Små skolebørn udsat for voldtægt og overgreb af andre børn

Forældrene frygter for deres børns sikkerhed. Børnene, der står bag overgrebene, går nemlig fortsat på skolen.

- Mor, jeg tror, jeg har en baby i maven.

Sådan lød det fra et niårigt barn en decemberaften i 2022.

Sætningen blev startskuddet til et sandt mareridt for familien.

Det skulle nemlig vise sig, at barnet i mere end et år var blevet udsat for flere fuldbyrdede voldtægter af en jævnaldrende elev på Borup Skole i Køge.

Samtidig var barnet blevet truet på livet og havde derfor ikke turdet fortælle nogen om det.

- Det er et helvede. Det, der rammer mig allermest, er, at selvom hun ikke ville i skole og var ked af det, så har jeg insisteret, for jeg vidste ikke, hvad der foregik, siger moren, som optræder anonymt af hensyn til datteren.

Den niåriges historie står ikke alene.

Ifølge lægejournaler, underretninger og samtaler med forældre til børn på skolen kan TV 2 fortælle, at flere børn i alderen seks til elleve igennem cirka to år er blevet udsat for trusler, vold og seksuelle overgreb begået af en gruppe jævnaldrende børn på Borup Skole.

Midt- og Vestsjællands Politi er også informeret om sagerne, men fordi børnene er så små, er det en opgave for de sociale myndigheder, lyder det.

Børnene, der står bag overgrebene, går stadig på Borup Skole.

Ledelsen har forsøgt at løse problemerne ved i en periode at indføre "tissemakkere", der betød, at eleverne skulle gå to og to på toilettet, ligesom børnene på nuværende tidspunkt ikke må lege eller læse alene uden opsyn fra en voksen.

Men en rasende gruppe på 75 forældre mener langt fra, det er nok. I et fælles brev til skoleledelsen og kommunen udtrykker de nu bekymring for deres børns sikkerhed og kræver handling.

Overvejelser bag historien

TV 2 har valgt at anonymisere alle børn og forældre, der optræder i denne artikel, da der er tale om mindreårige børn. 

Vi har også afstået fra at beskrive visse detaljer i overgrebene af hensyn til de berørte børn og deres familier.

De beskrivelser, som vi har valgt at bringe, er sket i overensstemmelse med forældrenes ønsker.

TV 2 har talt med syv forældre til børn på Borup Skole og læst dokumentation såsom lægejournaler, hospitalsnotater, underretninger til sociale myndigheder, Aula-korrespondancer samt korrespondance med Køge Kommune.

Ti til tolv henvendelser

Selvom overgrebene går flere år tilbage, er det først de seneste uger, at de har fået bred opmærksomhed på skolen.

I en besked på Aula 2. februar skrev skoleleder Jakob Dalgas, at ledelsen har fået henvendelser fra ti til tolv forældre.

- Igennem den senere tid har vi desværre oplevet, at nogle børn er blevet meget kede af det. Det drejer sig mest om piger, som fortæller, at de har været udsat for grænseoverskridende adfærd, skrev Jakob Dalgas og uddybede, at "diverse rådgivere og andre myndigheder" var involveret.

borup skole 2

Ifølge TV 2s oplysninger drejer den "grænseoverskridende adfærd" sig om alt fra trusler på livet, trusler med kniv, slag med jernrør og decideret seksuelle overgreb.

Fik kørt fingeren af

Udover den niårige, som er blevet voldtaget, har en seksårig fået stukket noget op i numsen. Moderen opdagede det i november 2022, da barnet vågnede om natten med smerter i anus.

Barnet blev derefter undersøgt af en læge, der efterfølgende underrettede kommunen.

- Mit barn græd, når det skulle i skole. Det var helt ude i tovene, fortæller moderen, der stadig i dag er meget påvirket af overgrebene.

Hun fortæller til TV 2, at hun ikke føler, at skoleledelsen tog overgrebet alvorligt, og at ledelsen flere gange kaldte det for en "uheldig seksuel leg".

- Hele vejen igennem negligerede de jo alvoren af det her. Du kan slet ikke begribe, hvor frustreret jeg har været.

Et andet barn er blevet tvunget til at tage tøjet af på skolens toiletter, hvorefter barnet er blevet slået og kaldt ukvemsord. Samme barn er af samme gruppe børn blevet tvunget til at slå andre, for selv at undgå tæsk, fortæller moren til TV 2.

TV 2 har også kendskab til en sag, hvor et barn på skolen har fået kørt fingeren af med et rullebræt.

Moderen fortæller til TV 2, at hendes barn blev opsøgt af et af de børn, mange er bange for. Barnet kastede et rullebræt i hovedet på hendes barn, der ramte fingeren. Fingeren brækkede, og den yderste del blev kørt helt af.

Hvordan kan du vide, at det ikke bare er en vild leg, der gik galt?

- Det var ikke en leg. Mit barn er bange for det andet barn, der udsætter ham for det, så han holder sig langt væk. Barnet kom gående ved siden af og så mit barn køre på rullebrættet og kastede et rullebræt over på ham helt umotiveret og ramte fingeren så den brækkede, og noget af den blev klemt helt af.

borup skole 3

Brev til ledelsen

Generelt fortæller flere forældre til TV 2, at miljøet på Borup Skole er præget af utryghed som følge af den lille gruppe børn, der "terroriserer" de andre børn i indskolingen.

- Jeg er bange for at sende mit barn i skole hver dag. For gruppen af børn, der begår overgreb, går der jo stadig. Og jeg er bange for, om de vil udsætte mit barn for noget, siger en bekymret forælder.

Ifølge forældrene er skolens håndtering af situationen under al kritik.

Mange føler sig ikke taget alvorligt af skolen. Og de står tilbage med en følelse af, at de selv har skullet stå for at underrette kommunen og sociale myndigheder uden at få nogen information om, hvad skolen har gjort for at stoppe overgrebene.

borup skole 4

- Skolelederen fejede mig af og sagde: "Det vil jeg ikke tale med dig om", fortæller moderen til et af de børn, der er blevet udsat for overgreb.

- Jeg ville gerne have, at skolen havde handlet første gang. Ageret på en måde, så det ikke skete igen, siger en tydeligt påvirket mor til et af de børn, der blev udsat for vold og krænkende adfærd for bare få måneder siden.

Den store utilfredshed fik 4. februar cirka 60 forældre til at mødes i Køge. Mødet mundede ud i et fælles brev til skoleledelsen og kommunen.

- Vi er oprigtigt bekymrede, og vi kan ikke tolerere/acceptere, at vores børn ikke er trygge på skolen, står der blandt andet.

Og:

- Vi skal på det kraftigste bede skolens ledelse foretage alle handlinger muligt for at sikre vore børn mod så alvorlige forbrydelser, som i mere end et år er foregået på Borup Skole.

- I kan være trygge, siger skoleleder

TV 2 ville gerne have haft et interview med skoleleder Jakob Dalgas, men det har ikke været muligt. Kommunikation skal gå gennem Køge Kommune, lyder det. Kommunen har også afvist at stille op til interview, men skriver:

- Ledelse og medarbejdere på skolen er i samarbejde med Familiecentret i fuld gang med at gøre alt, hvad de kan for at støtte de berørte børn og familier. Det er et stort arbejde, som jeg oplever, at skolen løfter rigtig flot.

TV 2 ville gerne have spurgt, hvorfor børnene bag overgrebene ikke er blevet smidt ud af skolen.

TV 2 ville også gerne have spurgt, om skolen har gjort andet for at sikre eleverne end blot at føre ekstra opsyn med dem.

Til det skriver kommunen i en mail:

- I sagens natur er der tale om hændelser og handleplaner, som involverer personfølsomme oplysninger. Tavshedspligten for den enkelte elev og familie gør, at det ikke er muligt for skolen at kommunikere særligt konkret til den store gruppe af forældre, der ikke har børn, som er direkte berørte af hændelserne. Skolen har undervejs forsøgt så godt som muligt at håndtere den utryghed og frustration, som en større gruppe af forældre giver udtryk for.

Af korrespondance på Aula fra leder Jakob Dalgas til forældrene lyder det, at ledelsen gør sig "umage med at håndtere alle tilfælde på den bedst mulige måde".

- Det er min opfattelse, at I trygt kan sende jeres børn i skole, skriver han.

borup skole 5
Foto: TV 2

Overgrebene sker stadig

Den opfattelse er der dog ikke mange af forældrene, der deler.

De er stadig bange, og flere fortæller til TV 2, at et barn fik banket hovedet ind i væggen for bare en uge siden og blev truet på livet af samme gruppe børn.

- Skolelederen bør finde et andet arbejde, siger en frustreret forælder til TV 2.

Andre nøjes med at fremhæve, at der virkelig skal strammes op, hvis det skal føles godt og sikkert at aflevere børnene i skolen igen.

Samtlige forældre understreger, at de ikke bebrejder de børn, der begår overgrebene. Det er skolen, de mener, bør kunne sikre, at overgrebene ikke finder sted. Skoleledelsen har indkaldt til et forældremøde onsdag, hvor de håber at kunne få talt tingene igennem.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik

Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik