Turismen skaber forbrug og beskæftigelse i Nordsjælland

Hoteller, feriecentre, lejet sommerhus, campingpladser, lystbådehavne og vandrehjem genererer omsætning for lidt over 1 mia. kroner i Nordsjælland.

Der er gang i turismen i Kongernes Nordsjælland. I alt bliver der omsat for svimlende 4,9 mia. kr.

To tredjedele af omsætningen stammer fra ikke kommercielle overnatninger som ophold i eget og lånt feriehuse, endagsturisme og besøg hos familie og venner.

Hoteller, feriecentre, lejet sommerhus, campingpladser, lystbådehavne og vandrehjem genererer omsætning for lidt over 1 mia. kr. Mødeturismen omsætter også for lidt over 1 mia. kr.

Omsætningen på knapt 5 mia. kr. skaber ialt 5.700 årsværk. Med godt 85.000 fuldtidsårsværk betyder det, at turisternes forbrug udgør 6,7 procent af destinationens samlede beskæftigelse.Den procentandel er over både regions- og landsgennemsnittet på hhv. 4,4 og 4,2 procent.

quote Nu handler det bare om at løfte kvaliteten yderligere.

Annette Sørensen, direktør for VisitNordsjælland.

De job, der skabes fordeler sig ligeligt mellem de traditionelle turismeerhverv, detailhandel og andre brancher, der ikke har direkte relation til turismeerhvervet.

Nærheden til København resulterer i mange endagsbesøg fra både danske- og internationale turister.

Og ikke mindst endagsturismen fra Sverige er med til at sikre Nordsjælland fortsat vækst. Markedsføringen har tydeliggjort vores destination, nu handler det bare om at løfte kvaliteten yderligere, siger Annette Sørensen, direktør for VisitNordsjælland.

Der arbejdes videre på at forbedre nationalparken. Video fra 30. aug. 2016

Danske turister står for størst turismeforbrug
Turismen i Kongernes Nordsjælland er særligt afhængig af danske turister, der står for destinationens største turismeforbrug på 3,2 mia. kr. (66 procent).

Det betyder, at andelen af danskernes turismeforbrug er højere end regions- og landsgennemsnittet. Samtidig bruger de mange svenske turister i området for knapt 1,1 mia. kr. 

Kongernes Nordsjælland er dermed mere afhængig af det svenske marked end Region Hovedstaden og landet som helhed. Flest kommercielle udenlandske overnatninger kommer dog fra det tyske marked:

- Det tyske marked er interessant og i hastig vækst. Derfor arbejder vi med udviklingen af nogle af de nichéprodukter, vi ved, de tyske turister rejser efter bl.a. outdoor og lystfiskeri, siger Annette Sørensen, direktør for VisitNordsjælland. 

Danske turister bruger den største samlede andel af deres penge på turismeprodukter herunder lokal transport, hvorimod de internationale turister lægger størstedelen af deres forbrug inden for detailhandlen, føde- og drikkevarer.

Derudover skaber turismen i Kongernes Nordsjælland skatteindtægter for 2,2 mia. kr.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik