TV 2 Kosmopols privatlivspolitik for jobansøgere

Privatlivspolitik for jobansøgere, der ansøger om ansættelse hos TV 2 Kosmopol

Version: Januar 2023


Når du søger ansættelse hos TV 2 Kosmopol behandler vi som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskriver vi en række forhold om vores behandling og brug af dine personoplysninger.

1. Kategorier af oplysninger
Vi indsamler og behandler følgende typer af oplysninger om jobansøgere:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, køn, fødselsdato, uddannelse og erfaring, foto og CV.


2. Formål
Vi indsamler og behandler oplysningerne til følgende formål:

 • Vurdering af dine kvalifikationer i forhold til den stilling, du ansøger om

 • Gennemgang af din jobansøgning

 • Vurdering af dine faglige og personlige kvalifikationer i forhold til at rekruttere nye medarbejdere til TV 2 Kosmopol

 • Planlægning af ansættelsessamtaler

 • Forberedelse af overgang til ansættelse

 • Indhentelse af referencer fra tidligere arbejdsgivere


3. Kilder
Personoplysningerne indsamles fra dig som jobansøger og med dit samtykke fra eventuelle referencer, som du oplyser til os.

4. Retsgrundlaget for indsamling og behandling af personoplysningerne

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, køn, fødselsdato, uddannelse og erfaring, foto og CV:
Behandlingen er nødvendig for at forfølge legitime interesser, som er vurdering af dine faglige kvalifikationer og sociale kompetencer som led i rekrutteringen af nye medarbejdere til TV 2 Kosmopol, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f, og databeskyttelseslovens § 6.

Referencer, personlighedstests og opbevaring af din jobansøgning: Når vi indhenter og behandler oplysninger om referencer og personlighedstests, er det baseret på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a, og databeskyttelseslovens § 6.

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig til brug for vurdering af dine kvalifikationer i forhold til rekruttere nye medarbejdere til TV 2 Kosmopol, giver du os frivilligt personoplysningerne netop med henblik på dette. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan indgå i et ansættelsesforhold, da oplysningerne er nødvendige for vores rekrutteringsproces.

5. Samtykke
Du har ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du tilbagekalder samtykket, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke vores behandling af dine personoplysninger forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

6. Overførsel af personoplysninger til databehandlere
Vi overfører dine personoplysninger til vores it-leverandør, som opbevarer personoplysningerne for os. Vi kan også anvende leverandører til brug for at gennemføre personlighedstests.

7. Videregivelse
Vi videregiver ikke dine personoplysninger, medmindre lovgivningen kræver det.

8. Opbevaringsperiode
Hvis der meddeles afslag, slettes jobansøgninger og øvrige personoplysninger ved afslutningen af ansættelsesproceduren, når de vedrører en konkret stilling, medmindre vi har dit samtykke til at opbevare dine personoplysninger og jobansøgning i længere tid.

Ved uopfordrede ansøgninger slettes personoplysningerne og jobansøgningen 6 måneder efter afslutningen af ansættelsesproceduren.

Bliver du ansat hos TV 2 Kosmopol, opbevarer vi personoplysningerne i overensstemmelse med privatlivspolitikken for medarbejdere, som du får ved ansættelsen.

9. Dine øvrige rettigheder
Du har – med databeskyttelseslovgivningens begrænsninger – visse rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysninger

 • Retten til at få ændret ukorrekte oplysninger

 • Retten til at få slettet oplysninger (”retten til at blive glemt”)

 • Retten til at få begrænset oplysninger

 • Retten til dataportabilitet (hvor behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt)

 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne (hvor behandlingen er baseret på legitime interesser)


Du har også ret til at klage til Datatilsynet.


Ret til indsigelse
Du har ret til at - af grunde, der vedrører din særlige situation - at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor vores hjemmel til behandling er legitime interesser som angivet ovenfor. TV 2 Kosmopol må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre TV 2 Kosmopol påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

10. Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående kontaktinformationer:

TV 2 Kosmopol S/I
CVR.nr.: 13270198
Allegade 7 – 9
2000 Frederiksberg
Danmark

Telefonnummer: +45 38 38 55 55
E-mailadresse: dobe@tv2kosmopol.dk

Dato: 11. januar 2023