Før drab på Lindegården: Læge fejlede og faldt i søvn på job

Skeletterne vælter ud af skabet på Center Lindegården - et socialpsykiatrisk bocenter under Københavns Kommune.

Omkring drabet på den 57-årige sosu-assistent Vivi Nielsen på Lindegården var der store problemer med den læge fra Region Sjælland, der havde den daglige kontakt med beboerne.

Blandt andet lavede lægen flere medicinfejl og havde et meget højt sygefravær, hvilket gik ud over opfølgningen af beboerne.

Det viser en skrivelse fra Socialtilsyn Øst til Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen og Styrelsen for Patientsikkerhed, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i.

I et svar fra Region Sjælland til Socialtilsyn Øst erkender region Sjælland, 'at der er forekommet forkerte ordinationer', samt at der 'har været uregelmæssigheder i den fast tilknyttede psykiaters fremmøde'.

Mød Vivis enkemand og læs mere om drabet på Lindegården her. 

Faldt i søvn under møderne

Skrivelserne, der rummer flere andre klagepunkter, kommer bag på Dennis Kristensen, formand for FOA.

- Det er uacceptabelt. Når jeg hører det, kan jeg langt bedre forstå den kritik, der kom fra de ansatte lige efter drabet, hvor de fortalte, at der manglede opbakning, kommunikation og sparring fra regionens side, siger han.

Flere ansatte på Lindegården har oplyst til Fagbladet FOA, at lægen faldt i søvn til møder, der omhandlede de syge beboere på bostedet.

Fagbladet FOA har været i kontakt med lægen, der ikke ønsker at medvirke i et interview, da han gerne vil forblive anonym. Han bekræfter, at det er rigtigt, at han er faldet i søvn til møder med personalet på Lindegården.

Har tidligere 'sager' på sit cv

- Hvis man er syg i sådan en grad, at man har svært ved at passe jobbet, så skal man sygemelde sig. Han har jo ansvaret for sine patienter, siger Knud Kristensen, formand for SIND.

Fagbladet FOA har også søgt aktindsigt i tidligere tilsynssager, der er oprettet i forbindelse med lægen hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

De oplyser, at han har tidligere sager, men har afvist at give aktindsigt i disse. Når man i dag slår lægen op i autorisationsregistret, fremgår det, at lægen har en gyldig autorisation, og at der ikke er nogen offentliggjorte igangværende sanktioner. Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser dog, at der er en verserende sag på lægen, de er i gang med at behandle.

Lægen er efter drabet på Lindegården stoppet med at arbejde i psykiatrien.

Hvorvidt det er en konsekvens af forløbet på Lindegården, har Fagbladet FOA ikke kunne få svar på fra regionen. I en mail skriver de, at 'Region Sjælland udtaler sig generelt ikke om personalesager'.

"Vivi må ikke dø forgæves"

2016, 23. marts 
Personalegruppen på Center Lindegården ser en beboer gå rundt med en kniv.
De tilkalder politiet, som foretager en ransagning af mandens hjem. Man finder ikke kniven. Cirka to uger forinden har samme mand være tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling efter at have truet personalet.

2016, 25. marts
Vivi bliver stukket ihjel

2016, 3. april
Ansatte fra Center Lindegården kræver bedre forhold

2016. 10. maj
Arbejdstilsynet giver påbud til Lindegården
Sikkerheden for de ansatte er ikke god nok. Sådan lyder det fra Arbejdstilsynet, der blandt andet påpeger, at personalet ikke må arbejde alene. 

2016, 26. Maj
200 mennesker i fakkeltog for Vivi
Kollegaerne kræver ret til at genindlægge psykotiske patienter, flere senge i psykiatrien og flere ansatte.

2016, 15. august
Bosteder flyder med våben, viser dokumenter
To pistoler, to geværer, ulovligt fyrværkeri, flere sværd og økser samt hobevis af knive. Det er blot nogle af de våben som, Fagbladet FOA finder i en gennemgang af tusindvis af politiudrykninger til de socialpsykiatriske bosteder, Blåkærgård, Saxenhøj, Lindegården og Ringbo, hvor sammenlagt fem ansatte er blevet dræbt af beboere siden 2012.

2016, 14. oktober
400 millioner kroner skal forhindre vold mod ansatte på bosteder
Alle partier undtagen Enhedslisten bliver enige om at afsætte midler fra satspuljerne for at øge sikkerheden blandt landets ansatte på bosteder. Aftalen gælder fra 2017 til 2020.

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik