Lennart døde uden opsyn på kommunalt plejecenter: Nu får det politiske konsekvenser

Sagen om en 51-årig alvorligt syg mand, som blev fundet død på kommunalt plejecenter i Albertslund, efter ikke at være blevet tilset i over fire timer, blev onsdag drøftet på et kommunalbestyrelsesmøde. Her kan du læse, hvad politikerne besluttede.

Lennart Henriksens familie har længe forsøgt at få en undskyldning og en forklaring på, hvordan det kunne ske, at deres alvorligt syge bror og søn en kold nat i januarblev fundet død på en terrasse ved et kommunalt plejecenter i Albertslund.

Da han blev fundet, havde ingen tilset ham i over fire timer, selvom han havde store vejrtrækningsproblemer og lige var blevet udskrevet fra hospitalet.

En officiel undskyldning og en god forklaring på kommunens svigt har familien dog aldrig fået. 

Men tirsdag blev sagen behandlet politisk på et kommunalbestyrelsesmøde.

Både Enhedslisten og Dansk Folkeparti havde inden mødet ytret til TV 2 Lorry, at de følte sig ført bag lyset af kommunens socialforvaltning.

Politikerne modtog en skriftlig redegørelse om dødsfaldet på plejecenterets terrasse, efter TV 2 Lorry omtalte sagen i oktober. Men redegørelsen var allerede lavet i marts.

Derudover var de to partier også utilfredse med, at der på en skjult optagelse mellem Lennart Henriksens familie og tre ledende medarbejdere fra kommunen blev sagt, at man ikke nødvendigvis kan regne med den hjælp, som man bliver visiteret til.

Nu starter kommunen en ekstern advokatundersøgelse i sagen, som skal klarlægge omstændighederne omkring Lennart Henriksens død.

Samtidig bliver det understreget, at kommunens forvaltning skal overholde de aftaler, som der er indgået med både borgere og pårørende, ligesom visiterede ydelser kun kan "fratages eller ændres væsentligt, når der er sket en revisitering", står der i kommunalbestyrelsens referat. Læs de fem punkter, de vedtog, herunder.

Kommunalbestyrelsen slår fast:

 • At kommunens forvaltning skal overholde indgåede aftaler med borgere og pårørende, der fx. er visiteret til ophold på vores plejehjem eller rehabiliteringsafdeling
   
 • At visiterede ydelser kun kan fratages eller ændres væsentligt, når der er sket en revisitering 
   
 • At det ikke er acceptabelt at nødvendig hjælp til sårbare borgere fratages alene af økonomiske grunde.
   
 • At sårbare borgere og deres pårørende skal orienteres om ændringer i sådanne tilfælde. Hvis pårørende ikke allerede har tilladelse til at modtage sådanne oplysninger, skal forvaltningen opfordre sårbare borgere til at give tilladelse til at orientere pårørende. 
   
 • Der igangsættes en ekstern advokatundersøgelse af omstændighederne omkring borgerens død, da der er opstået tvivl om, hvorvidt der er tale om mere principielle problemer med tilrettelæggelsen af arbejdsgangene. Derfor undersøges forløbet omkring overflytning fra tidligere bosted til rehabiliteringsafdelingen samt forløbet på Albertshøj, herunder hvem, der har truffet hvilke beslutninger og på hvilket grundlag. Undersøgelsen skal forholde sig til de modstridende oplysninger der er kommet frem, de spørgsmål familien har rejst samt afklare om lovgivningen på området og kommunens interne procedure er overholdt. Undersøgelsen skal også afklare om kommunalbestyrelse og fagudvalg er blevet behørigt og rettidigt orienteret om sagen. Endeligt skal undersøgelsen afklare, om kommunen i sin håndtering af sagen har givet familien de oplysninger, de har ret til. KB godkender på sit møde i december et endeligt kommissorium. 

Kilde: Albertslund Kommune

 


Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik

Oversigt

Seneste nyt

  Overblik

  Overblik