Borgergruppe registrerer støj- og lugtgener fra lufthavn i ny app

En gruppe borgere fra Amager oplever stigende ubehag fra Københavns Lufthavn og vil nu sætte det i system.


Bemærk: Artiklen er mere end 30 dage gammel

Borgergruppen 'CPH uden udvidelsen' på Amager er godt og grundigt trætte af støj- og lugtgener fra Københavns Lufthavn, som de mener er blevet markant værre indenfor de seneste par år.

Derfor har de udviklet en digital dagbog, som de kalder det, der skal danne et overblik over, hvor store generne er for borgerne på øen.

Helt konkret er det appen "Miljømåler - CPH uden udvidelse", hvor borgere kan registrere, hvor og hvornår de oplever støj eller lugt fra Københavns Lufthavn som ubehageligt. Samtidig har man en mulighed for at sende en automatisk genereret klage, der sendes sendes til Lufthavnen og til Miljøstyrelsen.

- CPH (Københavns Lufthavn, red.) har opfordret flere af os til at føre dagbog over støj og gener, fordi de ikke selv mener at have en forklaring på, hvorfor mange borgere på Amager oplever, at støj- og lugtgenerne fra lufthavnen er blevet markant værre indenfor de seneste par år, siger Helene Bach, der er medstifter af borgergruppen CPH uden udvidelse, til TV 2 Lorry.

Sådan ser appen fra borgergruppen ud.
Sådan ser appen fra borgergruppen ud.
Foto: Screendump

Samtidig med at registrere tid og sted finder appen også den nærmeste officielle måler fra Københavns Lufthavn og ser, hvor mange decibel den måler på et givent valgt tidspunkt.

Ifølge Helen Bach kan de bruge den indsamlede data til at give en indikation af, hvor borgerne på Amager oplever, at generne er værst og sker hyppigst, når Københavns Lufthavn siger, de ikke kan se på deres tal, at støjen bliver værre.

Med penge doneret fra Lokaludvalg Amager Øst har borgergruppen indkøbt støj- og foruregningsmålere, som skal bruges i forlængelse af den data, der bliver indsamlet fra appen.

- Så kan vi få noget mere valid data og selv måle decibel og partikelværdier. Nogle af de målinger, som vi har lavet ligger langt over grænseværdierne, siger Helene Bach.

Mere kvalificeret dialog

Appen blev lanceret den 27. november, og en foreløbig opgørelse viser, at der er 279 registrerede brugere af appen, og at der er 1577 registreringer er støjgener og 642 registreringer af lugtgener.

Støjregistreringer mellem den 27. november og 20. februar.
Støjregistreringer mellem den 27. november og 20. februar.
Foto: CPH uden udvidelse
Registreringer af lugtgener fra 27. november til 20. februar.
Registreringer af lugtgener fra 27. november til 20. februar.
Foto: CPH uden udvidelse

Borgergruppen håber på at få en systematik af den ubehag, som borgerne på Amager oplever, så det bliver mere end en daglig klage over støj eller lugt til ens samlever.

- Med et overblik bliver vores dialog med myndighederne meget mere kvalificeret. Vores dagsorden er at gøre opmærksom på, hvad det betyder at bo tæt på en lufthavn - både lige nu men også ved en potentiel udvidelse. Der kan de her data være et input, siger Helene Bach.

Løbende dialog med naboer

Ifølge borgergruppen er det kun Københavns Lufthavn selv, der måler støj og forurening, og de så gerne myndighederne påtage sig opgaven at lave uafhængige og valide målinger.

I et skriftligt svar til TV 2 Lorry skriver Københavns Lufthavn, at man har 12 permanente målestationer, der er opstillet efter krav fra myndighederne. Heraf er halvdelen placeret i boligområderne omkring lufthavnen.

- Vi har en god og løbende dialog med vores naboer om blandt andet støj og luftkvalitet omkring Københavns Lufthavn. Vi deler ambitionen om, at data er så tilgængelige for borgerne som muligt, og vi har derfor i flere år haft en webportal for alle interesserede, der viser mange forskellige informationer, herunder støjmålinger og visning af beflyvningen af lufthavne, skriver Inger Seeberg, miljøchef i Københavns Lufthavn, til TV 2 Lorry.

Lufthavnen skriver yderligere, at man som supplement til de faste støjmålestationer har startet et måleprogram op i 2019 med to mobile målestationer opstillet i boligkvartererne omkring lufthavnen. Måleprogrammet er udarbejdet med input fra flere afholdte nabomøder.

Derudover fortæller lufthavnen, at Tårnby Kommune har igangsat et arbejde med at undersøge støj- og luftkvalitet i kommunen, som man også bakker op om.

Geografisk visning af hvor støjgener blev registreret mellem den 27. november og den 17. januar.
Geografisk visning af hvor støjgener blev registreret mellem den 27. november og den 17. januar.
Foto: CPH uden udvidelse
Geografisk visning af hvor lugtgener blev registreret mellem den 27. november og den 17. januar.
Geografisk visning af hvor lugtgener blev registreret mellem den 27. november og den 17. januar.
Foto: CPH uden udvidelseNyheder

20161130-150128-4-5960x3979ma

Relæ-skaberen Kim Rossen er død: "Havde stor betydning for den danske madscene"

rasmus lindbjerg

Har du hørt om ’brotox’? Skønhedsklinikker går målrettet efter mænd

Det gamle København

Se billederne: Engang var København én stor parkeringsplads

Vis mere
rwtw

Flere etageejendomme evakueret: Røgudvikling kan skyldes kemikalier

20170419-125531-A-1920x1281we

Bip bip bip:
Nu kan en del københavnere blive vækket af larm endnu tidligere

Vis mere