Naturen Nu: Brand hjælper Markfirben og sjældne planter

Naturen Nu viser, at man godt kan elske naturen og samtidig være med til at brænde den af.

Naturformidler Philip Hahn-Petersen er i denne uge taget til Langebjerg Ås ved Uvelse i Hillerød Kommune. Her i det tidligere forår skal der nemlig brændes natur af i området. Afbrændingen sker for at hjælpe insekter, sjældne planeter og dyr som Markfirbenet. Det kan virke paradoksalt at brænde natur af for at hjælpe naturen. Men i sær kvælstof er et stort problem i den danske natur. Den leder til at nogle få konkurrencestærke arter dominerer vegetationen, og det kvæler en lang række andre arter. Branden fjerner næringsstofferne og holde vegetationen lav, så lyset og solen når helt ned til jordbunden.

- Markfirben kan godt lide varme, og nu hvor vi laver forårsafbrænding, så får vi fjernet de visne blade og græs som er skygger for jordbunden. Det er jordbunden som bliver varmet op og som Markfirbenet har gavn af, fortæller biolog hos Natur360° Anders N. Michaelsen til Naturen Nu. Også plantearter som Skovkløver og Bakke-Soløje trives bedre efter en forårsafbrænding. Ideen med forårsafbrænding er ikke at brænde alt af, men afbrænde udvalgte pletter. Og så er det vigtig at gøre det kontrolleret.

Natur360°, der afbrænder ved Langebjerg Ås på vegne af Hillerød Kommune, sørger for med vand at lave et brandbælte rundt om projektområdet samtidig med at naturplejerne er klar med branddaskere.

 

Brand er en naturlig del af den danske natur. Før i tiden opstod den som følge af lynnedslag og efter sommertørke. Men i dag opstår brænde sjældent af sig selv i den danske natur. Skovene har i mange hundrede år været støvsuget for kviste og grene som er blevet brugt til opvarmning, madlavning, redskaber og hegn. Samtidig er brand i sagens natur til stor skade for huse, marker og plantager og derfor har man forebygget brande bedst muligt. Men ved at lave små kontrollerede brande, kan man altså efterligne de positive effekter fra naturlige brande til gavn for mange mindre arter af planter, dyr og svampe.

Naturen Nu er et samarbejde mellem Verdens Skove og Lorry+ og har til formål at få flere af borgere i hovedstadsområdet til at komme ud og nyde vores fælles natur. På ugentlig basis tager naturformidler Philip Hahn-Petersen sin smartphone med ud i naturen for at lave aktuelle videodagbøger om hvad der sker derude lige nu.

Du kan frit streame Naturen Nu her

 

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik