 ØSTJYLLAND, TV MIDTVEST og TV2 Nord, indgår desuden i et samarbejde med Paqle omkring en kandidatdatabase, hvor yderligere leksikale oplysninger om kandidaterne samles.

Hos TV 2 Regionerne vil profilsiderne indeholde leksikale fakta indsamlet af Paqle suppleret med redaktionelle informationer, såsom politiske standpunkter, mærkesager, fritidsinteresser og lignende. Informationerne vil blive brugt aktivt i den politiske dækning på TV 2 Regionernes platforme – herunder også i den almindelige udveksling af redaktionelt indhold med de øvrige medier i TV 2-familien.

Faktuelle oplysninger i Kandidatdatabasen vil efter valget ligge online på den enkelte kandidats profilside, og vil blive brugt af TV 2 Regionernes egne journalister i den enkelte TV 2 Regions egen almindelige nyhedsdækning.

I forbindelse med afholdelse af valg indgår kandidaternes profil-sider aktivt i valgdækningen som led i TV 2 Regionernes oplysning til borgerne om valget. Her bliver de faktuelle oplysninger suppleret med kandidatens egen beskrivelse af sine mærkesager og kandidatens svar på spørgsmål, som redaktionen stiller – f.eks. i forbindelse med kandidattesten.

Disse holdningsmæssige elementer bliver lagt offline igen senest 12 måneder efter afholdelsen af valget. Herefter vil profilsiden igen stå som en ren faktuel side.

TV 2 Regionerne offentliggør aldrig kontaktinformationer. Disse bruges udelukkende af den enkelte ansvarlige TV 2 Region til redaktionel kontakt.

 Enhver kandidat er berettiget til at henvende sig til TV 2 Regionerne og anmode om, at oplysninger vedrørende den pågældende kandidat slettes. Sletning kan dog tidligst ske 12 måneder efter afholdelse af valget.

Om TV 2 DANMARK
TV 2 DANMARK A/S er et 100 procent statsligt aktieselskab, der finansieres via reklame- og abonnementsindtægter, og driver TV 2. TV 2 er et public service medie, som dækker hele Danmark.

TV 2 indgår i et samarbejde med TV 2 Regionerne, analysevirksomheden Megafon og Paqle om produktionen af kandidattest til folketingsvalget.

Oplysningerne indsamlet til kandidattesten vil blive gemt af TV 2 og brugt igen ved kommende kommunal- og regionalvalg i det omfang, det er relevant for dækningen af valgene.

Korte kandidatprofiler med leksikale fakta indsamlet af Paqle vil blive gjort tilgængelige på TV 2’s hjemmeside.

Om Paqle

Paqle arbejder med medieovervågning og udarbejder korte faktuelle portrætter af alle medieomtalte personer, virksomheder, organisationer og myndigheder baseret på diverse onlinekilder.

Paqle indhenter oplysninger om og svar fra kandidaterne på vegne af TV 2 DANMARK A/S til brug for kandidattesten til folketingsvalget.

Kandidatoplysninger med TV 2 DANMARK A/S som dataansvarlig vil, når kandidattesten tages af TV 2s hjemmeside, blive lagt offline og overgå til en redaktionel database i overensstemmelse med kravene loven om massemediers informationsdatabaser § 8, stk. 3 og 4.

Paqle indhenter desuden på vegne af TV 2 Regionerne yderligere oplysninger om kandidaterne til brug for TV 2 Regionernes kandidatdatabase. Visse oplysninger i TV 2 Regionernes kandidatdatabase vil komme til at udgøre en del af en større database hos Paqle (navnestofsdatasbasen), som også efter folketingsvalget vil give brugerne på nettet mulighed for at søge på politikere og andre medieomtalte personligheder.

Paqle agerer alene som databehandler for TV 2 DANMARK A/S og TV 2 Regionerne med det formål at indsamle og anvende oplysninger og svar fra kandidaterne til kandidattesten og kandidatdatabasen.

Paqle er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne i navnestofsdatabasen.

Portrætterne af kandidater til folketingsvalget i navnestofsdatabasen vil alene fokusere på personers professionelle virke og vil således ikke omtale private familieforhold o.l.

Kandidatoplysninger, som behandles med Paqle som dataansvarlig, vil som udgangspunkt blive bevaret i navnestofsdatabasen, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet, herunder indtil Paqle vurderer, at opbevaringen af de pågældende personoplysninger ikke længere er relevant som baggrundsinformation i forbindelse med medieomtale af dig.

For nærmere information om Paqles behandling af personoplysninger i navnestofsdatabasen henvises til Paqles privatlivspolitik.


Dine rettigheder og klagemuligheder
Du har efter persondataloven ret til indsigt i og berigtigelse af de oplysninger, der vedrører dig i Paqles navnestofsdatabase. Hvis du ønsker at benytte dig af disse rettigheder, kan du sende en e-mail til: valgredaktionen@paqle.com.

Datatilsynet fører tilsyn med overholdelsen af reglerne i persondataloven, og der kan rettes henvendelse til Datatilsynet på følgende adresse og numre:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
www.datatilsynet.dk


Pressenævnet fører tilsyn med overholdelse af lov om massemediers offentlige informationsdatabaser, og der kan rettes henvendelse til Pressenævnet på følgende adresse og numre:

Pressenævnet
Adelgade 11-13, 4.
1304 København K
Telefon: 33 15 55 64 ​
www.pressenaevnet.dk


Se mere om
TV 2 Lorrys privatlivspolitik
TV 2 Lorrys brug af cookies


TV 2 REGIONERNES ERHVERVSDATABASE

TV 2 Regionerne samarbejder med Paqle om indsamling af data om danske virksomheder, organisationer og deres nøglemedarbejdere.

De indsamlede oplysninger bruges på profilsider til at understøtte TV 2 Regionernes nyhedsformidling.

Derfor retter Paqle – på vegne af bl.a. TV 2 Regionerne – henvendelse til virksomheder og organisationer og inviterer nøglepersoner til at verificere og eventuelt supplere oplysninger, der som udgangspunkt er hentet fra åbne datakilder som f.eks. CVR.

paqle.dk præsenteres data i leksikal form i en navnestof- og erhvervsdatabase. TV 2 Regionerne er ikke ansvarlige for data i Paqles navnestofdatabase, idet Paqle er selvstændig dataansvarlig herfor. For denne behandling henvises til Paqles privatlivspolitik her.

Spørgsmål om samarbejdet kan stiles til: Søren Pedersen, Udviklingschef, TV 2 Regionerne på sope@tv2reg.dk

Sådan håndterer vi data
Personers kontaktoplysninger bliver udelukkende brugt til kontakt i forbindelse med profilsiderne i TV 2-familien og Paqles databaser og til almindelig redaktionel kontakt. Private kontaktoplysninger (mail, telefon og adresse) bliver behandlet fortroligt.

De øvrige oplysninger vil indgå i præsentationen af virksomheder, organisationer og personer.

Om TV 2 Regionerne
TV 2 Regionerne består af otte regionale public service-medier, som dækker hele Danmark lokalt.

Hos TV 2 Regionerne vil profilsiderne indeholde leksikale fakta indsamlet af Paqle suppleret med redaktionelle informationer.           

Om Paqle
Paqle arbejder med medieovervågning og udarbejder korte faktuelle portrætter af alle medieomtalte personer, virksomheder, organisationer og myndigheder baseret på diverse online-kilder.

Paqle er selvstændig dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne i navnestofsdatabasen. For nærmere information henvises til Paqles privatlivspolitik her.


Dine rettigheder og klagemuligheder
Du har efter persondataloven ret til indsigt i og berigtigelse af de oplysninger, der vedrører dig i Paqles navnestofsdatabase. Hvis du ønsker at benytte dig af disse rettigheder, kan du sende en e-mail til: gdpr@paqle.dk

Datatilsynet fører tilsyn med overholdelsen af persondatalovgivningen, og der kan rettes henvendelse til Datatilsynet på følgende adresse og numre:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Tlf.: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
www.datatilsynet.dk


Pressenævnet fører tilsyn med overholdelse af lov om massemediers informationsdatabaser, og der kan rettes henvendelse til Pressenævnet på følgende adresse og nummer:

Pressenævnet
Adelgade 11-13, 4.
1304 København K
Telefon: 33 15 55 64
www.pressenaevnet.dk


Forsiden lige nu

Vis mere

Forsiden lige nu

Vis mere