Overblik: Sådan kommer den gradvise åbning af Danmark til at se ud

Genåbningen er betinget af, at danskerne fortsætter med en ansvarlig opførsel, og at tallene ikke begynder at skride henover påsken.

På selvsamme dato, som de første restriktioner i Danmark i marts blev annonceret, fremlagde statsminister Mette Frederiksen (S) mandag den delvise plan for en gradvis og forsigtig genåbning af Danmark.

Men statsministeren understregede samtidig flere gange, at hvis danskerne begynder at slække på de gode takter med eksempelvis at holde afstand, og hvis tallene for indlæggelser begynder at skride over påsken, så vil Danmark fortsætte med at være lukket.

- Det er vigtigt at huske på, at de tal, vi ser i dag, er resultatet af den ansvarlighed, vi udviste for tre til fire uger siden. Tilsvarene vil den måde, vi opfører os på nu, først vise sig i tallene om tre til fire uger. Et lille skred i vores adfærd som individer kan få stor betydning for hele vores samfund, lød det fra Mette Frederiksen på et pressemøde.

Her kan du få det fulde overblik over første fase af genåbningen af Danmark.

Overblik: Sådan vil den gradvise genåbning af Danmark foregå

Daginstitutioner

Vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber for elever i 0. til 5. klasse vil genåbne fra 15. april. Børn skal opholde sig udenfor så meget som muligt, og der skal gøres mere grundigt rent.

 

Folkeskolen

Eleverne i de mindste klasser - 0. til 5. klasse - kan fra 15. april igen starte i skole. Børn skal opholde sig udenfor så meget som muligt, og der skal gøres mere grundigt rent.

De ældre elever fra 6. til 10. klassetrin skal fortsat gå hjemme - det gælder også efterskoler og frie fagskoler.

Afgangseksamen er aflyst. Eksamen vil blive erstattet af en årskarakter. Børne- og Undervisningsministeriet vil fastsætte de nærmere regler.

 

Ungdomsuddannelserne

Ungdomsuddannelsesinstitutioner fortsætter med at være lukket, men de gymnasielle uddannelser åbnes for elever i 3.g og 2.hf., ASF-klasser (Autisme Spektrum Forstyrrelser) og eux-elever, der skal afslutte uddannelsen til sommer.

Studentereksamen vil også blive gennemført - regeringen vil med partierne drøfte, hvordan eksaminerne kan blive gennemført.

 

Det private arbejdsmarked

Myndighederne vil med erhvervs- og lønmodtagerorganisationer drøfte, hvordan medarbejdere, der har arbejdet hjemme, fra 14. april igen kan møde fysisk på arbejde, hvis det "foregår fuldt forsvarligt."

Arbejdspladserne bør fortsat have fokus på fleksibilitet i forhold til hjemmearbejdspladser, brug af digitale mødeløsninger samt forskudte møde- og arbejdstider, fremgår det af regeringens plan for den første faste af genåbningen af Danmark.

 

Efteruddannelse for ledige

Ledige, der får tilbudt efteruddannelse, der kræver fysisk fremmøde som betingelse for at kunne påbegynde et arbejde, kan møde fysisk frem. AMU åbnes for certifikat-kurser. 

 

Mange steder vil fortsat være lukket

Caféer, barer, restauranter, frisører, massører med flere vil fortsat være lukkede. Men i den "næste fase" af genåbningen af Danmark, vil regeringen se på, om disse steder kan genåbne.

 

Forbud mod store forsamlinger

Forbuddet mod store forsamlinger gælder til og med august - det rammer musikfestivaller og markeder med mere.

 

Forsamlingsforbud

Forsamlingsforbuddet på 10 personer vil fortsætte fire uger frem til 10. maj.

 

Grænselukningen

Grænselukningen vil fortsætte yderligere fire uger frem til 10. maj, og Udenrigsministeriets rejsevejledninger forlænges. Det betyder, at alle ikke-nødvendige rejser i hele verden frarådes til og med den 10. maj.


Oversigt

Seneste nyt

    Overblik

    Overblik